Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Роде Човешки!
2. Деца на Бога Жив и Единствен.
3. Настъпи поредният етап от разгръщащото се предначертано Събитие на Майката Земя и сега вече Ми се налага да ви кажа много неща направо.
4. Вие плътно се приближихте до исполински трудности, но това не са трудности, създадени от някого по негово усмотрение, а плод на вашите дълги усилия да пораждате лъжа, завист и ненавист.
5. Векове се стремихте да възнасяте името си до Небесата, но само в рядка тор лицето си потапяхте.
6. А потапяйки го, злоба и ненавист върху главите на ближните изливате без мяра.
7. И ето Часът дойде!
8. Часът за познанието на грешките си многобройни.
9. И ако на много от срещите за седемте предходни години вие често ме питахте за Същността Моя, то Аз преди всичко се стараех да заобиколя прекия отговор и говорех с фрази, зад които болшинството от вас не можа да види пълнотата на Истината скрита.
10. Но не това ме вълнуваше преди всичко, а доколко зрящи са сърцата ви към онова, което се съдържа в Словото Мое.
11. Защото не от Свое име идвам винаги при вас, а от Името на Отеца Мой, Който е и Родител ваш Истински.
12. И ако се оказвахте способни да видите Моето преди всичко със сърцето си, то познавайки Моето лесно узнавахте и името Ми.
13. А там където сърцето спи и в света на сънуваните си блянове пребивава, беше безсмислено да откривам името Си, защото единствено рев на невежество, породен от гордост безмерна, обезателно щеше да зазвучи в пространството.
14. И все пак трябваше да настъпи Часът, и наистина настъпи вече, когато, независимо от степента на вашето съзряване и принадлежност към различни идеологически догми, Аз трябва да преоткрия пред вас тайната на Същността Моя и много да ви кажа направо.
15. Това обръщение към вас може да се проявява само веднъж, и тези, които следва да се докоснат до него, ще го видят.
16. За да не Ми кажете някога, че не сте чули.
17. И да ви бъде в помощ Словото Мое, защото много вече открих днес на слушащите и още много ще открия от това, което беше скрито за всички в Книгата, запечатана със седем печата.
18. Дълго се пазеше тази Тайна.
19. Дълго чаках Аз Часа на Времето днешно.
20. Трудно трябваше да ви стане днес и още по-горчиво ще стане по-нататък, но вие сами избрахте пътеката своя.
21. С това обръщение искам да ви дам възможност да се замислите, та в хаоса на развиващите се събития, възможността за Спасение да помните.
22. Накратко ще се докосна до някои Истини, за да ви послужат като ориентир благостен в оценката на събитията предстоящи.
23. Ако човек сравнява тези явления, до които може да достигне с ръце- това е едно качество на извода.
24. Когато се прави сравнение на всичко, което се вмества в границите на хоризонта, то качеството на извода става по-широко и дълбоко.
25. Но ако се излезе извън пределите на хоризонта и се вземе за съпоставяне това, което е ограничено от краищата на Мирозданието, то изводът може да бъде най-благоприятен.
26. Именно това последното се опитвам да ви помогна да направите.
27. Всичко започнало веднъж, когато по Волята на Великия Отец вие сте започнали да придобивате плът в Лоното на Майката Земя.
28. Но всичко, свързано с това тайнство чудесно и безкрайно велико, човекът не бивало да знае до времето днешно, когато ще се окаже в преддверието на Вечността и там зрелостта си ще определя.
29. Ето днес и ще узнавате много за Отеца и Сина и тайните на битието свое, което е било скрито в Книгата велика, пазена със седем печата.
30. Но това не е Библията, паралел с която трябвало неизбежно погрешно да прокарат мнозина и която е известна на голямо множество.
31. А друга Книга, която не е писана от ръка човешка и не от очи човешки ще бъде четена.
32. И макар че при съставяне на Библията в нея действително е била вложена информация многообразна, което днес приятно ще удиви любознателните, въпреки това качеството на тези знания не носи Благодатта Божествена.
33. Не от Бога ваш са били тези знания,
34. А от Свят друг, редом с когото сте се родили вие.
35. Поради незнание голямо, в едно събрахте Заветите Нов и Стар, макар че корените на тези Закони се намират в граници различни.
36. И едва днес Аз имам възможност да говоря за тази разлика.
37. Само в Завета Нов за първи път пред рода човешки просветна първият Лъч Светлина от Истината Божия,
38. Светлина на Истината за Бога Истински,
39. Тази Истина, за която не знаел не само който и да е от човеците, но също така не е знаел и никой от представителите на богатия и разнообразен свят на Вселената.
40. Не беше просто да се възвестяват истини нови, тъй като съзнанието на древните ви събратя на земята израелска беше сковано от много вехти догми.
41. И считащите себе си за народ избран чули за Името на Отеца свой Истински, Бога Вселюбящ, Океана от Любов безбрежна;
42. За това, че Господ никого не съди и еднакво дарява Благодатта Си на всеки.
43. И не бяха мнозина тогава в състояние да вместят началото на тези откровения, защото с гняв бяха препълнени сърцата и мъст справедлива жадуваха.
44. Но неистинни бяха упованията им, затова жадуващите не дочакаха.
45. Не мъст за враговете си дочакаха, а плодовете от законите на Истината нарушавана придобиха в крайна сметка главите им.
46. Не се ли приближи днес този Изпит до всички народи на Майката Земя?
47. Защото сега вече не само един народ е нужно да се докосне до живата Истина.
48. Но за да се докоснем до събитията от дните на раждането на първите деца Божии трябва да се освети една Тайна велика, до която вие от време на време сте достигали в съжденията си, даже успявайки при това да породите догми лъжливи.
49. Само че в неведение пълно все още пребивава разумът ви.
50. Днес Ми предстои да ви разкажа, че именно за вас в Мирозданието на Битието съществуват два разнородни Закона,
51. Докато за всичко останало, съществуващо в Битието, има само един Закон.
52. Поради незнание до днес вие потъпквате тези Закони, затова и не ви се удава да се измъкнете от порочния кръг на страдания безсмислени.
53. Но няма да продължава вечно това потъпкване, сега с черта на равносметка то трябва да приключи.
54. И така, в Битието два Източника дишат.
55. От Устата Им два Духа излизат различни.
56. Единият - с Духа на Живота - Планетите храни,
57. Другият - с Духа Святи хората сгрява.
58. Вашите старши събратя по Разум, известно време изучавайки развитието ви, веднъж са направили извод, че Някой ви води.
59. Някой, към Когото те нямат никакво отношение.
60. Качеството на Закона на Битието на вашия Отец е такова, че Вселенският Разум абсолютно не е в състояние по никакъв начин да определи Битието на Великия Бог на рода човешки.
61. Но те са твърдо убедени, че Той съществува.
62. Представителите на Разума на Вселената прекрасно знаят за съществуването на Твореца на материалното Битие и безпрекословно следват всички без изключение Негови закони.
63. А Кой е Отеца ваш, Твореца на духовното Битие- тази Тайна им предстои да постигат винаги само чрез онова, което ще творят децата на Бога.
64. Наистина, с дела вярата си ще покажете, и с делата си Името на Отеца свой имате възможност да прославите.
65. Така че бъдете бдителни в дните на Епохата сегашна!
66. Защото прибързани често са делата ви, а с тях семената на нещастието се разхвърлят безогледно.
67. Само пристъпвайки към ограничения и склонен към предубедено съждение разум, искам да поясня, изпреварвайки вопъла на невежество, че не за двубожие отварям дума, да ви призова да се поклоните на два Източника.
68. А за да почитате достойно и двата Закона, но да се покланяте от все сърце единствено и само на Отеца свой е нужно.
69. Защото единствено Той е Истинският ваш Отец!
70. И единствено от Него ще приемате Благодат безгранично.
71. А Творецът на материалното Битие съвсем не се нуждае от поклонението ваше.
72. На Него са му безразлични подбудите и мечтите ви и Той е глух към молбите ви.
73. Той е хладен към вас и на Него Му е все едно дали ви има или не.
74. Но да бъде зачитан Законът Негов е велика потребност за всеки, който е получил възможност да прояви живота си в Лоното на Хармонията.
75. Неговият Дух на Живота пронизва всичко, което е сътворено на основата на Неговия Закон, и безкрайно подхранва всички тела, съществуващи както в плътни, по-груби форми, така и във всевъзможни многочислени разнообразни по-фини прояви.
76. Няколко фини прояви на енергийни обвивки около своето физическо тяло вие даже сте успели да видите и да определите.
77. И само поради незнание, погрешно сте съпоставили тези обвивки със своята душа.
78. А в спорове всевъзможни и по своему смешни, вие често споменавате три елемента: дух, душа и тяло.
79. При това, по същество, неосъзнато посочвайки две разнородни по качество тела- плът природна и душа, по-нататък вие говорите за един дух.
80. Докато Духът, проявяващ се чрез вашата душа и Духът, проявяващ се чрез плътта, по характер са разнородни.
81. Законите на Отеца са съвършено други.
82. И за да се каже за тях по много прост, но разбираем начин, е достатъчно да се вземе за сравнение най-финото енергийно проявление на законите на материята в цялото Мироздание, за да се каже, че Токовете, изхождащи от Същността на Отеца, с много порядъка са по-фини и нежни.
83. Затова и е безсилна Вселената да Го види.
84. Времето Минавало, а Господ самотно Любов излъчвал.
85. Никой в света на живите твари не би могъл да възприеме тези Токове.
86. Но веднъж Великия Бог направил крачка към това да преобразува Мирозданието на Вселената, облагородявайки Я и обогатявайки Я с невиждани по своята красота цветя-
87. Цветя, способни да разцъфтяват вечно, все повече запълвайки Битието с благоухание.
88. С такива думи искам да опиша преддверието на вашето раждане.
89. И колкото и грубо до сега да сте се проявили и да се проявявате още известно време, натрупвайки колосален отрицателен и никому ненужен опит, въпреки всичко така е и в крайна сметка така ще бъде.
90. А за да може Светът на материята да възприеме Плодовете на Благодатта Божия и те все повече и повече да запълват Вселената, преобразувайки Я, са били нужни тези, които ще влязат в законите на материята и безкрайно размножавайки се и разпространявайки се в Мирозданието, ще изпълнят предопределеното от Великия Бог, Отеца свой Небесен.
91. След което и започнало да се Осъществява знаменателното Тайнство.
92. Вие сте започнали да придобивате плът, от която ви е било позволено да се възползвате на Майката Земя,
93. Въплъщавайки се в раждащите се деца на тези, които вече са живеели на Земята и са се намирали в ранен стадий на съществуване по законите за развитие на разума.
94. За пръв път в историята на Битието законите за развитие на душата се съединили със законите за развитие на разума.
95. Тъй като това са два принципно различни закона, съединението им довело до невиждана сложност във вашето развитие.
96. Предстояло ви да започнете да постигате самите себе си.
97. Тялото, което сте придобили, станало за вас своеобразен инструмент, чрез който сте влезли в света на материята, за да преобразувате невидимия, скрит във вас Свещен дар, във видими плодове чрез делата на ръцете си.
98. Така ви предстояло да започнете да славите Името на своя Отец.
99. Но не така се започнало.
100. Съединяването на разнородни закони в съюз, изначално непредвиден в Хармонията на Мирозданието, в скоро време неизбежно проявило своеобразните си плодове.
101. Толкова своеобразни, че това доста озадачило представителите на някои цивилизации от Разума на Вселената, които веднъж внимателно започнали да наблюдават развитието на младото човешко общество.
102. И имало на какво да се удивят.
103. Такова объркано, абсурдно, склонно към постоянно отклонение към хаос и самоунищожение общество, Вселенският Разум не само че никога не е познавал, но даже и не е бил в състояние да измисли вероятността за подобно проявление.
104. Всяко протичащо събитие винаги се основава на определени закономерности.
105. Вашите грешки също са основани на точни закономерности, и на първите етапи от развитието на човешкото общество грубите грешки са станали допустима вероятност.
106. От самото начало пред вас се изправила задача с извънредна сложност: с помощта на чуждороден закон да се определят главните ценности, благоприятни за вашето истинно развитие.
107. При това, като първа крачка било необходимо да се осъзнае, че вашето тяло притежава душа, която е и вашата истинна същност.
108. С което болшинството от вас се справили в известна степен успешно.
109. А по нататък като втора и основна крачка трябвало да се яви правилното осмисляне на разликата в законите на развитието на разума и душата.
110. За да може впоследствие да се определи истинната посока на усилията, призвани положително да повлияят преди всичко на развитието на душата.
111. След което окончателно да си изградите взаимоотношенията по такъв начин, че вашето общество да може вече хармонично да се развива по пътя на Вечността.
112. И точно на тази втора крачка, в зависимост от определена закономерност, станала на този етап от развитието ви непосилна за самостоятелно правилно постигане, вие сериозно сте се препънали и неизбежно сте насочили жизнената дейност на своите физически тела право по пътя на саморазрушението.
113. И за да може сега правилно да се определи истинното направление, в което способните да гледат и слушат са призвани да приложат достойни усилия, е необходимо обезателно да се осъзнае истинната разлика между законите за развитие на душата и природните закони за развитие на плътта, надарена със способността да Мисли.
114. От сега нататък ви предстои окончателно да осъзнаете, какво е истински човек.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.1 included.