Последен Завет


Слово на Виссарион


Писания


Повествование на Вадим, Част
Чеда Божии!

Днес ви се дава нова молитва призвана да обедини всички чеда Божии независимо от вероизповеданието.

2. Молитвата е изкуство за разкриване на душата и само благодарение на това изкуство вие ще можете да укрепите връзката на душата си с Небесния Отец, което ще увеличи притока на Божия Благодат и ще ви помогне да издържите в лошото време на зли противодействия.

3. Единната молитва помага да се обедините в Единно Духовно Семейство и създава възможност да ви се помогне, в който и край на Майката Земя да се намирате. Чрез нея Бог гледа синовете си, стъпили на Пътя на пълния Разцвет и готови да се потрудят за Неговата Слава.

4. Отнеси се към сътворяването на молитвата с необходимата отговорност, защото от това зависи очистването както на твоята душа, така и на самата Земя – Майчица.

5. Заставайки на колене, изправи гърба си. След това с трепет и нежност, едновременно стремейки се да излъчваш топлина към околните и околния свят, сътвори молитвата.

6. Постарай се да задържиш това състояние, колкото и да ти пречат странични мисли и се стреми по възможност да твориш молитвата тайно,

7. Защото вашият Отец виждайки тайното, ще ви въздаде явно.

8. Възнасяй молитва към Бога поне два пъти в денонощието независимо от настроението – дали то е възвишено или не.

9. Сутрин – за да се подготвиш за идващия ден. Вечер – за да се отърсиш от нечистотата и да попълниш изгубените сили.

10. Ако възнасяш молитва във възвишено състояние, то излишъка от блага Сила лесно се разпространява наоколо към околните и значително очиства емоционалната нечистота над теб.

11. Ако се молиш когато ти е тежко, то Божията Благодат влиза в теб, неутрализирайки енергията на тъмнината и попълвайки отдадените сили.

12. Но ако се молиш само когато ти е тежко, това говори за лицемерие, защото си спомняш за Господ само в трудна минута.

13. След края на вечерната молитва можеш да добавиш нещо от себе си и представяйки си образа на любимия човек, на който желаеш да помогнеш, се стреми да го сгрееш с топлината на душата си. Блага Сила ще се излее в душата на този човек независимо от неговото желание.

14. Старай се сгрееш всеки нещастен, оставил следа в твоето съзнание.

15. Молете се. И да пребъде с вас Силата Божия!

Амин

1. Господи! Боже Милостиви!
2. Да се свети Името Ти на Небесата и на Земята,
3. От края и до края на Вселената!
4. Господи! Укрепи силите ни в противостоене на силите на мрака, и нека не само му противостоим, но и да очистим Майката Земя от тази нечистота.
5. Научи ни да отделяме добро от зло, да пребиваваме в спокойствие и твърдост на духа, за да сътворяваме достойно сред хората Твоя Волята.
6. Укрепи силите на моите братя и сестри – и близки, и непознати.
7. Да видят истинската Твоя Слава и да изпълнят сърцата си с любов,
8. И да преодолеят тъмните прегради по Пътя към Светлината,
9. И да си подадат ръце и отдадат безмерно топлината на душите си.
10. Господи! Да се изпълни Твоята Воля! И на Земята да пребъде Единен Народ,
11. Възлюбил своята Майка-Природа, чрез любовта си съединен с Теб и поел по Пътя на Истинското Духовно Развитие, уповавайки се на Последния Твой Завет.
12. Сутрин: Благослови, Господи деянията на идващия ден и да бъдат посрещнати трудностите му както подобава на устремените в Твоята Светлина.
12. Вечер: Възстанови, Господи, силите ни, отдадени за благо, за да се подготвим за срещата с утрешния ден.

Амин!

Молитва

1. Господи! Боже Милостиви!
2. Да се свети Името Твое на Небесата и на Земята,
3. От единия и до другия край на Вселената!
4. Господи! Укрепи силите ни в противостоене на силите на мрака, и нека не само му противостоим, но и да очистваме Майката Земя от тази нечистота.
5. Научи ни да отделяме добро от зло, да пребиваваме в спокойствие и твърдост на духа, за да сътворяваме достойно сред хората Волята Твоя.
6. Укрепи силите на моите братя и сестри – и на близките, и на непознатите.
7. Да видят истинската Твоя Слава и да изпълнят сърцата си с любов,
8. И да преодолеят тъмните прегради по Пътя към Светлината,
9. И да си подадат един другимо ръце и отдадат безмерно топлината на душите си.
10. Господи! Да се изпълни Волята Твоя! И да пребъде на Земята Единен Народ,
11. Възлюбил своята Майка-Природа, съединен с Тебе чрез любовта си и поел по Пътя на Истинското Духовно Развитие, уповаващ се на Последния Твой Завет.
12. Сутрин: Благослови, Господи деянията на идващия ден и да бъдат срещнати трудностите му както подобава на устремените под Твоята Светлина.
12. Вечер: Възпълни, Господи, силите, отдадени за благо, за да се подготвим за срещата с утрешния ден.

Амин!© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.молитва included.