Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Иреалност... Какво е това Иреалност?
2. Човешкото съзнание, движейки се в равнището на Царството на силата и попадайки под влиянието на научно-техническото развитие, все повече се формира под влияние на Реалното.
3. Затова съвременното мислене и възприятие на човека изцяло зависят от реалните обекти и явления.
4. Човек съзнателно се е отклонил от Иреалното и се опитва да се оттърси от него като от ненужна вехтория.
5. Но възможно ли е съществуването на Реалното без Иреалното? Не е ли този път изкушение, което води до падане в ямата?
6. Развитието на духовния свят на човека не се състои само от знания за постиженията в областта на изкуството, а се изразява в развитие на основните възможности на човека - уме­нието да фантазира, да мечтае, да използва въображението си.
7. Това разкрива у него способността за неограничено творчество.
8. Тези възможности са първостепенни за човека, но за съжаление, той гледа на тях с пренебрежение.
9. Но именно те го отделят не само от животинския свят, но и от всевъзможните цивилизации във Вселената.
10. Иреалността е такова сетивно възприемащо се явление, както и Реалността.
11. Нейното съществуване протича паралелно с Реалността.
12. Затова човекът, познаващ само Реалността, жертва едното си око и едното си ухо.
13. Реалността не може да бъде видоизменена.
14. Иреалността може да се видоизменя безкрайно.
15. Това видоизменение е в пряка зависимост от степента на развитие на въображението.
16. Най-важното е само да се намерят истински верните пътища от тези безчислени варианти.
17. Ако човек овладява изцяло само Иреалния свят, той ще стане неразбираем за околните.
18. Те ще го възприемат като болен.
19. В зависимост от това какъв иреален живот владее човек, той е или буен, или спокоен.
20. Но към тези хора не бива да се причисляват болните, в организма на които има явно изразени недъзи, водещи до неразумни действия.
21. Болшинството хора, овладели само Реалния свят, не осъзнават, че попадат в числото на не по-малко нещастните.
22. Ако някой от тях разбере това, другите бързо ще отхвърлят неговото мнение за тяхната ненормалност, оглеждайки се наоколо и убеждавайки се, че повечето хора са такива.
23. Винаги трябва да се помни, че здравият човек, намирайки се сред много болни, също се възприема като болен по отношение на това множество.
24. Тази голяма грешка - разделянето и отделянето на Реалността като главна - навлиза и в областта на изкуството.
25. Анализът на произведение, несвързано с познание на действителността, прераства в мнение за липса на художествена правда.
26. С други думи - колоритът е фалшив, непознат, произволен.
27. Но защо колоритът трябва да бъде насочен единствено към познание на действителността?
28. Може да се постига и това, което се смята за недействително.
29. Това познание ще разкрие нови, безкрайни простори от Красота, която много хора не виждат.
30. Прост, но удивително ярък пример за въздействието на Иреалния свят върху човека е неговият сън.
31. Сънят принуждава човека да живее Иреален живот.
32. Неговите чувства реагират на произтичащите събития, възникнали в съзнанието му.
33. Хората смятат мечтите за безпредметни, за съвършено отделени от действителността.
34. Мечтите се сравняват с празно фантазьорство и се наричат фантасмагории.
35. Те сякаш извеждат човека от света на реалните предмети и правят труда му безинтересен и уморителен.
36. Вгледайте се в душевно болните хора, и особено в тези, които имат нарушено съзнание,
37. Където има такива случаи, когато човек, намирайки се или в неподвижно състояние, или мълчаливо предвижвайки се в пространс твото, е способен да живее в друго измерение, в друго време и в съвсем друг ъгъл на Вселената.
38. Човек би казал, че тези фантазии съвсем не са му нужни нито в личния живот, нито в трудовата му дейност.
39. Защото те не могат нито да го нахранят, нито да го обогатят материално.
40. Могат ли подобни неща да определят истински нормалния човек?
41. Същността на всеки разумен човек се заключава в стремежа му да опознае Неизвестното.
42. Само че пътят на познанието е двояк, а възможностите на хората са различни.
43. Човек, ако още не е с изцяло законсервирано съзнание, може да пожелае да види неизвестна Планета или да я посети, да се премести във времето - в миналото или в бъдещето, да преживее живота на някого и много, много други неща.
44. Всичко това е подвластно на човека.
45. Но той, с течение на времето, смятайки се за по-зрял, се стреми все по-малко да допуска у себе си подобни “несериозни” желания,
46. Пък и той се опасява да не прилича на душевно болен човек.
47. Много хора искат де се върнат в своето детство, но някои от тях само защото смятат децата за безгрижни;
48. А други искат да виждат и усещат околния свят като деца.
49. Грешат онези, които смятат децата за безгрижни, защото децата също си имат свои грижи.
50. Но другите, които искат да са като деца, ще получат истински способности, защото децата виждат околния свят през стъклото на великолепното умение да фантазират.
51. С течение на времето хората предпочитат все повече да отхвърлят желанието си да фантазират.
52. Те все повече се прибли жават до становището, че най-добре е да се вярва на това, което може да се пипне с ръце или да се види с очи.
53. С такива мисли човек предизвиква активна консервация на огромни участъци мозъчно вещество,
54. Оставяйки само една малка част, отнасяща се до материалното удовлетворение на личността.
55. Разбира се, обществото смята душевно болните за хора, от които няма полза.
56. Но вглеждайки се по-дълбоко в проблема, може да се установи, че болният е смятан за “безполезен”, само защото изпада в състояние на фантазиране независимо от своето желание и за неопределено време.
57. Подобно състояние става неуправляемо за съзнанието.
58. Затова човек не бива да бъде допускан до отговорни занимания в обществото.
59. И даже не може да опази своя живот без съответния надзор.
60. Докато здравият човек, трябва да може да влиза в състояние на фантазиране тогава и толкова дълго, колкото позволяват обстоятелствата.
61. И така, опознайте достойно своята истинска същност –
62. Великият дар, с който ви е удостоил Вашият Отец!

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.24 included.