Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Чеда Божии! Сега Бог ви дава последна възможност да спасите своите души и да сложите основата на Истинския Разцвет на човечеството.
2. Това, което ви се разкрива днес, не е трябвало да се знае по-рано.
3. Тогава степента на човешкото разбиране не го е позволявала.
4. А сега вие сте достигнали необходимото равнище на възприятие, но същевременно сте получили злокачествени тумори в своето мислене.
5. Вие се опитвате да анализирате своя живот, живота на Земята и на Вселената.
6. Великата Хармония започва да се разкрива във вашето съзнание по пътя на логиката.
7. Вашият разум е поразен: колко прекрасно е свързано всичко помежду си!
8. Вие сте пристъпили и към логическо осъзнаване на същността на Всевишния. Но това осъзнаване става чрез ледената светлина на разума,
9. Което е породило у повечето хора, даже и сред вярващите, лъжливи представи за Висшия Свят.
10. Този път на постигане същността на Всевишния принуждава човек да признае растящите възможности на прагматизма,
11. Който, за да се развива, се стреми да разкрие всички съществуващи взаимовръзки между предметите и явленията.
12. Но разумно ли е да изучаваш това, от което никога няма да се възползваш?
13. Растящият авторитет на прагматизма прави човек зависим от него.
14. Човек престава да се вслушва в себе си и в своите истински чувствителни способности,
15. Благодарение на които той е взаимно свързан както със Земята, така и с Вселената.
16. В тези негови способности се крият истинските и точни предопределения.
17. Човек трябва да познава себе си и да развива дадените му способности.
18. Разумът ви е даден като помощник в това познание.
19. Опитът да развивате разума, без да развивате заложбите си, ще доведе до неговото заболяване.
20. Човекът не е първото разумно същество във Вселената.
21. Плодовете на разумната дейност никога не изчезват, а се съхраняват в складовете на Вселената, където са събрани много от тях.
22. Човешкият разум се намира в начално, слаборазвито състояние, когато трябва в голяма степен просто да използва натрупаните знания,
23. С изключение на тези познания, които възникват в индивидуалните отклонения на една или друга цивилизация.
24. Много от великите научни открития на Земята са само малки зрънца от Вселенските Знания.
25. Колкото и да съжаляват откривателите, които смятат своите големи открития за плод на собственото си мислене, това не е вярно.
26. Но да не бързат да се обиждат, защото това, че тези знания са достигнали до човечеството е само тяхна заслуга.
27. Човек не е някаква машина, в която могат да се складират необходимите знания,
28. Защото тогава щеше да е много лесно да се измени ходът на развитието на човечеството, като не му се позволи да стигне до вредоносни деяния.
29. Но човешкото мислене се отличава с гъвкавост, която във великите усилия за търсене на Истина възприема искри от Вселенските Знания и ги вплита в система, така че да носят полза на обществото.
30. Системата ще има индивидуален характер, в зависимост от мисловните способности на един или друг учен.
31. Човек има постоянен стремеж да принася полза на обществото и затова интуитивно търси истините, необходими за развитието само на човешкото общество.
32. Във Вселената има голямо разнообразие на общества, всяко от които върви по индивидуален път на развитие.
33. Но техническият път за много от тях в същността си е един и същ.
34. Различните цивилизации се развиват с различна скорост и способности.
35. Получените от тях знания за определено време от развитие влизат във фонда на Вселената и служат като помощно средство за други развиващи се цивилизации на по-ниска степен на развитие.
36. Тези знания от време на време използва на подсъзнателно равнище и откривателят, който учудва света със “своите” възхитителни открития.
37. Първоначалната представа, че човечеството е единствено във Вселената, е довела до такъв строеж на съзнанието, че сега ще е крайно мъчително да се възприеме тази истина.
38. Нещо повече, тази лъжлива представа още дълго време ще носи вреда на Истинското Развитие.
39. Истината ви казвам: онзи, който се опитва да следва само разума си, постепенно изгубва своята истинска същност.
40. По-слабо развитият разум лесно може да бъде отведен от Истината от по-високо развит разум, носещ гибел.
41. Онзи, който се ръководи само от разума си, прилича на късоглед човек, който вижда пръстите на протегнатата си ръка като линия на хоризонта.
42. Бързото развитие на Извънземните цивилизации по пътя на разума е възможно само поради неразвитостта на емоциите им.
43. Малкият им емоционален източник не позволява на разума да попадне под влиянието му и затова разумът се развива правилно.
44. У човека емоционалният източник е голям и уникален, макар да е в занемарено състояние.
45. Като не могат да се справят с него и не осъзнават истинската му ценност, хората се опитват да развиват единствено разума си,
46. Но той е напълно под властен на емоционалния източник.
47. Онзи, който се опитва да изведе своя разум от властта на душата, я охлажда
48. И разумът си остава под властта на душата, но на една обеднялата душа.
49. А това няма да ви доведе до Истинското Развитие.
50. Защото същността на човека е в неговата душа.
51. Човешкият разум може да се развива пълноценно само въз основа на развитието на душата.
52. Пълното развитие на разума е невъзможно и неприсъщо за хората,
53. Защото не всички логически изводи могат да се направят, без да се охлади душата.
54. На човечеството е присъщо духовното развитие.
55. Този път е единствен по рода си във Вселената. Ако човечеството го измине достойно, то безмерно ще умножи Божията Слава и ще стане най-ценната цивилизация в Мирозданието.
56. Във Вселената не се пазят духовни съкровища и човечеството има привилегията да поднесе тази ценност пред Лика на Битието.
57. Без да се осъзнае истинската цена на духовното развитие не е възможно възлизането на душата до Върховете на Съвършенството.
58. Всеки опит да се постигне Съвършенство на основата на разума и чрез ограничаване на душата ще доведе само до падение.
59. Единствено под покрова на пречистената и добре развита душа е възможно правилното мислене и добрите дела.
60. Що се отнася до научно-техническото развитие, човек може да получи нужните знания за едно или друго нещо,
61. Без да изпитва мъките на търсенето и като има гаранция за тяхната правилност.
62. За целта той трябва да се научи да получава необходимата му информация директно, без посредници от други цивилизации.
63. Но това ще стане, когато се развиете духовно в необходимата степен.
64. Когато изчезне опасността човек да злоупотребява с големите си знания.
65. Когато развие душата си, човек ще може да избира само онези знания, които ще съдействат за развитието на истинските му способности.
66. Защото излишните знания водят до неуравновесеност и падение.
67. Когато развие душата си, човек няма да има нужда от повечето научно-технически знания, натрупани досега от човечеството.
68. Радостта, която изпитва опитващият се да разкрие същността на материалния свят, не е истинска.
69. Тя е лъжлив двойник, създаден от дявола, за да ви отклони от духовното развитие.
70. Истинското ликуване може да дойде само по пътя на духовното търсене и усъвършенс тване.
71. Бъдете достойни чеда на Своя Отец! Бъдете творци!

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.25 included.