Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
32. Съществува ли преселение* на душите и през колко превъплъщения преминава човек?

Да, „преселение“ на душите съществува и отсега нататък вие трябва да разбирате този закон. Понятието „преселение“ на душите е било дадено на всички духовни учения. На Изток мъдреците дълго време са се опитвали най-пълно и точно да разберат това тайнство. Истината, обаче, е оставала скрита.
Човек се превъплъщава на Земята до десет пъти, но само във връзка с това, че не може докрай да разкрие своята истинска същност. Ето защо е необходимо няколко пъти да се върне на Земята, за да може най-накрая да разкрие пред света заложеното в него предначертание. По своята същност обаче, човек трябва да разкрие себе си в едно или две прераждания.
За този период душата или се разкрива и в най-близко време достига до неспособността да носи зло, или окончателно се замърсява и пада, изгубвайки способността да се развива. В този случай е безсмислено да и се дава нова плът.
Душите, които са неспособни да принасят студ, засега отиват в рая, а душите, неспособни да се развиват, временно се натрупват в ада.

33. Защо са необходими преражданията на душата, може би ако се продължи животът на плътта, те няма да бъдат нужни?

Вашата плът е способна да живее около хиляда години, защото запасът на нейните жизнени сили е такъв. Но засега това не може да ви бъде разкрито: прекалено много грешки прави човек, дори и за своя кратък живот. Ако се продължи животът, то човек, който не се е разкрил правилно, може да унищожи всичко.
Ето защо, в името на благоприятното развитие на човека, по Волята на Небесния Отец, са дадени кратки отрязъци от време за живот в плът. За да може младото чадо отново и отново да се устремява към Светлината, без да осъзнава тъмния товар, натрупан в минали животи. Ако чадото достойно се обърне към Светлината, то замърсяването от неговата душа ще изчезва, независимо от това, колко от отдавна е било натрупвано.
Неспособността да се осъзнава тежестта на миналото, се появява благодарение на това, че при придобиването на нова плът паметта на отминалия живот се припокрива. Това е крайно необходимо, защото какво ще стане с детето, ако то си спомни, колко живота е погубило в миналото си житие! Много още объркани трудности ще възникват в битието на човека, защото душата се преражда независимо от принадлежността си към този или онзи народ, към един или друг семеен род.

34. Тоест, всяко превъплъщение е нова възможност човек да разкрие своето предначертание.

Разбира се. Само че всеки път става все по-трудно да се направи това.
Младата душа винаги се вселява в плът, която има прекрасни физически качества. Но младата душа все още не познава опита на големия труд, което я прави много възприемчива към удобствата. Ако в течение на живота си, душата не се разкрива, което става тогава, когато най-много се занимавате с благоденствието на плътта и невнимателно се отнасяте към душата, то тя наслагва върху себе си всевъзможни нечистотии и в последствие ще й бъде дадена по несъвършена плът. И така до определена степен, когато на Земята може да се появи плът, носеща много тежки недостатъци. В тази плът се вселява душа, дошла до крайна степен на падение и това може да бъде човек за когото вие казвате, че не е с ума си.
Но знайте, че щом му е дадена плът, за него все още има надежда. И ако той сам не може да се развива, то надеждата се възлага на близките, които са длъжни безкрайно да го насищат с любов. Тъй като любовта, която излиза от вас протича към този нещастник независимо от това, осъзнава ли го той или не, това обгръща неговата духовна тъкан и я пречиства. Ако душата на този нещастник достигне до степен, позволяваща щ отново да се развива самостоятелно, по-нататък на нея обезателно ще щ бъде дадена по-благоприятна плът.
А ако вие отхвърлите от себе си този нещастник и го дадете в някое заведение, където към такива като него се отнасят като към животни, за него, разбира се, това е втора смърт. След като завърши своето битие, той ще отиде в ада и вече никога няма да се развива.
Истина ще ви кажа: докато човек живее на Земята, колкото и да е паднал, той все още има надежда да се развива. Небесният Отец вярва, че вие ще помогнете на нещастния да се изпълни с вашата любов.

35. Носят ли отговорност тези, които са редом с този нещастен човек?

Обезателно. Редом ще се окажат именно тези, които не само са длъжни да спасят тази душа, но и които могат да го направят.
Не се дават такива изпитания, които не могат да бъдат преодолени. За преодоляване се дава именно това стъпало, което предстои да преодолееш, именно ти и никой друг.
Помнете, че колкото по-голяма отговорност пада върху вас, толкова повече и ще се изисква.

36. Вие казвате, че в зависимост от замърсяването, на душата се дава по-болна плът. Защо тогава се срещат хора, които носят голямо зло, а са надарени с прекрасно здраве и красота?

Това е проявата на младата душа. Първото раждане на човека на Земята става благодарение на плът, която има прекрасни физически качества. Такава красива и здрава плът трябва да имат всички. Но колко е труден пътят на Възхода! А младата душа няма опита на вековния труд за преодоляване на сложностите, което я прави най-възприемчива към удоволствията.
Ето защо, за голямо съжаление вие виждате действия, които не са угодни на Бога и са извършвани от красиви и здрави хора. Енергийният запас на плътта е голям и това и позволява да сее зърната на студа много дълго време.
Колко е голямо нещастието на този, който не осъзнава, че след посева винаги настъпва време за жътвата! Със смъртта на плътта, животът не се прекратява.

37. Винаги ли човек, който има болна плът, е бил голям грешник в някой минал живот?

Не винаги. Болестта на плътта може да се прояви не само като резултат на връщането на студа, който невнимателно сте посели по-рано, но и тогава, когато душата е откъсната от взаимната връзка с Небесния Отец. Добрият, но невярващ човек може да върши богоугодни дела, но плътта му да не издържи на натиска на тъмнината. Болестта е неминуема.
Ударът по душата на добрия, но невярващ човек, винаги ще си остане безответен. Раната от нанесения удар ще засегне духовната тъкан и ще донесе много мъка. Тази рана може да бъде излекувана само с помощта на духовната Благодат, идваща от Бога. Ако човек е невярващ, то той не е способен достойно да използва безкрайната Божия Благодат, течаща към Божиите чада. Не излекуваните рани на душата се натрупват и това довежда до недъзи на плътта, защото недъгът на душата винаги води до недъг на плътта. Недъгът на плътта не води до недъг на душата, но има някои съблазни, които ви подстрекават да паднете духом.

38. Може ли в следващо превъплъщение да бъде дадена по-благоприятна плът?

Ако в предишния живот човек се е разкрил много късно и не е успял да се изкачи до определеното стъпало на развитие, то в следващото му превъплъщение ще му бъде дадена по-благоприятна плът. Тогава детето още от ранно детство ще прояви своите удивителни качества.
Но на тези чада им е много трудно да се развиват, защото те търпят много студени удари от своето обкръжение и е сложно да претворят предначертаното без да се замърсяват.

39. Може ли душата сама да си избира плът или прераждане?

Не. По Божията Воля ще и бъде дадена тази плът, която и е необходима. Тоест, плът, която съответствува на подходящи умствени и физически качества, за да може душата най-пълно да прояви своето предначертание. А с оглед на замърсяването на душата, плътта трябва да има качества за повишено изпитание.

40. Ако има превъплъщения, защо в Библията нищо не се говори за това?

Преди две хиляди години много ученици са чували кратки истини за движението на душата посредством обновяващата се плът. Те, обаче, не са могли да внесат истината в Писанието, защото крайно малко е било казано за това. Ако е трябвало да се открива Истината, то би трябвало да се освети целия закон, а времето за това все още не е било дошло.
И все пак, на много места в Писанието, е било казано за превъплъщаването на душата, но поради политическите люшкания във върховната власт, тези предания са били премахнати от Свещеното Писание.
Независимо от всичко, Писанието е запазило фрази, които ако бъдат разбрани правилно, ще ви дадат възможност да осъзнаете съществуването на тази истина.
В четвърта глава, пети стих Малахий казва: „Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия преди настъпването на великия и страшен Господен ден.“
По-нататък, когато се докоснете до Евангелието от Матея, в единадесета глава, четиринадесети стих, вие срещате думите на Иисус, който казва за Йоан Кръстител: „И ако искате да го приемете, Илия е този, който трябва да дойде.“
Сега разбирате, че ако Илия е дошъл на Земята в нова плът и под ново име, то това е същността на истината за превъплъщението.

41. Защо душите след смъртта страдат от своите грехове, щом като не попадат в ада?

След като стане разпадането на материалната жизнена сила, от душата падат всички покривала. Всичко, което се е таило в дълбините на душата, натрупано в течение на цялото и битие се разкрива и става видимо не само за самото Божие чадо, но и за всички, които се намират в подобно състояние.
Всички грехове, всички срамни действия, които през живота могат да се прикрият, стават видими. Това предизвиква дълбок срам, тъй като се запазват много чувствителни качества на душата. Тези пороци, които са били отмити с праведни дела, ще бъдат изтрити.
С това е свързано друго важно нещо, при което на основата на неумерената употреба на плътски наслади, в душата се запазва жаждата за удовлетворяване на някои потребности, а няма възможност те да бъдат удовлетворени, тъй като за това е нужна плът.
Всичко това се усложнява от факта, че душата, намирайки се на Земята между хората, често среща обектите на своите въжделения.

42. Може ли душата на човека да се преражда в животно и обратното?

Не. Душата на човека отново и отново се връща на Земята само чрез човешка плът.

43. Защо в индийските книги се казва, че това е възможно?

Ученията на Изтока са идвали само от Единният - Творецът на целия Материален Свят. Великият Дух на Живота е същността на Материалното Битие, а значи е и Единната същност на минералите, растенията, животните и човешката плът.
Когато откриете, че разликата между тях е само в степента на сложността и като имате предвид закона за развитието от по-простото към по-сложното, не е трудно да проследите в съзнанието си пътя на развитието на човека от минерала. А като наказание, човек може отново да придобие плътта на животно или растение. Истина ще ви кажа, че тук се проявява Законът за природната тъкан, но човекът не е плът. Човекът е душа. Законът за Духовното Битие е съвършено друг.
Вашата душа носи в себе си велико предначертания, което може да въплътите само вие. Не забравяйте, че човек е сътворен по Божие подобие.
Небесният Отец е велик Творец. Искрите от великия пламък винаги запазват способността си да светят и да топлят. Бог ви е създал творци.
Нужно ли е да се влага пред начертанието да твори в същество, което не е способно на това?

44. Кога става вселяването на душата в плътта? Има ли душа още нероденото дете?

Душата винаги се вселява скоро след раждането на детето. Това не трябва да се прави преди раждането му, защото качествата на детето се определят в момента, в който то се появи на бял свят. Само въз основа на тези качества се дава съответстващата душа.

45. Ще загине ли плътта, ако й бъде отнета душата?

Ако плътта бъде лишена от душа, но се запази захранването на материалната жизнена сила, то плътта ще продължи своето житие. Но ще тръгне по пътя на пълното развитие на разума, по който върви Вселената.

46. Съществуват ли хора, лишени от душа?

Да. По точно казано - хора, които нямат душа. Това са тези, които изпълняват мисия от представителите на Извънземния Разум. Те са малко, но все пак ги има. Най-ярка мисия от подобен характер са изпълнявали някои Учители от Изтока, които са идвали от Абсолютна Те не са имали духовна тъкан. След като е приключвала своята мисия, плътта им е изчезвала при определени чудодейни прояви, оставяйки след себе си тънката обвивка на материалната жизнена сила. След това Учителите са отивали в Свят, наречен Небесна Шамбала. Този Свят няма отношение към Света на Небесния Отец.
Сега на Земята още един Учител изпълнява мисия от Абсолюта. Той живее по земите на Индия.

47. Какво е това зомби?

Това са хора, чието съзнание се намира в пълна зависимост от определен източник. В подобно състояние могат да попаднат само тези, които притежават крайно малко духовна сила. Но ако се има предвид, че сега духовното развитие на човечеството се намира в крайно занемарено състояние, то става ясно колко е голяма опасността.
Опасността от зомбиране на човека се състои не само в това, че някога по определена команда, всички тези нещастници ще тръгнат само в една посока, но и в това, че те значително губят възможността да придобият даденото днес от Бога. Обречеността на много хора става очевидна.
Да ви предпази от това е способна само великата Сила на вселюбящия Небесен Отец, която ви е изпратена сега, за да поведе прозрелите в Бъдещето. Съумейте да Я приемете. Помнете, че сега Тя е редом с вас. Обещаното преди две хиляди години ви е дадено!

48. Истина ли е, че душата на убиеца при прераждането си ще бъде вложена в плът, на която й предстои сама да загине от насилствена смърт?

Няма такъв закон, но има възможност да се придобие подобна съдба. Не забравяйте истината, че преди всяко трагично падение, обезателно ще бъдат дадени знаци от Висшия Свят. Бъди внимателен към зова на сърцето и окръжаващите те прояви, и ще видиш Божия знак. А когато го видиш, съумей достойно да го разтълкуваш!
Небесният Отец в еднаква степен обича всички и еднакво се стреми да помогне на всеки, колкото и паднал да е той. Защото Отецът жадува прозрението на Своите чада, а не се стреми да ги накаже.

49. Какво става с душата на човек, умрял от насилствена смърт? Изкупва ли мъченическата смърт греховете, извършени в миналото?

Тя се движи по тези закони, по които се движат и всички останали души. Що се касае до изкупването на греховете, то трябва да се осъзнае двойнствеността на насилствената смърт.
Насилствената смърт може да бъде резултат от безразборното разхвърляне на зърна от тъмнина. Тук съществува закон, при който от пролятата капка студ към даден човек, обезателно ще се върнат десет капки към теб. Този закон не може да бъде избегнат от никого, защото това е законът на великото Материално Битие, на основата, на който разцъфтява и от който напълно зависи житието на човешката плът. Този закон е суров и в него няма понятие за добро и зло. И това е истина.
Душата на извършилия грях ще придобие мръсна следа върху своята повърхност. Тази следа може да се изчисти само с достойно благодеяние. А върналият се многократно увеличен студ ще стане съблазън, за да породи нови посеви на зърната на студа. Умей да събираш разхвърляните камъни, без да хвърляш нови.
Достойното посрещане на върналият се удар ще покаже, че по-рано посадените зърна, които са дали плодове, повече няма да повторят реколтата. Следата от греха ще пребъде в душата до извършването на достойно благодеяние.
Второто лице на насилствената гибел е великата жертва на живота на плътта в името на тържеството на Истината.
Тази смърт не е плод на посадени по-рано зърна на студа, а е определена неизбежност. Тази стъпка наистина изкупва много грехове от миналото.

50. Има ли особености в битието на душите на хора, загинали в резултат на нещастен случай?

Има особености, но само тогава, когато смъртта настъпва много бързо.
Особеността се проявява в това, че душата не успява да придобие устойчиво силово състояние и промеждутъкът до следващото вселяване в нова плът се съкращава. Душата е способна частично да повлияе на разума на новата плът и малкото дете ще си спомни фрагменти от предишния си живот.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.3 included.