Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Задължително трябва вече да настъпи нещо подобно във видоизменението на вашето възприятие относно произтичащата реалност.
2. Само че не с процес на пробуждане, а с титаничния труд ваш за кратък период време, по замяната на една призма, пречупваща за вас цялата реалност, с друга - истинна и вечна.
3. Ако отново упоменем приетите в даденото обръщение понятия, то тази условна призма на инстинктивно-чувствените егоистически особености, която се явява основна във вашето възприятие на цялата съществуваща реалност, и която все още остава присъща на всеки от вас без изключение, трябва задължително да се замени с духовна,
4. Пречупването през която на цялата реалност винаги ще създава за вас само тези условия, на чиято основа ще е възможно да съществувате хармонично.
5. Все още ви предстои да разберете пълнотата на истината, че жизнеустройството ви по цялата Земя, без изключение, напълно зависи от вашия духовен свят,
6. От когото напълно зависят вашите мисли с изразени чувствени изисквания, и именно на основата на които произтичат всички събития вътре във вашата цивилизация.
7. Всички тези събития носят една единна характерна особеност, изцяло зависеща от чудовищния ви егоизъм, заменил духовния ви свят.
8. Всичките ви войни и това безчислено множество немислими глупости, донасящи на всички ви нежелани тъжни последици, са пряк резултат от действието на вашата обединена мисъл с изразени ненормални чувствени изисквания.
9. И ако силата на една такава ненормална мисъл не е толкова голяма, докато на цялата Земя мислите еднакво по един принцип, в единна зависимост от егоизма, проявяващ се и в индивидуална, и в групова, и в общонационална форма, вашите усилия от такъв род задължително се сливат в едно, поради своята еднородност.
10. При това общата сила рязко нараства.
11. А понеже вие всички, до последния човек на цялата Земя, прилагате по същността си едно и също усилие, то в обединено състояние вашите усилия от такъв род придобиват нещо страшно и крайно опасно,
12. Независимо с какви форми на жизнените прояви се занимавате.
13. Пребивавайки в такава мисловно-чувствена среда, вашата цивилизация неизбежно е трябвало от време на време да потъва в кръв, проливането на която става безспирно, и във всякакви безчислени бедствия.
14. Такива никога не ви е приемала Природата и се е закривала от вас до дните сегашни, поради което не можете да се изтръгнете от обятията на болести всевъзможни.
15. Тази Майка-Природа, на която винаги гледате отвисоко и само като на обект за услаждане на тялото си, непонятно от каква глупост назовавайки себе си царе Нейни.
16. С такива съвместни усилия сте създали своеобразна условна среда на леко възпламеняваща се угар, провокираща ви с наситеността си към освобождаване на опасна искра,
17. Появяването на която, даже и на най-малката, неизбежно влече голямо разгаряне, което прогаря големи дупки, не само в организма на вашето общество, но и в Природата на Земята, пораждайки обилни стонове и вопли на поразените.
18. Вие знаете, че това не е добро, но нищо не можете да направите против него, докато сами сте роби на собствения си егоизъм,
19. Без значение от всичките ви изразени външни ефектни действия, призвани да говорят за вашето като че ли разумно намерение.
20. Неизбежно и безкрайно самостоятелно разпалвайки пожарища големи и малки, вие усърдно в течение на хилядолетия се стремите да построите обществото на желаното благоденствие.
21. При това по цялата Земя, в различни обособени големи и малки общества, еднакво се стремите да формирате жизнеустройство по един и същи примитивен принцип,
22. Коренната същност на който остава една и съща, както в древните племена, така и в обществата на времето сегашно.
23. Но вие не можете да избягате, защото на това ви принуждават условията, създадени от всички вас.
24. Където само на култа към голямата материална ценност се предоставя да изпълни роля в носенето на дивашко-подобна Миротворческа Мисия.
25. Цялата тази единна характерна система на жизнеустройство на вашето общество като цяло, има единен корен, единен ствол, а чрез различните обособени общества се проявяват най-дебели клони, непосредствено излизащи от ствола.
26. А по-нататък вътре в тези всевъзможни, безкрайно подозиращи се в коварство едно друго общества, тези клони продължават външно неповторимо да се разклоняват на още по-дребни клони, и където всички тези разклонения са обсипани с огромно множество листа,
27. Шумолящи безспирно от постоянното недоволство на вечно неудовлетворения егоизъм.
28. Дървото на глобалния егоизъм с крайно невзрачен облик - ето герба върху щита на съществуващото човечество.
29. Цялата тази уродлива система израснала изключително на основата на съответстващите ваши мисли и желания и продължава да съществува за сметка на психическите енергийни особености, вложени в такъв род мисли и желания.
30. Така както и състоянието на всяка клетка на вашата плът влияе на общото състояние на целия ви организъм, защото тази клетка е свързана в единно енергийно поле с всички без изключение останали клетки, от които се състои целия организъм, така и всеки от вас, независимо от разбиранията и желанията, неизбежно влияе на общото състояние на цялото човечество.
31. Отново независимо от това, разделени ли сте вие един от друг от абсурдни названия или не.
32. Във времето на Моето въплъщение, благодарение на плътта, Аз наравно с вас се вливам във вашата обща енергийна среда, и до пробуждането Мое качествата на Моята плът незначително влияят на окръжаващите енергийни проявления.
33. Но след пробуждането на силата на Духа, от Милостта Божия пооткрита частично, много сериозно и бързо започват да се видоизменят по качество природните енергийни особености на Моята плът.
34. Което незабавно започва да влияе на цялата характерна енергийна среда на вашето общество на цялата Земя, а също така и на енергийната среда на Природата.
35. Само че преди всичко Моето влияние и Сила са насочени към вас, защото именно за благо ваше започна да става всичко.
36. Във времената древни Моето пробудено състояние продължи малко, а самият Дух пооткрит беше незначително, във връзка с крайно дивото и примитивно състояние на общественото жизнеустройство.
37. Затова и закономерността, за която започнах да говоря, се прояви незначително.
38. Друго е положението във времената сегашни.
39. С всеки следващ път Духът Ми все повече се освобождава, което все по-активно и значително се отразява на цялата ваша обща енергийна среда.
40. Където на въздействието на Моя Дух послушно и индивидуално своеобразно се отзовават енергийните особености на всеки от вас.
41. И сега вашият вътрешен свят се задвижи в съответствие със законите, които Аз започнах да проявявам реално.
42. При което от момента на пробуждането Ми, дървото на лъжата, олицетворяващо образа на съществуващата форма на вашата жизнена дейност, започна ускорено, и сега вече безвъзвратно, да изсъхва.
43. Но Великия Бог внимателно и не по много позволява да се разгръща Осъществяването, та видоизмененията в обществото ви да не стават твърде рязко, създавайки прекомерни трудности.
44. Макар че трудностите могат много бързо да се умножат, защото Духът на Осъществяването действа противоположно на усилията на егоизма ваш, а значи именно егоизмът ще почне особено да се безпокои и може да почне да се проявява чрез вас често в крайно дива за вашето време абсурдна форма.
45. И каквито и глобално коварни замисли да стаява някой от вас, всички носители на тези замисли от рода човешки в даденото време не могат да знаят каква именно е ролята, която им предстои да изпълнят подобно на марионетки, под въздействието на незримия за тях противостоящ разумен свят,
46. Временно изпитвайки мнима радост от определени успехи по степента на изпълнение на своите егоистични замисли.
47. Бъдете днес до край бдителни и в никакъв случай не се съдете един друг!
48. Защото все още всички сте роби на собствения си егоизъм, крачките ви са лесно предсказуеми, и да ви направят изпълнители на програмата пагубна не съставлява особен труд.
49. При което всеки такъв изпълнител ще бъде дълбоко уверен, че полага усилие правилно.
50. А днес в епохата на Осъществяването, когато се решава съдбата на рода човешки, на вас особено обилно ще ви се натрапват роли всевъзможни в изпълнение на програма, пагубна за вас във всички основни сфери на живота ви: в религията и философията, в науката и силовите ведомства, а също така във всякакви обществени организации.
51. Където преди всичко основна немаловажна роля са длъжни да изиграят тези от вас, които осъзнато или неосъзнато, са способни да станат проводници на информация и определени енергийни особености от кодиращия ви, враждебен на вашата цивилизация източник.
52. Лесно може да ви използват в този случай като марионетка, отчитайки горящото във вас нереализирано егоистично желание да изиграете значителна роля в живота на своето общество; а ако ви се удаде и в живота на цялото човечество.
53. При това всеки от вас вътрешно е предразположен с готовност да се хване за дръжката на знамето, движейки се в първите редици.
54. Едно от главните благоприятни условия, при които могат да ви направят изпълнители на пагубната програма, се явява вашата егоистична самоувереност, че считате себе си способни лесно да определяте истинността на произтичащите около вас събития,
55. Неосъзнато проявявайки себе си като някакво ценно мерило.
56. Именно това елементарно (вие можете да проверите себе си) се проявява във вашия активен стремеж да намерите само недостатъци във всичко, което не съвпада с интересите ви, и още повече, което все още ви е непонятно, в прилагането на неизменни усилия за осъждане на вам неугодното, проявявайки несдържано сарказъм, надменност, и всякакви разнообразни нечистотии на своя вътрешен свят.
57. За вас се оказа трудно да осъзнаете, че егоизмът, лежащ в основата на цялата ви жизнена дейност, ви принуждава в негова угода постоянно да се стремите да намирате само недостатъци в цялата произтичаща около вас реалност.
58. По този начин вие осъзнато или неосъзнато се стремите да възвеличите себе си.
59. Където при това често намирате временно мнимо успокоение по повод недостатъците си, когато ви се отдава да видите същото в някой друг от околните; а още по-спокойно ви е когато видите настрани още по-голям недостатък.
60. И тогава започвате да се показвате сами на себе си такива, като че ли у вас въобще нищо недостойно няма.
61. Някои от вас се стремят да задържат до себе си тези, които имат по-големи недостатъци, защото по този начин се стремите да подчертаете своите достойнства,
62. Макар че често не се решавате да си признаете за това.
63. А към този, които е бил с вас на едно порочно равнище и веднъж се е устремил да стане по-добър, вие често се стремите да използвате словото “предател”, изразявайки към него презрение и буря от негодувание.
64. В по-диви обстоятелства неизменно се пробвате да отмъстите.
65. Но ако в полето на вашата дейност попада някой, претендиращ за липса на недостатъци, вие вътрешно започвате усилено да очаквате потвърждение за наличие в него на макар и малки недостатъци.
66. И тогава за радост на егоизма, в отговор на чувствените очаквания, непременно ще долетят слухове зловредни, които вие ще погълнете веднага, получавайки мнимо успокоение.
67. Никой от вас в този случай, няма да се усъмни в дошлите слухове, защото егоизмът ви е винаги заинтересован от тях.
68. А когато цялото общество е покрито с проказата на егоизма и всеки от вас е склонен да се доверява на мерзости за ближните си, то тези слухове неизменно ще се умножават и несъстоятелност в тях няма да откриете.
69. Във връзка с определена присъща ви психологическа особеност, вие неизбежно попадате под влияние на една жизнено важна закономерност:
70. Всеки търсещ недостойното винаги може да го намери дори там, където царува единствено достойното.
71. Всеки търсещ достойнства, ще може да ги намери само там, където ги има.
72. По-внимателно и критично погледнете в себе си!
73. Помнете че дотогава, докато сте предразположени постоянно да търсите около себе си недостойното, ще бъдете обречени на блуждения горчиви и безкрайни, където в този случай достойното няма да намерите!
74. Не върши ли това всеки от вас сега особено активно, и в резултат се превръщате във вместилище препълнено с лъжа.
75. За да се узнае съдържанието на гърнето, трябва да го наклоните и да се оцени изтичащото от неговото отверстие.
76. Вие сте съд, а устата ви отверстие, от което е призвано да се излива това, с което сте напълнени.
77. А сега какво в обилие изливат устата ваши?
78. Наистина, за мнозина може да се каже, че вие сте съдове запълнени с мерзост.
79. И всеки говорещ за праведен гняв в себе си, е слепец неразумен!

80. Защото не може да имате гняв праведен, докато егоизмът властва над вас и си съперничите един с друг.© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.15 included.