Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Пробуден по време на решаващия Час за съдбата на целия ви род и по Волята на Великия Бог, Аз посетих много обособени различни ваши общества, където видях една единствена характерна форма на жизнени прояви, независимо от принадлежността към едно или друго вероучение или към други обединения.
2. Защото вярващите се отличават само по това, че изпълняват определени ритуали покрай основната си житейска дейност, която протича при всички вас по един и същи принцип.
3. Но именно в този основен живот се проявява истинското лице на всеки, без маските, които се слагат при посещението на храмовете.
4. И тъжно е да се гледат тези ваши лица
5. Защото на всеки от вас лежи един и същи печат на загриженост само за своето собствено благополучие.
6. Независимо от това с какви лозунги се прикривате и на какво кормило сте сложили ръцете си.
7. А цялата ви грижа за ближния - само разноцветни сапунени мехури,
8. Които много увличат вашия егоизъм и всички вие ги създавате с още по-важен вид.
9. Но докато съществува вътрешната ви убеденост за първостепенната важност на инстинктивно-егоистичното удовлетворение, лесно могат да ви държат на златната верига със здрав нашийник.
10. При което от време на време, издигайки дължината на каишката, може да ви бъдат създавани възторжени емоции за уж настъпващата дългоочаквана свобода.
11. Трудно се оказа за вас да прецените истинския смисъл на материалните ценности и особено тези, чиято същност се крие в паричните знаци.
12. Съществуването на такива глупости във вашия живот неизменно показва наличието на грубо примитивна система на обществено устройство,
13. На такава система, която винаги и неизбежно ще налага насилствено жестоки условия, при които предначертаното истинско формиране на човека е невъзможно.
14. Защото истинският закон за развитието на вашата душа и условията на живот, които ви се диктуват вече хиляди години, действат в принципно противоположни посоки.
15. Затуй през цялата ви съществуваща история до ден днешен значително са видоизменени в развитието си само науката и изкуството, което все още не е показател за бурно духовно развитие.
16. Същевременно истинският духовен растеж е крайно незначителен в сравнение с дълбоката древност.
17. Също както и преди хиляда години, вие сте способни лесно да вземете камъни и да пребиете ближните си затова, че са засегнали интересите ви.
18. Което се явява пряко проявление на закономерностите на дивия животински свят.
19. Това равнозначно се проявява през всеки ден от вашия живот и сред покланящите се на сатаната, по същия начин и сред говорещите за вярата си във Великия Бог, и за всички останали, които се поместват между тези крайности.
20. И особено ярко може да се видят тези ваши характерни усилия сега, по време на решаващото Събитие.
21. Където мерзка клевета се излива от устата ви един за друг, в стремежа ви да възвисите себе си в очите на околните, използвайки диви принципи.
22. И тъй като Великия Бог предопредели Моето Осъществяване да стане на Руска земя, то именно в това общество събитията ще придобият най-ярък характер.
23. Защото настана време да свалите маските и да покажете един другиму истинските си лица.
Ето сега ги видяхме!
24. Страх и ненавист препълват човешките сърца.
25. Шумни усилия прилагат всички на Руска земя, съперничейки си едни с други.
26. Където в съревнование с лозунги за благото, еднакво ревностно изникнаха всевъзможни обществени организации, обединения на магове и врачове, и даже на християнската църква,
27. Прилагайки в това състезание едни и същи методи на самовъзвишение: или открито самовъзхваляване, или безогледно опорочаване на всички потенциални конкуренти, използвайки при това лъжи немислими и невъобразими.
28. В което за голямо съжаление, християните се проявяват твърде активно.
29. Загубвайки всякаква бдителност, църковни служители от най-различен ранг разнасят клевети, както устно така и чрез различни писания, покрити услужливо с благословията на патриарха и на онези, които са под него.
30. Не постигнаха писаното в почитаното от тях писание, където сред Соломоновите притчи се е притаила ценна мъдрост: “Който прикрива ненавистта - има уста лъжовни; и който разнася клевети е глупак. ” /10:18/.
31. Е, какъв ли е тогава истинският смисъл на „благословената” клевета?
32. Жал Ми е да виждам в изобилие всичко това от вас деца на Бога, запознати повече от другите със заповедите, оставени във времената древни.
33. От тези, които са се захванали с по-голямото, повече ще се изисква.
34. Помнете че всеки, който се самовъзвишава, обезателно ще бъде низвергнат горчиво.
35. Но такова е истинската същност на вашето лице и съществото ви през всичките времена на вашата история.
36. Такива винаги сте били и такива сега се проявявате.
37. Но воистина - такива няма да сте вечно!
38. Затова се Осъществява сега Събитието за ваше благо.
39. Макар, че изляхте срещу Моето отворено за вас сърце невиждани клевети, приписвайки Ми всякакви пороци, присъщи на собствения ви живот.
40. Е, поувлякохте се вие, деца игриви, но вместо за играчки ръцете ви се хванаха за смъртоносното.
41. Време е вече очите си да откриете и бдителността си да умножите, докато все още е на място онова, което се смята, че за глава е поставено.
42. Затова и дойде времето, когато съм длъжен направо да ви известя за Себе си.
43. Тъй като вие чакате Обещаното някога, затова и трябва да ви известя, че Обещаното се Сбъдна!
44. Аз Дойдох!
45. Но именно в тези дни, по Волята на Бога Мой и ваш, трябваше открито да ви разкажа Истината за Отеца и за себе си, а също и за вас самите.
46. Защото в стръмнината на събитията, които ви очакват, за Вестта Моя до последно да помните.
47. За да не Ми се наложи някога да чуя думите ви: ние не знаехме; ние не чухме.
48. Само че ви е трудно все още да Ми повярвате, защото още никога не сте знаели какво е Истината, с това Събитие свързана.
49. Затова и очаквате задружно образа с качества от вас измислени и преди всичко вам присъщи.
50. Поради невежеството си започнахте да очаквате желаното и естествено не чакахте необходимото.
51. Но възможно ли е от онова, с което е запълнена главата ви, да съставите образа Мой, предугаждайки качествата Мои, и още повече особеностите на Осъществяването Мое предначертано.
52. Не прилича ли това на опит да направите от железните детайли на конструктора вятър или пък лъч слънчев?
53. Не от Миналото идвам при вас, за което вече представа имате,
54. А винаги от бъдещето далечно, за което на вас ви се случва само да мечтаете, като при това неизбежно във всички образи измислени отразявате вашите пороци и ограниченост, присъщи на мига в който пребивавате.
55. Не възнасяте ли прекомерно името си, когато ревностно се устремявате да съдите за неизвестното?
56. Няма ли така всички на прах да станете, ако прибързано отхвърлите в слепотата си, Спасението вам изпратено?
57. Бъдете до предел бдителни! И само не забърквайте в суеверен страх бдителността своя.
58. Велик изпит е поставен днес пред вас от Отеца на Истината.
59. Аз пък засега не смея да нарушавам избора ви, оказвайки върху него натиск, доказвайки насила истината Си.
60. Защото за вас сега това е жизнено важно условие.
61 Аз не дойдох да удовлетворявам желанията ви, а Волята на Отеца решително да изпълня.
62. Но засега все още желанията ви и Волята на Отеца са насочени в противоположни посоки.
63. Хиляди години вие обилно изразявахте своите мисли и желания, неизбежно формирайки съответстващо общество, от което и сами се боите.
64. Сега дойде време да изразя Своите мисли и желания в противовес на вашата обединена в едно, мисловно чувствена среда.
65. Затова когато идвам при вас, Аз естествено противопоставям Себе си на целия ваш свят, с всичките ваши разнообразни лудории.
66. Но истина ви казвам, че от това ще се устремите ли да постигате Моето, директно зависи истинското ви щастие!
67. Защото Аз винаги знам всичко необходимо вам и зная всички закономерности на трудностите ви.
68. Вие вярно отбелязахте, че благоденствието на обществото зависи от благоденствието на всеки от съставящите това общество,
69. Но само дето далеч невярно преценявате, че благоденствието на всеки представител на обществото може да се постигне щом се нахрани, облече, предостави дом и всевъзможни увеселителни атракции към днешно време, на основата на научно-техническата мисъл, достигнала някакво високо ниво.
70. В този случай може да се сдобие с нещо като сита усмивка, подобие на изражението на животно в богат зоопарк,
71. Но съвсем не истинна човешка усмивка, разцъфтяваща от разцъфтяващия духовен свят.
72 Докато на цялата земя живеете в разединени общества, което е възможно само на основата на ненормално разцъфтяващ егоизъм, вие винаги ще си съперничите един с друг.
73. А това се явява ярък показател, че духовното ви състояние се е задържало на ниво, близко до нивото на проявите на животинския свят.
74. Което неизбежно диктува определени условия при изграждане жизненото устройство на своето общество, където ще се създават всевъзможни обединения и организации, по същността своя - не само безсмислени в отношение правилното развитие на човека, но и възпрепятстващи това.
75. А препятствието в правилното развитие принуждава обществото да се задържа все на онова ниско примитивно ниво,
76. Без значение от бурните понякога изменения в науката и изкуствата.
77. Но именно тези показатели се явяват плод на вашите повишени възможности на мислене и възможности на плътта.
78. И въпреки че в правенето на изкуство несъмнено качествата на душата играят значителна роля, отчитайки че вашият духовен свят засега все още се намира на крайно ниско ниво, може убедено да се каже за изкуствата ви, като за още непроявили се в достоен смисъл явления.
79. Ако се погледне право в същността на произтичащото, то до днешно време вие се проявявате като някакви едностранно по-развити причудливи животни.
80. Където с помощта на главата можете да създавате много разнообразни, шумни и безсмислени за истинското развитие фойерверки, но където именно възможностите на вашата глава не се оказват в състояние да ви изведат от животинското положение.
81. При това, на основата на усилията все на тази глава, вие дотолкова излязохте от хармонията, че по тези показатели се намирате много по-ниско от целия животински свят.
82. Въпреки че главата ви вина няма.
83. Защото в условията, за които са създадени особеностите на подвижния разум, те работят безупречно.
84. Но вие със своите природно емоционални чувствени особености наложихте на разума влияние, за което той по принцип не бе разчетен.
85. Това е все едно някакво силно развито животно, съхранявайки всичките си инстинктивни потребности, внезапно да придобие многократно повишени възможности да мисли.
86. Единственото, към което то ще се устреми е многократно все по-удобно удовлетворение на своите потребности.
87. Но тогава ще стане нарушаване на Равновесието в Хармонията и даденият животински вид обезателно ще трябва да премине или към самоунищожение, или към възстановяващо Равновесието видоизменение.
88. Същото започна да става и с вас.
89. Тъй като въплъщавайки се в организъм на започващата да се развива млада нова цивилизация, в който особеностите на подвижния разум правилно контролирали проявите на инстинктите и емоциите, вие сте наложили природно егоистичните чувствени особености върху дейността на младия разум.
90. Чрез своя духовен свят силно сте умножили чувствените прояви на природното тяло, а това значително превишило допустимите норми за дадения организъм и несъмнено се изменил характерът на мислене в опасно направление.
91. При това, налагайки инстинктивно егоистичното влияние върху дейността на разума си, неизбежно сте започнали да прилагате усилия, които нарушават съществуващото Равновесие в Хармонията и уверено сте се насочили по пътя на самоунищожението.
92. И ако в обществото ви стават дори и малки благоприятни видоизменения в областта на вашия дух, то наистина, това не е благодарение на вашите обществени усилия, а въпреки тях,
93. Където Великият Отец Небесен, постоянно обигравайки създаваните от вас абсурдни обстоятелства, помага да натрупвате истинни духовни съкровища, въплъщавайки ви в различни условия за благо ваше.
94. И ако в този случай духовният ви свят е могло да бъде съхраняван и развиван, то именно плътта, раждаща се постоянно в ненормални условия и с ненормални жизнени прояви, неизбежно все повече губи възможност за оцеляване и по законите на Природата трябва да се самоунищожи.
95. Ако всички ваши тела загинат, за вас ще се прекрати възможността да продължавате да се развивате в изпълнение Замисъла на Бога Велик.
96. Защото изключително само в плът имате възможност да се развивате.
97. И тогава всичко ще трябва да започне отначало, Подбирайки за вас поредната започваща да се развива млада цивилизация на подвижния разум.
98. Това е крайно сложно, затова не трябва в никакъв случай да се прекъсне вашата жизнена дейност на Земята.
99. А тъй като дървото на гибелта, олицетворяващо съществуващото ви до ден днешен жизнено устройство, започва явно бързо да съхне, наложително е да се отгледа истинското дърво на Живота,
100. В листата на което ще се превъплътят вечно и онези, които до последно ще шумят в уродливата изсъхваща корона.
101. По Волята на Бога Велик сега възникна Началото на това!
102. И от възможността ви правилно и навреме да оцените всичко, приемайки достойно участие, сега вече зависи само обемът на мъката, която обезателно ще се увеличава поради вашето неучастие и сляпо неразумно противостоене.
103. Обширните възможности на подвижния разум са разчетени за безупречна дейност само в условия, когато разумът напълно ще контролира природно чувствените особености на плътта.
104. Характерна ваша особеност, за разлика от всички представители на подвижния разум на Вселената, чийто инстинктивно емоционален свят е сведен до незначителни работни прояви, се явява наличието у вас на два необикновено ярко изразени чувствени свята;
105. Това се явява небивала проява в Мирозданието.
106. Наличието на такива ярки чувствени особености неизбежно, във вашия случай, би трябва да влияе на мисловната дейност на разума ви.
107. Според това, кой от чувствените светове ще влияе на работата на разума, такова ще бъде и характерното направление в жизнената ви дейност.
108. При това вашите природно емоционални чувствени особености са подобни на все изгарящ огън, а именно във вашия живот този огън в никакъв случай не бива да се гаси,
109. Което вие правите в медитациите и прочее методични усилия поради неведение.
110. Това е груба и опасна за вас грешка.
111. А за да не влияе този огън на разума ви, от което вашите постъпки стават хаотични, често абсурдни и опасни, като при това постоянно ви задържат на пътя на самоунищожението, жаркият пламък на вашите емоции трябва обезателно да попадне под контрола на голямата сила на вашия дух;
112. Което ще позволи на вашия чудесен огън да гори неповторимо и по-нататък, но вече без последствия от някакви опасни тъжни пожарища.
113. Тъй като духовните особености на душата са подобни на друг род огън, нямащ изгарящи качества.
114. Тези духовни особености не само че са способни да умножат силата на природно емоционалния огън, но са и призвани да обгърнат този огън, облагородявайки го и правейки го безопасен.
115. И когато силата на вашия дух нараства, тогава само тя единствена започва да влияе върху дейността на разума.
116. А качествата на чувствените особености на духа ви са такива, че никога не са способни да изкривят работата на разума в опасно направление.
117. Защото в същността на Вашата духовна сила абсолютно отсъстват егоистични особености.
118. Затова единствената възможност да бъдете Спасени в тази решаваща Епоха на вашето формиране, се заключава днес в обезателната жизнено важна замяна на природно егоистичната призма, изкривяваща характерно реалността на разума ви, с духовна призма.
119. Да може разумът да използва съществуващата информация само с духовен знак.
120. Това е единственото истинно обстоятелство, когато разумът ви придобива безупречна, във ваше благо, възможност да работи.
121. По Волята на Великия Бог, Отеца Истинен, Единствен и Все любящ, Аз дойдох сега да ви помогна да замените тази условна природно егоистична призма, под влиянието на която неизбежно построихте по цялата Земя цивилизация на глобален егоизъм -
122. Немислимо и незнайно досега проявление в Битието на Мирозданието.
123. За седемте първи години на Моето открито Осъществяване Ми предстоеше да създам необходимите благоприятни условия и основа, където сега вече предстои да се пристъпи към главното усилие за Спасението ви.
124. Наред с това, което трябва да се случи във вашето общество по цялата Земя и което започна да става, а също така паралелно на онова, което още се бори на земята Руска, но вече безвъзвратно загива, именно на тази земя Руска, сега вече трябва активно да се формира основата на бъдещето човечество.
125. За това Събитие, в различни форми на всевъзможни предсказания, мнозина от вас узнаха.
126. Защото от определено време вероятността за такова Събитие на основата на някои енергийни закономерности вече можеше да се предвиди, освен точната дата и точното място.
127. И представителите на извънземния свят можеха отрано да определят тази вероятност, че Осъществяването може да стане някъде в пределите на гигантското пространство на Сибир.
128. След което тази информация с предположенията относно мястото и предполагаемия времеви период на началото на Осъществяването, започна да се вкарва в живота ви чрез някои посредници.
129. Във времената на първото Осъществяване говорих много обобщени понятия и крайно малко преки и конкретни жизнено важни подсказки, но особена беше тогава необходимостта.
130. Защото целта на Осъществяването носеше в себе си своята особена Характерност, която се удаде доколкото беше възможно, успешно да изпълня.
131. Макар че това и завърши с много неприятни болезнени усещания. Но такава беше неизбежността за благо ваше.
132. И тъй като възприелите оставените от Мен немногочислени истини, естествено се устремиха да сформират на тази основа жизнено важно вероучение, то последователите неизбежно се сблъскаха с безчислено множество всевъзможни жизнени обстоятелства, отговорите на които те или въобще не намираха сред оставените истини, или се не се оказваха в състояние от оставеното им да извлекат правилно разбиране за практически достойно усилие.
133. В този случай естествено възникнаха обстоятелства на необходимост да се доизмисля недостигащото.
И вие доизмисляхте.
134. И то така, че на базата на вашите многочислени, неизбежно лъжливи тълкувания, достигнали до вас с минималното изопачаване на малобройните истини, създадохте цяло вероучение наречено християнство, в което от онова, което бях заложил не бе останало нищо.
135. За Мен не представлява трудност да ви дам това, от което се нуждаете, от Духа на Истината Моя.
136. Цялата огромна сложност произтича от вашите способности да вземете даденото от Мен.
137. У Мен абсолютно отсъства, за разлика от всички вас, без изключение, природно егоистичната призма.
138. И затова, когато ви давам тази или онази истина, вие неизбежно се стараете да я осмислите с разума, на основата на онова, което има само един егоистичен белег.
139. Изкривяването във вашето разбиране се осъществява отначало във всички случаи като неизбежно и естествено.
140. При тези обстоятелства, за да ви дам жизнено необходимото, за Мен е нужно да пребивавам с вас продължително време.
141. В течение на което Аз постоянно коригирам вашите всевъзможни естествено възникващи лъжливи разбирания.
142. Това трябва да се осъществява дотогава, докато правилното възприятие се натрупа до определеното жизнено важно ниво,
143. При което вече сами ще сте способни да вземате самостоятелно решение достойно, без да съществува вероятността да допуснете груба грешка,
144. Противоположна по съдържание на Истината.
145. В това и се проявява необходимостта от жив Учител, с живо Слово постоянно готов да поправя възникващата лъжа.
146. Нито една книга, запечатала в себе си мъдрост и истина, никога никого не е в състояние да научи.
147. Тя може само да предостави възможност за съприкосновение с това, което съдържа.
148. Но когато вие четете запечатаната в нея истина и у вас в съзнанието се оформя лъжливо разбиране, книгата не може да ви поправи.
149. Колко много лъжливи разбирания вие сте породили, четейки писанията.
150. И само егоизмът ви би могъл да възприеме мълчанието на Книгата на истината като знак за мълчаливо одобрение на тази глупост, възникнала в главата ви.
151. Истина ви говоря: всеки, който утвърждава това на което го учи Писанието е неразумен слепец.
152. Нали с не една Книга досега, държейки я в ръце, сте се разделили помежду си на множества?
153. Където всеки един от множеството е убеден, че неговото собствено разбиране за тази Книга е най-истинно.
154. Помнете, че да ви научи на Истината за живота, може само живият Учител на Живота, който съществува и пребъдва вечно.
155. А когато го няма между вас, то тогава ви учи сърцето ви и собственото разумно разбиране.
156. Сега е дошло Моето Време, когато имам възможност да ви разкажа необходимото за живота ви.
157. Готов съм да ви дам безчислено множество от преки и конкретни поучения, позволяващи ви да узнаете Всичко - кое е за благо ваше и кое не е, относно всяко ваше жизнено проявление.
158. Готов съм да ви дам всичко Това в такъв обем, за какъвто не сте предполагали за цялата история от съществуването на вашето общество върху Майката Земя.
159. Сега от вас се иска да узнаете много за всичките си жизнени усилия, защото колкото и малко да ви изглежда усилието, наистина от него зависи разцвета или увяхването ви.
160. Няма смисъл днес да ви давам множество обобщени истини, които сами ще трябва да домисляте в прилагането на вашите конкретни стъпки.
161. Защото всяко ваше самостоятелно домисляне винаги ражда в определена степен лъжливо и удобно за вашия егоизъм разбиране.
162. Да ви призова да бъдете смирени, е не само все едно да ви призовавам да вършите глупости, но също така и все едно да ви покажа хляб като на гладни, без да ви го дам.
163. Във всеки отделен случай смирението се проявява по особен начин, ето защо и за всеки отделен случай трябва да ви дам точното наставление.
164. И ако някога Аз често ви давах иносказателни истини чрез множество притчи, то в това бе проява само на определена изключителната необходимост, но не бе в нея смисълът на Моето творение.
165. Докато съм с вас, Моята грижа не е да ви оставям колкото може повече тайни, привлекателни и призрачни.
166. Защото зная, че започвате винаги да блуждаете във филизите на тези тайни, а от тях животът ви зависи.
167. Аз не съм този, който носи съблазните мъдри, а Светлината на вашия свят.
168. И ако давам нещо, от което животът ви зависи, то грижата Ми е в това - да го разберете колкото може по-точно.
169. Затова и когато Прихождам при вас, нося Истината за всички по равно, в равни условия, и съм готов да пояснявам всичко, на всяко равнище на вашето разбиране.
170. През седемте първи години на откритото Осъществяване давах такова обилие от истини и в такава форма, че постигането им бе призвано да забави скоростта на стремителното ви движение надолу към погибел.
171. Във вашата психологическа особеност е заложена много голяма инерция.
172. И колкото по-достойно постигате това, което вече съм ви дал, толкова по-благоприятни условия ще има за острия жизнен поврат в другата, предопределена от Великия Отец за вас посока.
173. За този, който проявява леност, повратът ще се окаже значително сложен, според степента на неговата мудност и леност.
174. Не говоря за онези, които само с думи на уста се докосват повърхностно до Учението.
175. Те ще си останат да се движат по старото направление, и само линията на зигзаг ще остане запечатана от времето на съприкосновение с Истината.
176. Всички учения на Земята, които имате за собственото си развитие, в най-добрият случай само ще са в състояние да позабавят малко движението ви към погибел.
177. Те никога не са ви учили да побеждавате буйно израстващия във всичките жизнени проявления егоизъм,
178. На основата на което и вие неудържимо се втурвате в посока на небитието.
179. И се докосват до това изключително рядко, по правило - с няколко общи понятия, които вие не сте в състояние да прилагате правилно.
180. Ако учението не видоизменя из основи вашето лъжовно движение, то неизменно може да стане подобно на елхово украшение,
181. Което е увиснало на клонка от уродливото дърво на погибелта, а на вас би ви се струвало, че от това дърво става някак по-благородно.
182. Онова, което започвам в безмерно изобилие да давам след като завърша Обръщението си към вас, е всичко, което ще бъде в състояние да ви изведе към пълна победа над ненормалните прояви на вашия егоизъм,
183. Който се е превърнал още от началото на жизнената ви дейност на Земята, във ваш невидим властелин и голям приятел на мамона.
184. И едва след това на душата и предстои да разцъфти свободно, което все повече и повече ще и позволява да придобива истинно възприятие за света.
185. Ще ви създам Врата с невидимо гъсто чудно сито на целия отвор.
186. И това ще бъде Врата, през която единствено ще можете да влезете в Царството Божие,
187. Там където Истината царува и любовта ви разцъфтява.
188. През тази Врата ще е леко да премине всеки, който има истинска Свещена Вяра, и е готов да се откаже от всичко, което чудното сито ще отдели от него, и не ще пропусне да премине.
189. А то ще отделя всичко, свързано с всичките ненормални прояви на егоизма.
190. През тази Врата, даже сянката от опасната страна на егоизма няма да може да прекрачи.
191. И разбира се всеки от вас, който започне суетливо да се лови за онова, което ситото не иска да пропусне, опитвайки се да го задържи със себе си, ще остане пред прага на Вратата със своите боклуци.
192. Колкото и гръмко преди това да е говорил за своята вяра.
193. Само в практическите ви усилия, достойни и самоотвержени, Свещената Вяра може да разцъфти с дивни цветове.
194. Именно в непосредственото ежедневие, всекиму предстои да се научи.
195. Аз съм Учител на Живота и Моята задача сега е да ви науча отново и по новому да виждате всичко във вашия живот, което в качеството на опит бяхте натрупали за цялата своя история на Земята, и което считате като добре вам известно и даже разбираемо.
196. Предстои Ми да ви давам безброй пояснения за това, какъв белег на духа се изявява при възприемането на това или онова явление във всяка една реална ситуация всеки ден.
197. Защото преди всичко правилно трябва да се научите да виждате това.
198. Но за да започнете правилно да формирате основата на бъдещото човечество е необходимо да се приближите към Майката Земя в най-голяма степен.
199. И да не могат да ви отделят от нея многото стъпала, трибуни и престоли разни, които за забава на егоизма са били измислени.
200. Защото е леко да отведеш слепци из дебрите на величието, където гордостта и завистта намират разцвет.
201. Сега настъпи предопределеното Време, и аз съм длъжен пряко много неща да ви преоткривам.
202. За да можете от днес да понесете с пълна мяра отговорността за всичко, което става с вас във Времената на това решаващо съдбата на човешкия род Събитие.
203. Сега мнозина говорят за нехайството на народа на Юдея, отхвърлил изпратеното му Спасение.
204. Не си струва прибързано да се превъзнасяте над този народ, защото на всички ви сега предстои да покажете действително с какво сте по-добри от този древен народ, презиран от вас поради невежество.
205. И ако Събитията на първото Пришествие са станали по начин, когато е било сложно много неща да се оценят правилно, то за осъзнаването на грешките ви са били дадени две хилядолетия.
206. А сега в същите тези условия сте попаднали вие, родилите се в Епохата днешна,
207. Където само външната декорация се е изменила, но същността на житието ви е останала по старому.
208. А когато човешкото общество, излизайки от опасните за живота долни граници, премине нулевата степен на нормата, установена от Единния в Хармонията на Битието и тръгне нататък по Пътя на Възхода, тогава вашето житие ще може да се характеризира с постоянното желано осъзнато стремление на човешката цивилизация да живее и твори само за благото на окръжаващия свят на Вселената;
209. Което е първоначално определено в Хармонията за подвижния разум на Света на материята.
210. И само след това вие по достойнство ще бъдете възприети от света на Вселенския Разум.
211. И само след това пред вас, в изпълнение на Свещения Замисъл на Бога Велик, Отецът ваш Все любящ, окончателно ще се отворят вратите в Мирозданието.
212. Вие ще станете абсолютно неспособни да носите каквато и да било вреда.
И да се Изпълни предопределеното!
И Славата Божия да покрие Вечността!
22 февруари 1999 г.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.18 included.