Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Човек по същността си е съединен със Земята чрез своята плът.
2. Това означава, че на Земята този човек трябва да живее само с помощта на деянията на плътта.
3. Плътта не може да се занимава с духовна дейност.
4. Тя може да бъде само помощник в това тайнство и да претворява духовната дейност във видими и осезаеми резултати за околните.
5. Затова за човешката душа и за нейното спасение може да се съди само по делата на плътта.
6. В зависимост от същността на благотворните дела на човека може да се види колко силна е неговата вяра.
7. Колкото по-слаба е вярата му, толкова по-малко са благодеянията и толкова по-малко е самото благодеяние, което той прави за другите.
8. Но сред сивото хорско безверие или маловерие могат да се намерят и шепа добри хора,
9. Които изобщо могат да не мислят за същността на Бога, но правят благодеяния при всяка възможност.
10. И ще ви кажа, че душите на тези хора се намират на пътя към Спасението.
11. Върху тях лежи Божият Печат и те вярват в своите добри дела,
12. Вярват в това, че частица от душата, отдадена на хората, непременно ще даде своите кълнове.
13. Те вършат тези деяния, които Бог е предначертал да се вършат между хората.
14. И Бог ще ги подкрепя със Своята Благодат.
15. Ще ви кажа, че добрият, но невярващ човек може да използва всяка подкрепа на Божията Благодат само в нищожна степен,
16. От което този човек е слаб духом.
17. Ако той повярва в същността на Божията Слава и успее да отвори душата си за достъпа на Благодатната Сила в нея, винаги ще получава необходимия запас от духовни сили,
18. Които ще укрепят духа му и ще му помагат лесно да понася времето на зли противодействия.
19. Невярващият човек, който върши благодеяния по повеля на душата си, е обречен да изтърпи тежки душевни изпитания.
20. Болката, която често ще посещава душата му при лошите постъпки на заобикалящите го хора, така ще подкопае тази душа, че това може да предизвика или нейното закоравяване, или плътта на човека ще се хвърли в бездната на всевъзможни болести,
21. На основата на които ще престане всяка благодеятелност.
22. Защото душевният недъг води до телесен, но телесният недъг не води до душевен, а е изкушение да паднеш духом.
23. В света живеят много хора, в душите на които има някаква добра сила.
24. Но болшинството от тях не издържат на натиска на дявола и душите им закоравяват.
25. Такива хора започват да се обграждат с благи словоизлияния, което с течение на времето значително укрепва връзката на техните души с дявола.
26. Помнете! Не може реката едновременно хем да тече, хем да се отдели от извора.
27. Постигайте Истината за великата Слава Божия, защото това е единственият Път за вашето битие.
28. Бъдете достойни чеда на Великия Родител!
Мир и щастие вам.
Амин

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.6 included.