Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Чеда Божии! Огледайте се наоколо!
2. Светът, в който живее вашето тяло, домът, който ви дава живот, е осквернен от деянията на човешките ръце.
3. Стремежът към физичес ко на сищане създава преграда срещу проникването на Благодат във вашата душа.
4. Намаляването на притока на Благодат поражда безмерен хлад.
5. Хлад, който унищожава крехките зелени стръкчета, появяващи се от време на време у вас.
6. Вслушайте се в своята душа!
7. Нима не усещате настъпващия хлад?
8. Или вече зеленината в нея е изчезнала, отстъпвайки място на лютия студ?
9. Градинарите на човечеството, а това са многото достойни свещенослужители и други носители на Словото, неуморно продължават да сеят зърната на живота във вашите души.
10. Но благодатната почва видимо намалява или пък нехайни ръце хвърлят зърното в почвата.
11. Защото все повече Майката човешка стене под бремето на Своите синове.
12. Много хора роптаят, че се е изгубила истинската роля на свещенослужителите.
13. Ще ви кажа: свещенослужителите трябва да пазят и изпълняват обредите на своята вяра и в това се състои тяхната истинност.
14. И тъй като обредността се пази, истинността им остава.
15. Що се отнася до духовните дълбини, всеки от вас има възможност с чистите си помисли и дела да достигне и до много по-големи дълбини от всяко едно лице, заемащо най-висши постове в духовенството.
16. Бог по-зачита качествата на душата, а не мястото, заемано от плътта в обществото.
17. Защото тялото е дадено на човека, за да бъде построен Храмът на душата.
18. Докога човешкият разум ще бъде заслепен?
19. Когато човек сгреши за първи път, това показва, че той нещо още не е осъзнал.
20. Втората подобна грешка показва мисловна несръчност.
21. Третата грешка, направена по този път, говори вече за глупост.
22. Глупаво човечество, което притежава голяма разрушителна сила, няма право на съществуване.
23. Разумността на човечеството не се определя от неговите постижения в научно-техническо отношение.
24. Помнете! Висотата на разума се определя от способността на хората да отдават душевна благодат един на друг, без да очакват нищо в замяна.
25. Човек с душевна оскъдност е болно същество.
26. И независимо дали имаш добро материално благосъстояние и висок пост в обществото, в своята духовна немотия ще си останеш само едно същество, но не и достоен син на своята Майка Земя.
27. Високо положение в обществения живот човек може да получи и мигновено, и с течение на времето.
28. Но това положение е неустойчиво и се основава на неустойчивите възгледи на обществото.
29. В повечето случаи човек може да се задържи на това положение не за дълго.
30. И колкото по-високо е бил, толкова по-силна болка ще преживее при падането си.
31. Дълъг път води към Духовните Висоти. Но този Връх е непоклатим.
32. Падането от този Връх може да стане само по желание на самия човек.
33. Не трябва да се заблуждавате по тези, чиито жизнен път се е отклонил много от праведния път.
34. Не се осланяйте на непроницаемото и не се съкрушавайте от невъзможността да се започне всичко отначало.
35. Помнете! Защо да започвате отначало, като можете да се изкачвате безпределно!
36. Умножавайте и усилвайте светоносните лъчи на своята душа!
37. И се стремете да предавате тези частици светлина един на друг.
38. Обменът на светлина и топлина може да стане както с думи, така и чрез делата на вашите ръце.
39. Не само чрез произведенията на изкуството, но и чрез всяка вещ, сътворена за друг човек.
40. Това трябва да става само с цел да доставите радост на човека, а не да получите печалба от него.
41. Вещ, направена с любов, придобива лечебни свойства:
42. Същността на човека, получил такава вещ, се захранва с допълнителна блага сила.
43. А всяка вещ, направена за печалба, действа като вакуум за светлината на човешката душа.
44. Благодатта е като река и не трябва да спира.
45. Тя влиза в човешката душа и облагородявайки се там, задължително трябва да продължи своя път към друг човек.
46. Помнете! Спирането на течението води до затиняване на реката и превръщането й в блато.
47. Затова изпълнявайте достойно предначертаното от вашия Отец!
Бъдете творци!

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.1 included.