Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Съдба… Какво е предначертание?
2. Гадатели и ясновидци предсказват бъдещия живот на човека.
3. Това е помогнало на хората да видят някакво предначертание, от което човекът не може да избяга.
4. Незнаенето на истината за това води до много нелепи изводи.
5. Истината ще ви кажа: човекът притежава двойна съдба.
6. Едната съдба се появява в момента на раждането като принудителна.
7. Другата — като предначертана, в която човекът встъпва от момента на раждането на душата, тоест от истинското раждане на човека.
8. Появата на всяка нова плът не се предначертава. Тя е следствие от житието на родителите и в изключителни случаи — от допълнителната намеса на Висшия Свят.
9. При появата на най-благоприятната плът със своите добри физически и умствени способности, Небесният Отец влага нова духовна тъкан с предначертание, което именно тази плът трябва да осъществи.
10. Творецът винаги отчита изначалните качества на появилата се плът.
11. Новата душа е подобна на искрица, притежаваща малка сила.
12. Това принуждава хората да отдават по-големи предпочитания на удобствата и изгодата,
13. Защото разумът се развива въз основа на удобствата и изгодите, а душата — въз основа на необходимото.
14. От момента на раждането на плътта, въз основа на взаимното влияние на мисловните и духовните качества се залага бъдещото житие на човека.
15. То протича според най-вероятните свои проявления в едни или други отговорни моменти.
16. Бъдещото житие на човека се залага по законите "така може да бъде", а не по закона "така трябва да бъде".
17. Това означава, че вие сте способни да изменяте своята съдба.
18. Но заради това в определени ключови моменти на вас ви предстои да постъпите така, както не ви е присъщо или да направите нещо сякаш свръх силите си.
19. Затова да се напусне предначертания път е крайно трудно.
20. Помнете! Тази   гъвкавост на съдбата е присъща само на вас, на Божиите чеда. Тъй като пътят на развитие на духовната тъкан протича на основата на закона за Свободния Избор.
21. В това се състои великата уникалност на вашето битие и никой друг във Вселената не я притежава.
22. Законът за Свободния Избор ви позволява да се изкачвате към Върховете на Съвършенството на основата на грешките.
23. Грешката — това е допустима необходимост на битието на Божиите чеда. Само че качеството на грешките трябва да се променя.
24. Защото ако ли съществува Свобода на Избора, значи съществуват и трудно предсказуеми деяния.
25. След зачеването на душата, което става през първите дни след раждането на плътта, човекът трябва чрез своя труд да разкрие своето истинско предначертание, а вече по-нататък трябва да постига хармония.
26. Тъй като Небесният Отец влага във всеки от вас уникално неповторимо съкровище, което е подобно безформен, външно неугледен самороден метал.
27. Този самороден метал и облепен със слой глина, която човекът изчиства, когато се движи по праведен път.
28. Но ако ли правиш нещо противно на Словото на Твореца, то глинестото наслоение се увеличава.
29. И ето че някога, ако ти вървиш в своя живот, слушайки повече гласа на сърцето си, става истинското твое раждане.
30. А вече по-нататък, благодарение на постиженията на културата и чрез великите творения на красотата, самородният метал ще бъде шлифован прецизно и ще заискри с удивителен самоцвят.
31. Това показва истината, че духовността и културата не са едно и също нещо.
32. Разделянето на тези клонове от древни времена е довело до това, че днес културата е станала бездуховна, а духовността — безкултурна.
33. Преди всичко трябва да разкриеш сърцето си, а после вече чрез външната красота да постигаш хармония,
34. Защото безсмислено е да се опитваш да шлифоваш къс глина — той винаги ще си остане глина.
35. Изначалната необходимост самородният метал да бъде покрит със слой глина е важна поради това, че преди цветът на душата да се е разтворил, човекът е придобил духовна твърдост, правейки първите си крачки по трудния, но наистина праведен път.
36. Тази твърдост ще помогне достойно да претворявате предначертанието на душата.
37. Ако в течение на живота на плътта стане раждането на душата, то човекът се изтръгва от потока на принудителната съдба и излиза към нови стъпала, където попада в потока на предначертаната съдба,
38. Като се движи към върховете, които са приготвени за него и именно за тази плът,
39. Тъй като всяка плът според своите ограничени качества има известен от по-рано връх на достижимото.
40. Като отчита това, Небесният Отец ви приготвя пътя на най-истинното битие.
41. Затова като слушаш гласа на своето сърце и не се отдалечаваш от заповедите на Словото на Твореца, ти ще успееш да вървиш по пътя, най-благоприятен именно за тебе.
42. Всяко отдалечаване от гласа на сърцето и от словото на Небесния Отец те принуждава да вървиш по по-лошия път.
43. И колкото отдалечаването е по-голямо, толкова по-тежък ще бъде и пътят.
44. Но не трябва да се залъгвате и заслепявате от леснотата на пътя при външно материално благоденствие.
45. Бъдете мъдри! Защото животът не се ограничава само със съществуване в една плът.
46. Но ако ли не стане отваряне на душата в течение на живота на плътта, то човекът върви по пътя на прегради и сътресения, известни още от момента на раждането на плътта.
47. Но помнете! Преди да ви се наложи да попаднете в някоя ситуация, в която ви очаква загуба, от Висшия Свят ще ви бъдат дадени знаци.
48. Ако ли вие сте внимателни към своето сърце и към това, което ви заобикаля, то като възприемете достойно знаците, ще избегнете падението.
49. Но ако падението е било неизбежно, то то ще протече с най-лекия изход.
50. Невъзможността да се даде сравнение, в подобни минути обърква мнозина, които смятат, че е недопустимо да си ударят крака, тъй като са постъпили истинно.
51. Истината ще ви кажа, че ако би станало иначе, кракът ви щеше да бъде счупен.
52. Децата не отговарят за грешките на родителите си.
53. Всеки от вас търпи такива удари и болката от тези плодове, чиито семена някога е сял непредпазливо.
54. Родителите не раждат душата на детето, а само плътта.
55. И ако родителите водят неправеден живот, то притокът на духовна Благодат към тях отслабва.
56. Това води до нарушаване на тока на материалната енергия и става нарушение на плътта на клетъчно ниво.
57. Родители с болна плът ще произведат на света единствено деца с болна плът.
58. По-нататък, в зависимост от изначалните й качества, в нея ще бъде вселена душа, която трябва да претърпи именно тези изпитания, известни вече за по-нататъшното битие.
59. Душата се вселява само в тази плът, която е способна не само да сътвори това, което й е предначертано, но и която носи повишена тежест като изпитание за неправилно изживян предишен живот.
60. Ако ли и този път не стане истинското осъзнаване, то следващата плът ще бъде още по-увредена.
61. Така че постигайте истината за своето житие, защото вашият Небесен Отец е предначертал за вас Великото.
Бъдете творци!
Мир вам и щастие.
Амин


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.11 included.