Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Всичко, с което Майката Природа е надарила човешкото тяло за живота, е истина.
2. Но всяка истина може да бъде подложена на изкривяване.
3. Въпреки, че Истината винаги си остава една и съща, хората са способни да я приемат, като предварително я покрият с покривалото на лъжата.
4. Разумът, който ви е даден, е длъжен да определи съществуващите вече граници на разумното.
5. Но не и да установява свои, удобни само за него предели.
6. Плътта може да използва само онези способи на удовлетворение, които не са в ущърб както на самото тяло, така и на чуждото;
7. Способи, които не водят до ущърб, както на собствената душа, така и на чуждата.
8. Способи, които не са в разрез с предназначеното от Природата.
9. Развитието на душата върви по друг път, отколкото удовлетворяването на похотите на плътта.
10. Увлечението по удовлетворяване на физическите потребности води до намаляване на душевната благодат.
11. Усилване на формирането на душата води до отслабване на плътските въжделения.
12. Разумният предел на облажаване от земните желания се намира там, където човек във всеки един миг е способен да се откаже от удовлетворението на възникналите похоти в името на духовното формиране.
13. Неразумният стремеж към плътски наслади принуждава човек да загуби връзката си със Божията Благодат.
14. А това въвлича тялото му в бездната на низшите страда ния.
15. Те са гнет от дявола, възникващ тогава, когато плътта не е в състояние да задоволи възникналата похот.
16. Празникът е даден на хората, за да развива наслаждението на духа.
17. Само неразумният може да замени наслаждението на духа с наслаждението на плътта.
18. Пределът на такова падение е когато човек очаква празника като узаконена, дългоочаквана възможност да върши безумства.
19. Още повече, че човек превръща всяко събитие в живота си в подобен празник.
20. Такива хора са нещастни.
21. Техният разум, както и при много други хора, е в такова печално състояние, че дори и явеното им Спасение предизвиква съмнения и те търсят чудеса.
22. Истината ви казвам: дошло е времето, когато няма да се дават чудеса от Бога, а ще се даде последна възможност за спасение на душата.
23. Не всички, видели чудо, ще станат истински вярващи.
24. Зад тях ще се наредят и тези, които са повярвали от страх, а не по убеждение.
25. Вярващият от страх, все едно няма да успее да прочисти своята душа.
26. Струва ли си така да се изкушава Бога?
27. Повярвалият с разбиране и по убеждение няма нужда от чудеса, защото неговата душа ще се прочисти.
28. Не трябва едновременно да обичате Бог и в същото време да имате страх пред Него.
29. Обичащият Бога е безсмислено да се бои:
30. Тази Любов ще го опази от противното на Бога.
31. Страхът и любовта никога не съжителстват заедно,
32. Както пробитият съд и водата.
33. Ако някой казва, че обича Бог и се бои от Него, той не е искрен.
34. Никога не е късно да направиш първите си крачки към праведността.
35. Помни! Колкото по-бързо поемеш по праведния път, толкова повече ще успееш да изместиш мъката от своята душа.
36. Стъпи на пътя на Истината и в скоро време ще почувстваш затопляне в душата си.
37. Но стъпил на този Светъл Път, ти ще бъдеш подложен на страшни изкушения от дявола.
38. Но колкото по-дълго издържаш изпитанията, толкова повече ще чувстваш облекчение.
39. Труден е Пътят на Възхождението... Но колко бързо и лесно достигаш предела по време на падение!
40. Казват, че удавникът се хваща и за сламка.
41. Но истината ви казвам: ще дойде време, когато народите ще търсят тази сламчица.
42. Последният Завет е корабът, който ще ви предпази от удавяне.
43. Тези, които търсят места в него в последните минути, няма да ги намерят.
44. Малко ще бъде да се каже: “Аз вярвам.”
45. Трябва и душата да се е повдигнала до това равнище.
Така че бъдете творци!
Мир вам.
Амин

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.4 included.