Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Приемайки Истината, без още да имате нужния разцвет в душата си, вие неволно ще продължите по единния път, да се разделяте помежду си на отделни семейства по дух,
2. Където вътрешният ви свят ще бъде по-предразположен към добри взаимоотношения с определени братя и сестри, а не с други, също такива ваши родни братя и сестри.
3. Това ви помага, особено в трудни минути, да получавате най-голяма подкрепа именно един от друг.
4. В подобни обстоятелства, като се събирате в тесен кръг и изслушвате своите мнения за протичащите събития, съпреживявайки помежду си, вие неволно ще започнете да гледате на нещата с еднакъв поглед.
5. И когато се докосвате до непонятна постъпка на свой близък, който в това време не е във вашия кръг, лесно можете да изпаднете в заблуждение,
6. Смятайки мнението на своето болшинство по-вярно по отношение на тази постъпка, у този ваш близък.
7. Всичко това ще става дотогава, докато плевелите на самотата обилно запълват лехите на вашата душа.
8. И само с инструмент, какъвто се явява смирението, на вас ви предстои непрестанно да премахвате тези плевели на тъмнината.
9. Болшинството гласове имат място само тогава, когато е необходимо да се определят някои правила, към които да се придържат всички желаещи за съвместен живот и светло съзидание.
10. Що се отнася до индивидуалното съзидание на всеки от вас, мнението на болшинството не е гаранция за неговата правилност.
11. Ако чувствуваш, че трябва да направиш нещо и то е за добро, нека волята ти бъде твърда и непоколебима!
12. Не трябва да се страхуваш от евентуални неизвестни грешки.
13. Страхувай се от съзнателни грешки!
14. И ако, крачейки напред, неволно направиш грешка, това няма да бъде изгубено време.
15. Защото, правейки своята крачка, е трябвало да разбереш грешката си, за да не допуснеш по-нататък още по-голяма грешка.
16. А ако е възможно, съумей и да поправиш направеното.
17. Ако твоята крачка е истинска - колкото по-рано я направиш, толкова повече ще успееш да създадеш.
18. Да не внесе суета в твоите мисли мнението на болшинството, когато не виждаш истина в техните думи!
19. Продължавайки да пребивавате в потока на вашите собствени обединения в различни духовни семейства по Пътя на Възхождението, вие неволно ще започнете да отделяте някого от своя кръг и той ще стане връх за вас.
20. Стигнали до това положение, вие ще поставите своя брат в крайно опасно състояние,
21. Защото върху неговите плещи ще легне голяма отговорност. Тъй като той ще се опитва да решава не само въпросите, свързани с проявите на плътта,
22. Но и тези, които се отнасят до проявите на човешката душа.
23. В това отношение един слепец не трябва да води слепци, за да не се намерят по лице в дъното на пропастта.
24. И ако този лидер не се справя с постигането на Истината достойно, той ще падне много по-бързо от вървящите редом с него.
25. Пред въпросите, касаещи проявите на човешката душа, вие всички се намирате в равно положение.
26. Всеки опит да се излъчи лидер в разбирането на живота е невежество.
27. Когато двама спорещи по жизнени въпроси дойдат при тебе за съвет, помни, че за всеки възникват онези обстоятелства, които именно този човек трябва да преодолее, и никой друг.
28. Защото пред него се появява онова стъпало, което е призвано да му помогне да застане по-високо и да види хоризонта по-нататък.
29. Затова, ако ти с решението си приключиш спора, с ръцете си ще премахнеш стъпалото за възхода на своите ближни.
И те няма да могат да се повдигнат.
30. А ако нарушиш Свободата на Избора на стоящите пред тебе, вече твоята душа ще претърпи загуба.
31. Когато спорещите, имайки доверие, търсят помощ от тебе, помогни им най-широко да видят същността на предявяваното от едната и от другата страна, без да накланяш везните към никой от тях.
32. След това, тези чеда отново трябва да се опитат да решат своя спор сами.
33. Наистина устременият към Светлината ще се опира на заповедта: умей да пожертваш малкото заради голямото не само в себе си, но и по отношение на външното,
34. Защото това е изпитание за разума и чистотата на душата.
Да бъде достойна вашата крачка!
Амин


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.34 included.