Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Човекът е олицетворение на великото разнообразие в Природата.
2. Всеки човек, подобно на цветето, има свое индивидуално съцветие.
3. Но всяко цвете се развива на основата на водата, въздуха, земната почва и Духът на Вселената,
4. Чрез които се развива само природната тъкан.
5. Но човекът притежава и уникална ценност, която е способна да го издигне до най-високите стъпала на Хармонията.
6. Това е качеството на душата,
7. Което, намирайки се сред хаотични прояви, е способно да повали човека до предела на нищожество,
8. До който дори и животните не достигат .
9. Затова в името на своето благоденствие човекът е призван да се развива на основите на Природата, на Духа на Единния и Духа на своя Небесен Отец,
10. Защото духовната тъкан на човека може да се развива единствено чрез Бога, тъй като е Негово дете.
11. Но за огромно съжаление на Отца човекът недостатъчно е оценил качествата, които го отличават от заобикалящия свят
12. И поради това е стигнал до своята вредоносност и гибел.
13. Както всяко цвете, така и хората трябва да се проявяват чрез индивидуално цъфтене.
14. Но те не трябва да цъфтят в някаква определена среда,
15. Тъй като не само ще изчезне разнообразието, но и много видове ще изгубят съществуването си.
16. А същността на битието върху Майката Земя се определя от четири вида среди, които и са основата на цъфтенето на цветята: камениста, водна, земна и пясъчна —
17. Което е свързано съответно с появилите се Учения, станали в последствие световни в развитието на човешкия род.
18. Това са Ученията на Даоизма,Будизма, Християнството и Исляма.
19. Единственото, което обединява растителния свят, е стремежът му да расте към топлината и светлината, които принадлежат на Слънцето.
20. За човекът Богът е както Слънцето за растенията.
21. Цветето се стреми към Слънцето и се обръща по посока на него.
22. Такова е и истинското житие на човешката душа, устремена след своя Небесен Отец.
23. Какво ще стане с едно растение, ако скрием за него истинските светлина и топлина на прекрасното Слънце.
24. То ще се стреми към кое да е друго светило, каквото и да е неговото качество.
25. Ако скрием от човечеството истинските Светлина и Топлина на Божията Слава, то ще се устреми след всеки друг светилник,
26. Страдайки постоянно от тяхната изменчивост и недълготрайност.
27. За своето развитие човешката плът може да избере всеки един от пътищата на едно или друго учение,
28. Но трябва да върви към една цел — Хармония с Природата.
29. За своето формиране човешката душа трябва да има едно Учение, идващо от един единствен Източник на Топлина и Светлина.
30. Източникът и преди е бил един, но поради необходимостта от постепенно насочване на разногласието в сърцето на младото човечество към възприемането на Бялата Светлина, някога е трябвало да бъдат проявени четири основни цвята: Син, Зелен, Жълт и Червен,
31. Което съответства на Даоизма,Будизма, Християн-ството и Исляма;
32. Където легендата на Християнството не е легенда за Същността на Истината, изпратена някога от Небесния Отец в израелската земя.
33. Защото това, което в последствие хората нарекли Християнство, е опитът на едно малко дете да изобрази върху хартия красивото могъщо дърво, което съзерцава през себе си.
34. Небесният Отец е знаел, че Неговите млади чеда все още не могат достойно да осъзнаят Неговата Истина; но понятието за великата Истина, което е трябвало да възникне у хората, е имало да изиграе определена роля.
И Господ допуснал това.
35. И именно днес дойде времето да познаете изцяло това, което вашият Небесен Отец някога е изпратил и изпраща и сега,
36. Разкривайки пред човешкия род единния Път на Възхода независимо от вярата, която носите в своето сърце.
37. Единствеността на Учението ще ви помогне да узнаете своето единородство и да станете способни да вървите по Пътя на Истинното Развитие,
38. Защото Истинното Развитие не ще започне, докато съществуват различни възгледи за Него.
39. А и могат ли разноликите цветя, живеещи в Лоното на безкрайната Земя, да пият животворна вода по различен начин?
40. Може ли розата да пие розова вода, а лалето — лалена?
41. Истината е, че всички цветя пият еднаква вода по един и същи закон.
42. А ето че огромното разнообразие във външните им проявления и вида на цветните пъпки се запазва.
43. Така е и със същността на хората, където външните проявления са безмерно разнообразни,
44. А душата при всички се развива по един закон,
45. Защото всички вие сте деца на един и същи Родител и черпите от Неговия Дух чрез единна Истина.
46. Истинското родство между Божиите чеда се гради само върху духовната основа, а не върху принадлежността към един или друг вид цъфтящи пъпки.
47. Човек трябва да разкрива своя индивидуален цвят.
48. Не му е нужно да изпада в суетност и да се безпокои за истината, скрита в него, а само спокойно и твърдо да се стреми към Светлината и Топлината като се изпълва с тях,
49. Тъй като само спокойният ум може да работи истински.
50. През това време вие трябва да се стремите да отдавате безмерно полученото, избирайки си за помощници онези деяния, чрез които това може да стане най-пълно.
51. Избирайки онзи труд, чрез който най-пълно се разкрива душата ви и чрез който можете повече да отдавате сърцето си на околните, вие ще проявите своята истинска същност.
52. И така, трудете се и бъдете творци по подобие на своя велик Отец.
Амин


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.8 included.