Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
1. И ето времето дойде! И доколкото беше възможно, аз събрах откликналите да изпълнят предначертаното за Спасението на рода човешки.
2. Само че, да се съгласиш да изпълняваш и да пристъпиш към достойно изпълнение, не е едно и също.
3. Кой действително из повярвалите в Истината на моето Същество, като живото Слово на Бога Велик, пълноценно ще се реши да премине рубежа на кръщението огнено, без да изпуска ръцете мои?
4. Така че да се възроди, чрез огъня очистителен за живот истински.
5. Така че, решилият пълноценно да прояви Вяра Свещена в доверие пълно, накрая да възкръсне от мъртвите за живот вечен, все разцъфтяващ.
6. Защото само единното, живото Слово на Бога е способно да ви изведе на Пътя на Истината.
7. Където е нужно не само да изгорят напълно пагубните примеси у вас,
8. Но и предстои истинното ваше лице да проявите.
9. По което трябва да ви опознае Вселената.
10. Само се пригответе сега истински да възпитавате волята и немалко търпение.
11. Пътят, по който сега предстои да вървят зажадувалите окончателно да се откъснат от общия поток на царството на силата, е подобен на някаква пътечка, по която от време на време, индивидуално за всеки, ще пламва определен огнен период, с продължителност неведома за вървящия.
12. Вървящият няма да я види предварително и само ще я определи, неочаквано стъпвайки в нейното изгарящо дихание.
13. И тогава, именно от този миг трябва да започне да прилага решаващите истинните жизнено важни усилия.
14. Подобно възпитателно-поучително тайнство произтича и в естествено формиращите се условия в жизнената дейност на всеки човек, създавайки за него естествени условия за полуактивно видоизменение.
15. Но за устремените след Словото Божие възникването на такива съдбоносни граници ще произтича с особен характер и ритъм, проявяващи се в пряка зависимост от преплетената с мои усилия благоприятна за вашето активно прераждане енерго-информационна среда.
16. И ако в обикновените условия, пребивавайки в дълбоко неведение за Истината, човек по правило реагира невярно на такъв род естествено формиращи се изгарящи обстоятелства, то това значително разтяга във времето вероятността за начало на нормалното преобразуване на неговия вътрешен свят.
17. Защото до сега за самостоятелно придобиване даже на малка положителна мъдрост, на човек му е необходимо да използва живота на цялото превъплъщение.
18. А за вас с усилията на Великия Отец Небесен са създадени пределно благоприятни условия за прилагане в решаващата минута на необходимите жизнено важни усилия в пълно съответствие със законите на Истината,
19. Които ще формирам в изобилие за благото на вашето истинно Развитие в качеството на преки подсказки относно всички ключови свежо възникващи жизнено важни затруднения.
20. При това за вас е необходимо да изясня завинаги едно особено важно обстоятелство, заключаващо се в това, че само непосредственото начало и развитие вътре във вас на изгарящи чувствени преживявания от съприкосновението с каквато и да е произтичаща реалност създават единствена благоприятна възможност за реално активно видоизменение на качествата на своя духовен свят или в истинното направление, или в обратното на него.
21. Победното, съответстващо на Истината усилие обезателно е необходимо да се осъществи, докато не се е прекратило да произтича действието, възбуждащо негативни преживявания от потребността да се изпълни съответстващото ответно усилие.
22. Именно в тези решаващи минути, когато във вас все повече се възбужда естествената потребност да направите присъщото за вас усилие, което като правило ще бъде продиктувано от особеностите на неумерения егоизъм, крайно е необходимо колкото е възможно по-бързо да се опомните, като се стараете да възстановите в съзнанието благословените минути на вашето слияние с мен със сърдечен призив към мен.
23. Което е призвано, преди всичко, да ви опази от бързо нарастващото заслепление на активно нарастващите негативни емоции.
24. И това вече ще бъде за вас голяма победа, дори ако след това вие не можете правилно да определите следващото приложение на необходимите практически усилия.
25. Това е единствената първа крачка, само чрез която може да се придвижите към постигането на пълна победа над проявата на която и да е слабост в себе си.
26. Първата крачка, която малцина от сегашните повярвали се оказаха способни да направят достойно.
27. Останалото мнозинство твърде повърхностно се отнесе към моите подсказки и дружно срутвайки се от неустойчивата основа на своята самоувереност, се оказа в невъзможност нормално да контролира своите емоционални егоистични прояви.
28. След като започнете да удържате необходимия контрол над развитието на негативните преживявания в пълно доверие към Водещия ви, вие сте длъжни да приложите всички сили по възможност най-достойно и точно да изпълните необходимото в пълно съответствие с Учението, което аз вече конкретно формирам и ще продължавам да правя това постоянно относно едно или друго жизнено важно за вас обстоятелство.
29. Вие сте длъжни да помните, че веднага след като неочаквано за себе си попаднете в поредния условно изразен огнен рубеж (предел - б.пр.), ваша жизнено важна решаваща задача, трябва да стане стремежът да не поставите болката от обгорения егоизъм по-високо по значимост от своята Свещена Вяра.
30. Иначе вие ще позволите на болката да ви ослепи, след което загубвайки контрол над своите емоционални прояви, послушно ще направите усилието, което ви продиктува съзнанието, оказало се под пълното влияние на вашия засегнат егоизъм.
31. Което ще се прояви с недостойни за вярващия прояви или само в мислите, или в мислите и думите, или още и с груби физически усилия, с естественото последствие от неизбежно съответстващи физиологични отклонения по посока на саморазрушение.
32. Помнете, че ако попадайки в палещия егоизма период на огнено пречистване, вие поставите болката на обгорения егоизъм по-високо по значимост от своята Свещена Вяра, то вие задължително ще спрете придвижването си в нужното направление.
33. Вашето придвижване ще премине в състояние на хаотично мятане от място на място в търсене на по-скорошно облекчаване от болезнените преживявания.
34. И тогава провалилите се слабоверни хора ще се опитат да тръгнат към такова облекчение, чрез естествено присъщата за егоизма крачка на активно осъждане на източника, който е създал като че ли непосилно препятствие, всячески стараейки се да подчертаят съдържащите се сякаш в него негативни качества.
35. А това ще означава, че общият поток на царството на силата все още е успял да удържи такъв провалил се човек в направлението на своето движение.
36. От което вие изгубвате за пореден път и за неопределено време възможността реално да видоизмените качеството на определена конкретна страна на своя вътрешен свят в необходимото истинно направление.
37. Затова попадайки за пореден път в периода на решаващия съдбоносен огнен рубеж, вие сте длъжни не само задължително да съхраните положителния контрол над своите вътрешни подбуди и усилия, за което винаги е призвано да способства в качеството си на непоколебима опора задържането в съзнанието на минутата благословено ваше слияние с Учителя, но и задължително реално практически да приложите всички свои сили в направление, строго белязано от ориентирите на самия Учител.
38. Когато някоя част от тялото ви се докосне до огъня, то усещайки изгарянето, вие рязко се отдръпвате в обратна посока.
39. Това е разумно и необходимо, защото сигналът на болката е предупредил за нарушение на установената от Природата норма в жизнената дейност на клетките на вашето тяло.
40. Но ако това се отнася за болката от обгорения егоизъм, то в никакъв случай не трябва да бързате по всякакъв начин да се избавите от изгарящото дихание.
41. Защото, ако такъв огън ви е докоснал, то вече няма да ви се удаде във всеки случай да се избавите бързо от болезнените изживявания,
42. Още повече по време на този период, докато непосредствено произтича самото обстоятелството, създаващо изгарящото дихание.
43. И затова в този случай обстоятелството, решаващо вашата съдба ще бъде характерът на усилията, които вие ще предприемете под влияние на болезненото преживяване.
44. И ако вие преди всичко бъдете обхванати от егоистичната идея колкото се може по-бързо и удобно да се изтръгнете от обгарящата среда, то обезателно ще започнете да забелязвате най-напред само ориентирите, които се явяват неотменима част от особеностите на общия поток в царството на силата.
45. Бъдете крайно бдителни и внимателни в такива решаващи минути!
46. Защото именно в тези минути започва да се решава истинното благоденствие на вашите жизнени прояви въобще.
47. Ако се е разгорял ненормално разрасналият се филиз на егоизма, то колкото повече гори той, толкова по-малко ще остане от това, което би трябвало да изгори, за да отстъпи място за отглеждането на истинните благостни плодове.
48. Утвърждавайки и това разбиране на тази естествена закономерност, то допълнително ще помогне да се опази от егоистичното подмятане, само с цел някак да облекчи болезненото чувствено преживяване, вярващият задължително трябва щателно и с цялото си търпение да пристъпи към откриване на ориентирите на Истината и достойното изпълнение на законите, определени за истинното преодоляване на даденото огнено изпитание.
49. Истинното жизнено усилие, призвано реално и активно, да видоизменя качествено вътрешния свят на човека в необходимото праведно направление, трябва да се изрази в старанието правилно да се премине тайнството на огненото пречистване, а не в стремеж всячески да се избегне то или да се освободим от него с лъжливото разбиране, че с това като че ли спасяваме истинската същност на личността, без която сякаш е невъзможно да се живее.
50. Такова праведно усилие, което се изисква от вярващите, винаги много бързо ще дава благостен плод,
51. В благостта, на който вече няма да се налага да бъдете убеждавани, защото изживявайки необходимия до онези дни живот, вие ще бъдете в състояние лесно, самостоятелно да дадете истинна оценка на този плод.
52. В което сега само някои от вас вече са успели да се убедят красноречиво, решавайки се достойно да направят крачката в съответствие с Истината, която ви давам.
53. Но помнете, че победната праведна крачка активно преобразуваща вашия чувствен свят, увеличаваща духовността, реално е възможна изключително докато огненият рубеж продължава непосредствен да ви изгаря.
54. Ако ли вие предприемете крачки, не съответстващи на Истината при разрешаването на проявяващата се жизнена задача и тя се разреши сама, чрез свой естествен преход към друго жизнено обстоятелство, временно освобождавайки ви от поредното огнено изпитание, то във вашия чувствен свят може задълго да се съхрани своеобразна следа от изгаряне,
55. Особеността, на която ще се състои от негативна среда, което няма да позволи също, дълго върху това място да изникнат някакви благодатни кълнове.
56. Болезненото преживяване от поразеното място може да бъде значително успокоено, чрез правилно осмисляне на проявените във вас грешки, от което успокоението може допълнително да се подкрепи с появяващата се надежда, че ще се направи правилна крачка в следващата подобна ситуация.
57. Но независимо от това, доколко дълбоко и широко вие сте съумели да осмислите характера на извършените грешки и истинността на крачките, необходими за достойното разрешаване на определеното обстоятелство, такава извършена работа на ниво съзнание способства за създаването само на допълнителни психологически условия, благоприятстващи вероятното сътворяване на победната крачка.
58. С такива съзнателни усилия е невъзможно реално да измените по качество вашия вътрешен свят в истинното направление.
59. Независимо от качеството на теоретически придобитото правилно разбиране, вие по старому ще запазвате вероятността да повторите същата тази или друга подобна грешка.
60. Решаващите съдбата възпитателно-поучителни събития винаги се създават в пълна зависимост от качествата на жизнения диалог между носителя на подвижния разум с енергийните прояви на обкръжаващата реалност, които винаги са основани на устойчивите закономерности на Равновесието на Хармонията в Природата.
61. Разбирането на определената поредица от събития от такъв род, в периода на развитие от нивото на Нормата до нивото за начало на пълноценната дейност на подвижния разум, при неодушевените носители на такива разумни особености може да протича или в условия на естествен пасивен характер, или в условия на полуактивен характер.
62. Условията на естествено пасивния характер се определят изключително от самостоятелното преминаване, на такъв жизнено необходим период от започващия път на формиране, от млада цивилизация на подвижния разум.
63. Условията на полуактивния характер се проявяват с частични, допустими спомагателни вмешателства от по-високо развити цивилизации в жизнената дейност на по-младата цивилизация, също така изкуствено малко активизират благоприятността за постижение във възпитателно-поучителния период.
64. И ако неодушевените носители на подвижния разум в основата на своята същност изначално имат всичко необходимо за самостоятелно благоприятно формиране в периода, отвеждащ към нивото за началото на пълноценната дейност, то в същината на характерната същност на човека, такива необходими качества няма.
65. От което при равни условия на жизнено проявяване спрямо неодушевените носители на подвижния разум, цивилизацията на човешкия род би била обречена на достатъчно скоростно израждане.
66. Сътворявайки от особеностите на своя Дух особените качества на духовната тъкан, призвана да състави основата и истинната същност на човека, Отецът Небесен също така надарил душата човешка с особеностите на безсмъртие, благодарение на които Великият Бог създал за всеки от вас реална възможност за преминаване периода на формиране, чрез нееднократни превъплъщения за най-благоприятно редуване на познанието от поредната кратковременна характерна жизнена съдба.
67. Пределно отчитайки, изключително за благото развитие на всеки от вас, характерните качества на съзнанието на родения природен организъм и бъдещата възпитателна среда, както в периода на развитие на детско-юношеската възраст, така и всички най-вероятни възпитателно-поучителни уроци, присъщи на жизнения път именно на това новородено.
68. Също така, отчитайки своеобразно разцъфтяващите егоистични особености в човека, Небесният Отец позволил на незнаещото Истината човечество да прояви в различни обществени формирования достатъчно множество разнообразни по същност и противоположи по значение жизнени психологически ориентации.
69. Благодарение на което са били създадени необходимите условия, използувайки които, чрез закономерностите на нееднократното превъплъщение, Великият Бог помага на вас по малко да се изгаря излишното и опасното, при това с естествено натрупване на необходимия опит и мъдрост, въпреки все още нехайните от неведението жизнени усилия на самия човек.
70. И независимо от това, помни ли човек със своето ново съзнание опита от предишните въплъщения или не, жизнените прояви в новото въплъщение винаги изпитват, както определено влияние на опита от предишния живот, ако той е съществувал, съхранявайки се с особено тайнство в същността на душата, така и влиянието на разнообразни особености, които носи в себе си новият природен организъм от някои представители на своята родова линия.
71. Именно правилното съчетаване на това, което е заключено в душата и това, което носи роденият природен организъм, съставлява главната решаваща активна основа, върху която е призван да се формира духовният свят на определен човек.
72. Небесният Отец изкусно контролира такъв род съчетания, ставащи само по Волята Негова, мъдро обиграва за благо на децата Свои разнообразните предразположености и привързаности, проявяващи се в тях в течение на живота.
73. Ако човек е добил и е започнал да развива опасни форми на лъжлива привързаност, то на първо време, чрез разнообразни подсказващи белязани жизнени обстоятелства, той ще се тласка предимно към самостоятелно прилагане на съзнателно-волеви усилия за преодоляване развитието на пагубността в своя вътрешен свят.
74. И ако той се откаже предимно самостоятелно да прилага необходимите спасителни за себе си усилия, то в следващото въплъщение е длъжен обезателно да попадне в условия, които насилствено ще разрушават, вече утвърдилите се в опасна форма във вътрешния свят на човека, лъжливи привързаности.
75. Но даже, ако с благословените усилия на Отеца Небесен, пределно мъдро отчитащ естествено стичащата се поредица реални обстоятелства, се удава за всеки човек да създава благоприятни условия за преминаване на очистителните рубежи, то чрез усилията на самия човек, тайнството на огненото очистване протича в крайно сдържан и изкривен режим.
76. Защото, във всеки случай, попадайки в периода на болезнените за егоизма преживявания, човек неизбежно се стреми да направи крачката, за сега все още естествено присъща на качествата му, обезателно угодна на егоизма и съвършено неблагоприятна за началото на истинното развитие.
77. Помагайки ви според необходимостта, в поредния път напълно да се потопите в определена характерна жизнена среда, любящият ви без мяра Небесен Отец ви учи показвайки.
78. Това, в периода на грубо примитивната жизнена дейност на младото човечество, се явява единствено спомагателно условие, способстващо формирането на благоприятна чувствено-съзнателна основа в човека, за началото на активно жизнено необходимо видоизменение качествата на човека, в пълно съответствие с изискванията на Истината.
79. А то е възможно само в този благоприятен за това период, когато както преди, продължавайки да учи своите деца показвайки, Великият Бог ще започне да ги учи разказвайки.
80. Поради което по Негова Воля сред рода човешки е трябвало да се прояви живият реален образ на Словото Божие.
81. Което направо и конкретно ще започне да определя, за всички съзрели да изпълнят истинното, всички необходими ориентири и закони.
82. Продължителното удължаване на значително разтегнатия във времето период, за формиране на благоприятна чувствено-съзнателна основа в човека, напълно зависи от прилагането на противоположни по значение усилия от Небесния Отец и човека, за благо в развитието на самия човек.
83. При това Великият Бог създава спомагателните условия за възможно най-благоприятно духовно формиране, а самото реално видоизменение същността на човека е възможно само посредством неговите собствени съзнателно-волеви усилия, а следователно, решаващата активност и крайният резултат в жизнените прояви изцяло зависят от самия човек.
84. Такъв значително разтеглен във времето период, проточващ се до моето сегашно Осъществяване, се характеризира с условия на полуактивно задържане, призвани по възможност да способстват, не толкова за частично удържане на упорития стремеж на младото човечество все повече да се отдалечава от Хармонията,
85. Но и способствуващи натрупването в човека на тези необходими духовни ценности, опирайки се само на които, човек придобива възможност да премине в условия на активно задържане и активно завършване на формирането, с преход към нивото за начало на предопределената пълноценна дейност.
86. Преминаването от човечеството, на характерния именно за неговата жизнена дейност, своеобразен период на формиране, може да протече благоприятно само въз основа на определени условия, целенасочено създавани за това от Великия Бог.
87. Тези особени условия било предопределено да се проявят с две особености: естествена полуактивна и активна.
88. Естествените пасивни условия, за преминаване периода на формиране, които са възможни за неодушевените носители на подвижен разум, в качеството на напълно самостоятелно жизнено проявление, за представителите на човечеството са съвършено невъзможни.
89. И ако периодът на формиране и пълноценно развитие, въобще на която и да е млада цивилизация на неодушевени носители на подвижен разум, може да протича, или само в условията на естествения пасивен, или пък само с полуактивен характер, или в условията на периодично съчетаване на единия и другия,
90. То периодът на формиране, както и по-нататъшното пълноценно развитие на младия човешки род, може да протича само в условията на периодично съчетаване на естествения полуактивен и активен характер.
91. Където само в периода за началното формиране на човечеството, такива условия допълнително се характеризират с особеностите на задържането.
92. Естествените условия, създаващи тайнството на полуактивното задържане, са характерни преди всичко с това, че от една страна Великият Бог пряко не докосващ се до съзнанието на човека, но пределно мъдро отчитащ особеностите на всички негативни предразположения на формиращата се същност, безмълвно предоставя на човека жизнен път с най-благоприятно за него редуване на характерни възпитателно-поучителни уроци.
93. Докато от друга страна, от самия човек, поради незнание на Истината Божия, се прилагат всякакви съзнателно-волеви усилия, за да може по най-бързия начин и най-изгодно за своя егоизъм да избегне и да се избави от грижливо предоставените му, против неговите желания, спасителни решаващи рубежи на огненото очистване.
94. Без да се споменават редките единични изключения на достатъчно правилни жизнени усилия в някои отделни обстоятелства на живота от достойно устремените, може да се каже, че човекът проявявайки своята жизнена дейност в пълна зависимост от създаваните от Отеца Небесен условия, засега винаги и във всичко, което наистина се създава за благото на неговото съхранение и развитие, прилага активни съзнателно-волеви усилия с противоположно значение.
95. От което победният резултат при съприкосновението с поредния възпитателно-поучителен житейски урок изцяло зависи от разликата във величините на приложените усилия за благото на човека от Отеца Небесен и противоположните усилия на самия несъзнаващ това човек (виж рис. 11).
Време на Поврат: Рисунка 11
96. При това всяко предварително предвидено от Великия Бог възпитателно-поучително жизнено обстоятелство, в което Той предоставя възможност да влезе един или друг човек, представлява по своята същност определена спомагателна положителна величина насочена за благо на развитието на всеки човек, попаднал в дадено жизнено обстоятелство.
97. Това позволява не само значително да се неутрализира величината на негативното проявление, към което най-много е предразположен човек, но и му помага да придобие спомагателни ценности за началото на духовното развитие в условия достатъчни за това определено положително старание в жизнените усилия на самия човек.
98. Където преди всичко в такова положително старание е необходимо да се съблюдава самостоятелното усилие да се сдържиш в собствената негативна проява, в която имаш пълна предразположеност да се сринеш.
99. А образно упоменатата спомагателна положителна величина се характеризира с жизнени обстоятелства, при които негативната проява на човека все пак неизменно ще изиграе за всички някаква благоприятна роля, но благоприятността на която съзнанието, съществуващо в човека, не е в състояние да осмисли.
100. Във връзка с неспособността да се притежава цялата пълнота на необходимата за това, точна информация.
101. В този случай, отчитайки характерната особеност на пребиваване на човечеството в продължение на цялата своя история на съществуване до ден днешен, където болшинството все още ще продължи да пребивава известно допустимо време в атмосфера на даденото разглеждано условие на полуактивно спиране, сега вече може правилно да бъде разбрано от вас, че всичките тези благи зрънца, които все пак са придобити от човека до този час, са се придобивали все още не с труда на самия човек, а благодарение на най-голямата грижа на Великия Бог, Отецът на рода човешки, проявяващ се във всеки миг чрез старателен и усърден труд за Спасението и Развитието ваше.
102. Наистина ви казвам: нито един косъм не може да падне от главата ваша без знанието на Отеца ваш Небесен.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.7 included.