Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
По пътя на увеличаване способността да чувствате и да възприемате всичко по-фино, защото подобно развитие се извършва само в това направление – всяка достигната граница показва само разширилите се възможности да се възприема преминатото досега.
2. Това е мярка, определяща диапазона от най-грубото до достигнатия предел, но не по-нататък по посока към най-финото.
3. Подобна условна мерна права в Мирозданието на Битието на материята от страна на най-грубите проявления се определя от звездно-планетарните състояния, а от страна на най-фините- завършва с Битието на Твореца на Света на материята.
4. При това от звездно-планетарното състояние по посока на Единния, колкото по-фини стават проявяващите се закони на материята, все повече се умножава разнообразието на енергийните явления,
5. Които, сплитайки се в сложни закономерности, удържат Битието на Мирозданието в състояние на Хармония по пътя на безкрайното разширение.
6. Представителите на подвижния разум на Света на материята, също както и всички останали носители на разнообразни форми на съзнание, в естествени условия винаги се раждат в състояние най-близко до звездно планетарното.
7. Но за разлика от всички, подвижният разум е единственият, който притежава възможността да се премества по посока на най-фините проявления на Света на материята, усъвършенствайки се в постигането на все по-фини проявления на законите на Вселената;
8. Което прави неговите представители според развитието им все по-активни изпълнители на Волята на Твореца, предприемащи необходимото за благото на Хармонията участие в извършващите се процеси на разгръщащия се Свят на материята.
9. По този път на усъвършенстване на подвижния разум съществува определен краен предел, отстоящ от Твореца на определено разстояние по споменатата мерна права, в посока на все по-грубото, по-далеч от който подвижният разум не трябва да се развива,
10. Защото ще бъде загубен изначално заложения в него смисъл.
11. С такава установена от Единния граница се ограничава за благо на Хармонията разширението на възможностите на подвижния разум.
12. Великия Творец, създавайки законите Си и преплитайки ги един с друг, е създал такава хармонична енергийна среда, в която всяко новородено жизнено явление вече ще има определена жизнено необходима Родителска информация в своята същност,
13. Благодарение на която чрез инстинктите ще се прилагат естествени усилия от новороденото за движение към необходимото, определено именно за него място.
14. Подвижният разум също се раждал за благо на вече съществуващото Битие, имайки своеобразна Родителска информация в своята основа.
15. Тази особеност на подвижния разум се създавала по принцип, който на определен етап от постигане на все по-финото в Света на материята, ще се окаже по същността си неспособен да постига по-нататък законите в същата посока.
16. Ето това е границата, установена от Твореца, за този изключителен в Мирозданието случай.
17. Именно при тази граница свършва това благо, в името на което е бил създаден подвижният разум, и което напълно е призвано да се осъществи именно до тази граница.
18. Дадената граница е характерна с това, че отделя този интервал от още по-фини проявления на материята, излизащи в цялото си съществуващо многообразие от Твореца на материалното Битие, за възприемането и постигането на които е необходима вече качествено друга форма на съзнание –
19. Свръхсъзнание, което притежава Самия Творец на Битието на Света на материята.
20. По отношение на Свръхсъзнанието характерните особености на подвижния разум са груба форма на изява.
21. Това прави подвижният разум абсолютно безсилен да познае Същността на Твореца.
22. Именно в тази връзка в съзнанието на младото човечество е влязло понятието за непостижимостта на Бога.
23. И за да можете да добиете макар и слаба представа за качеството на Благоуханната Същност на Бога ваш, е необходимо образно да се продължи вече известната условна мерна права, стигнала до Твореца на Мирозданието, след неговите граници с известно множество условни единици.
24. Ако по посока на Единния мерната права се развива като към най-финото материално проявление, то след границите на Единния дадената права може да се развива само като към някакво свръх фино състояние.
25. При това качеството на Свръхсъзнанието позволява да се осъзнава наличието на свръх фино състояние в средата на материалното Битие, но пак не е в състояние пълноценно да постигне Същността на Този, Който пребивава в даденото свръх фино състояние.
26. Положението на Твореца на Мирозданието е онази ключова точка, само и единствено от която е възможно абсолютно пълното управление на всички закони на материята, проявяващи се в съответствие с мерната права от Твореца по посока на най-грубото състояние.
27. А в съответствие с това, че съществува още и някакъв условен отрязък от мерната права по посока на свръх финото състояние, може да се говори за еднакво бързо намаляване на възможностите да се управляват законите на материята при отдалечаване от Твореца на Мирозданието както по посока на свръх финото, така и по посока на най-грубото състояния.
28. Където от една страна възможността да се управлява е ограничена от грубостта на състоянието на условния претендент за управление, а от друга – от грубостта на самия закон, с когото е условно необходимо да се управлява.
29. Както и Твореца на Битието на материята, Великия Бог на рода човешки също притежава Свръхсъзнание, но то има определена разлика предвид свръх фините особености на Същността на Отеца ваш Небесен.
30. Това също позволява на Отеца да възприема и осъзнава всички закони на Мирозданието,
31. Което и ставало в Битието на Неговата велика самота в течение на някакъв период от време.
32. А в един знаменателен миг Великия Бог видял по какъв начин може Благодатно да се повлияе на все по-разгръщащите се закони на Мирозданието,
33. При това, не засягайки самия Закон за развитие на Мирозданието, да въведе в плътно съприкосновение с някои прояви на законите на материята Своите Благодатни Особености.
34. Подобно продължително съприкосновение неизбежно трябва да доведе до значително видоизменение на качествата на законите на материята, проявявайки резултат, още неизвестен на Мирозданието.
35. И където самото видоизменение няма да противоречи на Хармонията на Битието на Света на материята.
36. Но когато такова видоизменение се разпространи по цялата Вселена, енергийната среда на Мирозданието ще придобие нови благоуханни особености, позволявайки на Хармонията да се преобрази в качествено нов по-съвършен вид.
37. За изпълнението на този глобален Замисъл по земните понятия е необходима Вечност.
38. А за изпълнение на Свещената Воля на Великия Бог е било необходимо вашето раждане.
39. Само че раждане не затова, вие поради невежество, на основата на егоизма, осъзнавайки лъжливата цел, да приложите усилия за връщане към своя Отец Небесен,
40. В някакъв външен свят, където вие уж безкрайно ще вкусвате
мними блага, насищайки се с удоволствия;
41. А за това, безкрайно да вървите там, където ви поведе Отец по звездните пътища на Вселената, послушно и самоотвержено изпълнявайки всичко приготвено за вас от Него.
42. Където вкусването на истинни блага ще бъде вашият безкористен и безкраен съзидателен труд за благото на околния Свят.
43. За най-благоприятното изпълнение на великия Замисъл е било възможно да се използва само организъм, надарен с особеностите на подвижния разум, защото само той единствен притежава възможността свободно и самостоятелно да се премества в просторите на Мирозданието, имайки немалки възможности за активно въздействие върху осъществяващите се в Света на материята явления.
44. Останало само да се вживят духовните особености в законите на проявяващата се материя на избрания организъм.
45. Тъй като между качеството на проявените енергийни особености на избрания организъм и качеството на духовната особеност на Бога съществува твърде голяма разлика, Небесния Отец започнал да създава вашите души с по-уплътнени духовни особености,
46. Което прави душите по енергийни качества малко по-близки до фините енергийни качества на плътното материално тяло.
47. Това създава благоприятни условия, които правят възможно необходимото сплитане на двата разнородни закона с последващо взаимно влияние един на друг.
48. При такова Божие съзидание вашите души не могат да притежават способността самостоятелно да мислят, защото в тях не може да се вложат особеностите на Свръхсъзнанието, а други форми на съзнание за свръх фините състояния не съществуват.
49. Затова всичко недостигащо от тази страна трябва да се придобива с помощта на съществуващите особености на подвижния разум.
50. Но вашата душа притежава способността да натрупва информацията в качеството на чувствено построени образи,
51. Които с течение на времето все по-активно влияят на природно-чувствените и разумни особености на плътта.
52. Душата, напускаща плътта и оказваща се извън връзката със законите на материалното тяло и разума, се лишава от възможността както да се развива, така и да се видоизменя въобще.
53. След като били създадени първите души с вложена в тяхната основа необходима спомагателна информация, започнало вселенското епохално Събитие на вашите първи въплъщения.
54. След което Отец започнал внимателно да наблюдава резултатите от изпълнението на Своята Воля.
55. Тайнството на съединение на два разнородни закона в Мирозданието още никога не се е извършвало и нито една най-малка частица от великото Битие на Света на материята не е имала никаква информация за това.
56. Затова пред младото човечество застанала свръх трудната задача да се премине етапът на самоопределение, независимо от това, че нито едно явление от окръжаващата реалност не може да подскаже правилната посока на истинското духовно развитие.
57. А първата главна цел, поставена пред човечеството в началния етап на формирането, е необходимостта то да познае своята истинска същност, своето истинско отношение към окръжаващата реалност и да познае истинските си взаимоотношения с Отеца свой Небесен.
58. Тъй като само след това човечеството може да пристъпи към пълноценно изпълнение на своята истинска, предопределена от Великия Бог Мисия във Вселената.
59. Процесът на жизнената дейност на човешкото общество скоро след първите въплъщения много бързо придобил нелепо-хаотичен характер с ярко изразени агресивни изблици,
60. Което създало негативни и опасни за живота ви условия, при които вашата материална плът придобила постоянна склонност към саморазрушаване.
61. Ако вашата душа не можеше самостоятелно да съществува в течение на неограничен период от време след разрушаването на плътта, то Свещения Замисъл на Великия Бог за преобразуване на Хармонията на Света на материята не би възникнал,
62. Защото изпълнението на такъв Замисъл би било невъзможно.
63. А тъй като душата не само е способна да съществува извън всяка връзка с плътта, при това безкрайно дълго, без въобще да се видоизменя, Великия Бог създал система от някои закони, отговарящи за най-благоприятните за вашето развитие превъплъщения,
64. Именно благодарение само на които може по малко да ви придвижват по пътя на формирането.
65. Но самото тайнство на превъплъщенията в този вид е необходимо да просъществува само през първия етап от самоопределянето на човечеството.
66. Без да засягам в това обръщение разнообразните особености на законите, свързани с превъплъщенията, и тези, които именно са отговорни за това, срещани от вас след напускането на плътта в образите на някакви светещи същества, искам да дам само някои немаловажни пояснения.
67. Вашата душа след напускане на плътта и загубване на всички груби енергийни връзки, присъщи на живото материално тяло, продължава да съхранява в паметта си всички образи, основани изключително върху чувствени прояви, запазени по време на живота на вашата плът към момента на нейното напускане.
68. Всички ваши чувства и усещания, които ярко са се проявявали и са били осъзнато възприети от вас при отношението ви към околната реалност, в зависимост от степента и качеството на вашата привързаност към тях остават в паметта на напусналата плътта душа в същото качество и със същата сила на преживяването.
69. А по-нататък, в продължение на цялото време на очакване на вероятното ново въплъщение, тези характерни преживявания се запазват без изменение,
70. Тъй като душата веднага престава да се видоизменя, щом загуби връзката си с определени закони на материята, единствено в сплитането с които тя има възможност да изменя своето качество и съдържание на паметта.
71. Имайки предвид това няма да ви е трудно да разберете, че колкото повече към момента на напускане на природното тяло сте придобили отрицателни, неприятни за вас преживявания, толкова повече страдания ще започнете неизбежно да изпитвате в продължение на цялото време на съществуване извън плътта, при което да се измени това е абсолютно невъзможно.
72. Вие пък в огромното си мнозинство, в течение на цялата история на своето съществуване, постоянно натрупвате почти само груби и неприятни за вас чувствени привързаности.
73. Но особено големи трудности очакват онези, които завършват живота си със самоубийство.
74. Защото по правило, до подобно саморазрушаване човек стига в следствие на сложни и тежки преживявания, спасението от които той погрешно вижда в такова неправилно усилие.
75. Тъй като в действителност се извършва не спасение, а запечатване на дадените крайно неприятни преживявания за години, че и за десетилетия, и даже за векове, докато не се появи в естествени условия плът с най-благоприятни за развитието на тази душа качества.
76. Подобно съществуване извън плътта в този случай се превръща в немислимо страдание.
77. Защо пък да не възникне идеята за съществуването на ада, която чрез прости, примитивни образи, предизвикващи суеверен страх, е могла в определена степен да намали вашите усилия в подобно предприятие.
78. Само че закономерностите, свързани със съществуването на ада и Рая, в това обръщение Аз също няма да засягам, макар че в немалка степен вие вече можете да си съставите вярна представа от това, което беше осветено.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.7 included.