Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
На човека в периода на юношеството и младостта са дадени големи енергийни възможности.
2. До времето на разцвета тази разливаща се енергия трябва да се канализира в един или няколко потока,
3. Така както голямата пълноводна река влиза в тесен проход и увеличавайки силата си с тътен се устремява напред.
4. Защото се получава не стесняване на възможностите, а съсредоточаване на цялата енергия в избрания път.
5. Младият човек е длъжен да използва разливащата се в него енергия единствено само за откриване на своето място в Природата.
6. Щом изберете своята трудова дейност, вие трябва да й отдадете всичките си сили.
7. При това вслушвайки се в своята душа.
8. Ако душата се разтвори и приеме вашата дейност, това и ще бъде вашето място в Природата. Тези места могат да бъдат и повече.
9. Ако душата ви не възприема вашия труд, вие задължително трябва да насочите енергията си към избор на нов път.
10. Това търсене е крайно отговорно в човешкия живот,
11. Защото от избора зависи по-нататъшния ви живот.
12. Но мястото в Природата и мястото в обществото не са едно и също, въпреки че се преплитат.
13. Мястото в Природата се определя от естествени проявления и е непосредствено насочено в помощ на развитието както на хората, така и на заобикалящия свят.
14. Мястото в обществото се определя от изкуствени проявления, насочени към странични деяния, чрез които за в бъдеще сякаш се създава полза за хората.
15. Помнете! Светли остават онези хора, които по достойнство са оценили своите качества на творци, независимо от престижността на избрания път.
16. Защото съществуването на самото понятие “най-престижно” е признак за болно общество.
17. Бъдете внимателни към колебанията на душата,
18. Защото в минути на умора и неуспехи дяволът активно ще въздейства върху вас,
19. Което ще предизвиква мисли за вашата неспособност да продължите избраната дейност.
20.Това въздействие продължава в зависимост от силата на вярата във вашите деяния.
21. Разумът на младия човек, откъснат от религията и непознаващ същността на Висшия и низшия светове, не е способен да противостои на съблазните.
22. Младите хора насочват цялата си енергия към удовлетворяване на плътските потребности,
23. От което разумът не се развива и енергията се разпилява.
24. Най-опасният момент настъпва тогава, когато младият човек започва да търси материални удобства,
25. Чрез които да прекара времето си и да се разтовари,
26. Неразумно разбирайки под пълнота на живота възможността да изпита всички сладости на плътските въжделения.
27. Но много от вас ще се излъжат, мислейки, че лесно ще се измъкнат от това тресавище, щом само сметнат за необходимо.
28. Това блато може да пусне само онзи, който притежава голяма сила на волята.
29. Възможността за наслади възниква в същия период, в който се появява и необходимостта от избор на свой житейски път.
30. Тази съблазън възниква за това, че вие по-рано от необходимото да изразходвате дадената ви сила.
31. Болшинството млади хора поначало погрешно намират своя жизнен път
32. И се стремят да тръгнат по него колкото може по-късно.
33. Но поели по този път, след време разбират, че той е избран неправилно.
34. А енергия, необходима за търсене на нов път, няма.
35. Но много млади хора така и не осъзнават, че не са на мястото си,
36. Поради което гледат на своята трудова дейност само като на обществена необходимост.
37. Времето прави такива хора сиви и безполезни,
38. До което не достигат даже животните.
39. Да се върнат назад за търсене на своя път е невъзможно.
40. Помнете! Не за услаждане на плътта е длъжен да живее човек, а за развитието на своята душа.
41. За съжаление, малцина се вслушват в Гласа на Истината, но уверявам ви, за извършената грешка ще се каят всички.
42. Само че това ще бъде безполезно.
43. Затова, бъдете внимателни към своите дарби, и не се отнасяйте към тях пренебрежително.
Иначе падението няма да закъснее.
Творете! Мир Вам.

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.9 included.