Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Разумно ли е да измолвате опрощение от Бога за извършените грехове?
2. Истината ви казвам: не!
3. Очистването на порочните наслоения става с помощта на вашите деяния.
4. Човешката душа се формира само чрез деянията на плътта.
5. Помнете! Със своите слова може да заблудите всекиго, но своята душа – никога!
6. Душата е чедо Божие.
7. Тя е свързана с Него независимо от словесните ти излияния.
8. Затова Бог ви вижда непосредствено по чистотата на душата.
9. Мисълта е преддверие на делата.
10. Но мисълта носи в себе си определящото начало, в което е заключена възможността да се избере праведния път.
11. А и каква ще бъде цената на изпитанието, ако резултатът се определя с думи?
12. Земята не е свят на греха.
13. За хората Тя е висше мерило за Хармония и Красота.
14. Човек живее в постоянно съприкосновение с Красотата и Духа на Природата.
15. Мнозина ще кажат, че Природата е сурова и унищожава понякога много невинни хора.
16. Но не говори ли това за неразумността на хората?
17. “Един човек стигнал до брега на прекрасно море.
18. Той толкова харесал неговата красота, че незабавно започнал да строи къща недалече от крайбрежния прибой.
19. Когато един ден се върнал от лов в местните гори, то намерил, че къщата и цялото му имущество били отнесени от морските води по време на прилива.
20. Дълго след това нещастникът изричал проклятия към удивително прекрасната водна стихия.”
21. И така, кой трябва да влезе в жизнения ритъм на другия?
22. Земната Природа в жизнения ритъм на хората или хората в жизнения ритъм на Природата?
23. Земята се подчинява на ритъма на Вселената.
24. Децата на Земята са длъжни да се подчиняват на ритъма на Земята.
25. Да подчиняваш Природата на себе си е велико безумство.
26. Да опознаеш Природата и да влезнеш в Нейния ритъм, за да не търпиш бедствия - това е истината.
27. Човечеството, неспособно да влезе в ритъма на Земята, е обречено на страдания.
28. На какво ниско равнище може да бъде разумът на човечеството, след като то не е способно не само да влезе в ритъма на Природата, но и да установи мир между съставните части на своя организъм.
29. Нужно ли е опрощение на човека отвън, ако неговото опрощение се намира в собствените му ръце?
30. Нежеланието сам да постигнеш своето опрощение говори за духовна ограниченост.
31. Но не казвайте, че не можете да намерите сили да направите това!
32. Истината ви казвам: търсете човека, който ще ви даде сили!
33. Този човек вече ви чака.
34. Помнете! Истината не я разнасят. При Истината идват.
35. Опрощение можете да измолите само от този, който е способен да наказва.
36. Вашият Бог е Дух на Благодатта.
37. Великата Негова Слава се състои в това, че Той винаги се опитва да помогне на всеки, колкото и паднал да е той.
38. Той обича всички вас поравно.
39. Извършвайки грехопадение вие укрепвате връзката си с дявола,
40. Който винаги се стреми да ви наказва.
41. Но Благата Сила не е способна да наказва.
42. Постигайте Великата Слава на Отеца Ваш Небесен! Бъдете Негови достойни чеда!
Мир вам.
Амин

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.5 included.