Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
60. Как ще става преходът от Царството на Силата към Царството на Душата? Този преход към по-съвършен свят ли е?

Развитието на човешката душа е възможно изключително на основата на тези тайнства и закони, които са присъщи на плътта, с която човек е надарен през целия си живот на Майката-Земя.
Ето защо, преходът в по-възвишени светове не ви е нужен. Ще ви бъде дадена, обаче, способността да ползвате по-възвишени светове.
Самото тайнство на прехода, на равнището на Царството на Душата, се състои в значителното изменение за кратко време на вашето мислене, възприятия и творенията на вашата плът. Този голям труд се възлага сега на всеки от вас. Да го изпълни ще може само този, който достойно приеме даденото му от Небесния Отец.
Пред всеки възходящ с твърда крачка по открития за вас сега от Бога Път, ще се дадат големи възможности, които притежавате всички вие, но които са били скрити, тъй като вие все още сте способни да носите голяма вреда.
Някои от тези възможности, противостоенето ви открива по-рано, а това вече ви носи мъка. За тези неща ще ви разкажа повече, когато заговорим за Извънземния Свят.
Да измените значително и за кратко време своя вътрешен свят ще ви помогне Земята. Този велик Съд, който ви е бил обещан от Бога и към който вие упорито сте вървели, нарушавайки Неговото Слово.
Времето на Съда дойде.

61. Какво представлява пропастта, към която се движи човечеството?

Това е образно понятие на масовата гибел на човечеството. Но не само гибел на материалната плът, за което ще способства защитаващата се Земя, а и духовна гибел, което е най-печално.
Колкото повече ви се даде, толкова повече ще се изисква от вас. Дадена ви е възможност да се потрудите за Спасението на човешкия род и за Спасението на Майката-Земя.
Като не приемате Господния Зов и не оправдавате надеждите, които Той възлага на вас, вие ставате съучастници на най-лошото – на унищожаването на човечеството и на Майката-Земя. На тази основа, вашата душа е способна бързо да падне до равнището на нищожността и окончателно да отиде в небитието.

62. Какво представлява краят на света?

Сега е настъпил периода на прехода от ограниченото равнище на Царството на Силата, към равнището на Вечността на Царството на Душата.
Целият свят на житието на човешкия род, досега е пребивавал на равнището на Царството на Силата. Но сега това равнище трябва да отиде в небитието. Това означава, че тази, за съжаление значително по-голяма част от света, която порочно се е сраснала с това диво равнище, също ще завърши своето битие.

63. Защо това време е наречено в Свещеното Писание „време на Страшния Съд“? Нима Бог е толкова жесток, та да погуби милиони свои деца?

Това е много сериозен въпрос и сега, вие трябва да разберете истината за всичко това. Тъй като Славата на Небесния Отец е неизмеримо по-голяма отколкото се опитвате да разберете, вглеждайки се в написаното преди много време.
Страшният Съд не изразява стремежа на Господа да накаже Своите неразумни деца, а е тази неизбежност, до която трябва да достигне упорито отхвърлящият Неговото Слово.
Тази неизбежност е установена не от Небесният Отец, а от непоклатимият закон на Материалното Битие.
Този закон е суров. Той няма понятие за добро и зло. Значи всичко, което се отдалечава от Хармонията, ще бъде отнето от Битието.
Небесният Отец е роден сред тази Хармония и не само, че не Я нарушава, но и със своето удивително Битие й дава по-голямо съвършенство. Господ открива пред вас Път, движейки се по който, вие не само ще влезете в Хармония с Материалното Битие, но и ще бъдете помощници на своя Небесен Отец в усъвършенстването на това Битие.
А този нещастник, който упорито отхвърля дадения му велик Път...
Тогава, когато Божиите чада за първи път са се потопили в света на Материалното Битие, са започнали първите неизбежни грешки. Бил е открит Пътя, по който още никой не е бил минавал.
В човека, за първи път в Мирозданието, заедно със Закона за развитието на разума, по който се движи Вселената, е бил заложен и Законът за развитието на душата. Тези закони не са части на едно цяло. Хармонията между тях трябва да установи самият човек, за да не предизвика крайно тежки последствия и за да изпълни достойно великата Божия Воля.
Човекът стъпил на великия Път, но колко са слаби краката на младите чада! Колко непослушни са те, когато принуждават човека често да пада и да наранява своето лице. Човек неизбежно е направил първите крачки по общия път на Вселената – пътят на научно-техническото развитие. Но ако продължава да се движи по този път, човешката душа не ще може да се развива достойно.
А ако Божието чадо не се развива духовно, то неизбежно ще започне да прави ужасни грешки, предизвиквайки дисхармония с обкръжаващия го свят. Ето защо, трябва да настъпи някога такъв период от време, когато този заобикалящ го свят, защитавайки се, ще започне да отхвърля тези, които му носят безкрайни страдания и които му пречат да се развива.
Без да осъзнават дарените им големи възможности, хората са направили една сериозна грешка - породили са дявола. Това окончателно е предопределило времето, когато човекът, пребиваващ на това равнище, ще се отправи в небитието.
Небесният Отец е знаел за тази граница, зад която пропастта очаква Неговите деца. И Той търпеливо, независимо от хулите и недоволството, е започнал да окрилява децата си, подготвяйки ги за великия възход. Защото е невъзможно насила да бъде откъснато човечеството от избраният път, тъй като човешката душа е способна да се развива само на основата на закона за Свободния Избор.
Небесният Отец може само безкрайно да дава на чадата си да пият от потока на Своята живителна Истина без да го натрапва. И този, който наистина жадува ще изпие тази Истина. Крилата не само ще удържат човека над пропастта, но и ще му помогнат да направи удивителния полет над Вечността.
Съдбоносната граница е все по-близо.
Идва времето, когато трябва най-пълно да се освети Единният Път, единствено по който всички народи ще могат да се извисят до Истинското Съвършенство. Защото законът за битието на човешката душа е един за всички.
Някога са прозвучали думите: „Аз съм пътят и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене...“ (Йоан, 14:6).
Единният Път е бил даден. Но е било необходимо време, през което даденото от Бога да обиколи Земята и да подготви съзнанието на хората за възприемането на пълното Осъществяване от Небесния Отец. Затова, са били необходими две хиляди години.
Сега, вие неотклонно пристъпвате към съдбоносната граница, зад която зее бездната. Мъката и болката, които са се натрупали и ви очакват, не са Божие наказание, това е прибиране на реколтата, на семената, които вие изобилно сте разпръсквали по-рано.
Истина ще ви кажа: Небесният Отец никога никого не наказва. Този, който твърди обратното, е нещастник, принизяващ великата Слава на Господа. Стремете се непрестанно да разбирате безкрайната Негова Слава!
Същността на скръбното време и на падението на слепите се състои в това, че Майката-Земя няма да издържи на страданията, които вие Й носите и ще започне да се защитава според Своите сурови закони на Материалното Битие, където не съществуват понятия за добро и зло. Тя ще се защитава като ви наказва със странни болести и ще разрушава построеното от вас. Защото Тя е жива! Помнете това!
И ето, сега през този период, който ще продължи няколко години, Небесният Отец отново ви дава възможност да откриете Истинският Път на Възхода. Сега Той дава възможност на всеки от човешкия род, който живее на Майката-Земя, да узрее и да разбере Пътя на Истината, който се открива пред вас.
Ето защо по Волята на моя Отец, аз отново дойдох при вас, както ви бях обещал. И сега, по-пълно ще ви разкрия Истината на моя Отец.
Това ще се осъществява в същите условия, както и много години по-рано, без да бъде нарушен закона за Свободата на Избора, който трябва да съществува над вас.
Това е последната възможност да откриете удивителния полет над страната на Вечността, приготвена ви от Бога.

64. В края на всеки век, особено в края на първото хилядолетие, се е говорило за Края на Света, но той така и не е дошъл. Сега, много хора също говорят за Края на Света, назовават точната дата. Какво мислите вие за това?

Това е резултат от голямото невежество относно разбирането на Божието Слово. Било е открито казано: „За този ден или час, никой не знае, нито небесните Ангели, нито Синът, а само Отецът.“ (Марк. 13:32).
Докато Божието Слово пребивава в плът и кръв между хората, то ще възвести само това, което Изпратилият Го Небесен Отец е пожелал да даде на Своите чада. И ако Мисълта на Отеца не се излее в Слово, то няма да го научи никой.
Да възвести Мисълта може само Словото. Тогава, когато настъпи времето за това, Словото отново ще дойде в плът и в кръв. За да може най-достъпно да донесе новата Истина от Небесния Отец до съзнанието и душите на хората.
Ето защо, докато Словото не дойде на Земята в плът и кръв, да говори за сроковете на Великия Съд, може само слепец. Днес много нещастници се опитват да говорят за сроковете на новото Пришествие на Божието Слово и дори го пресмятат с астрологически и други методи.
Това може да се разбере само, когато Словото дойде и възвести за началото на Съда.

65. Тогава какво ще кажете Вие за сроковете на Страшния Съд?

Страшният Съд не е някакъв ден, в който всички вие ще бъдете призовани в съда, където ще ви съдят. Съдът над вашите души тече вече хиляди години – от мига, в който са били дадени заповедите за Любов към Бога и към своя ближен.
Но по-строги измерения Съдът е придобил от момента, в който преди две хиляди години, Небесният Отец е разкрил на земята Израилския Път към Спасението.
Едно е, когато човек извършва не богоугодни дела без да знае за това, а друго нещо е осъзнато да не възприема Даденото от Бога.
Определянето на Съда като „Страшен“, е понятие, при което към окончателното предопределение на съдбата на хората, се прибави и ужасът от проявите на несдържалата се Майка-Земя, с които ще се сблъска всеки, който окончателно отхвърли Божията Ръка.
Разберете, че законът за Висшата Справедливост се състои в това, вие сами да съдите себе си.
Осъждащото Слово е Слово на Истината, което отново и най-пълно ще освети пред вас Пътя на Вечността. Според закона за Свободата на Избора, вие ще изберете този път, който съответства на вашето сърце.Истина ще ви кажа, че в недалечно бъдеще, вие в изобилие ще започнете да вкусвате плодовете на своя път.
„Вече и секирата стои до корена на дървото: всяко дърво, което не ражда добри плодове, бива отсичано и хвърляно в огъня“ (Мат. 3:10).
Ето защо, преди да настъпят суровите прояви на Природата, ви се дава Съдното Слово. За кратко време, като мълния ще го видят и чуят всички, както е било предначертано. Щом се докоснете до него, вие много бързо ще започнете открито да се делите на пшеница и на плевели, след което ще започне жътвата.
Това скръбно време ще продължи около петнадесет години.
Истина ще ви кажа, че за това време на Земята няма да остане нито един, който ще тръгне в обратна посока от Истинските Върхове. Техният час е дошъл.

66. Можете ли да кажете, на колко хора им е съдено да преживеят страшната граница на 2000 година?

Не е правилно да се разглежда като критична тази граница. Аз вече ви казах, че времето на Скръб ще продължи повече от петнадесет години. Времето на жътвата ще започне от момента, в който всички ще чуят и ще видят Съдното Слово.
„ ... по време на жътвата, Аз ще кажа на жътварите: съберете отначало плевелите и ги вържете на снопове, за да ги изгорите; а пшеницата съберете в моята житница“ (Мат. 13:30).
Две хилядната година е период на значителни изблици на суровите прояви на Земята и неразумните действия на слепите.
Що се отнася до количеството на достойните Божии чада, които ще преминат през бариерата на смъртта и ще съставят основата на бъдещото човечество, то да се говори за това сега, е невъзможно. Вие не сте шахматни фигури, с които някой играе и които имат определено неизменно направление на движението. Вие сте Божии чада, създадени по Божий образ и подобие.
Небесният Отец възлага на всеки от вас надеждата да твори достойно. Ваш си остава изборът и способността да приложите своите сили.
Не всички, на които са били възлагани големи надежди, ги оправдават. И не всички, на които са се възлагали по-малки, ще останат в низините.
„Има последни, които ще бъдат първи и първи, които ще бъдат последни“ (Лук. 13:30).

67. Щом като бъдещето може да бъде изменено в зависимост от действията на хората, може ли да се избегне края на Света?

Да се избегнат сега последствията от процъфтяването на Царството на Силата е възможно само при условие, че незабавно спрат да работят всички предприятия, способни да изхвърлят вредни вещества в заобикалящата ви среда, което почти напълно ще прекрати преработката на полезни изкопаеми от плътта на Майката-Земя, но най-важното е, всички хора на Земята да се върнат към Бога и Истината и да спрат дори да мислят лошо един за друг.
А доколко е възможно да се направи това незабавно?...
Запомнете! Ако скръбните прояви се превърнат в неизбежност, то във вашите ръце остава способността или да ги усилите, или да ги облекчите.
Праведният труд е ваше занятие!
Нека да има по-малко горчиви сълзи във вашите очи!

68. По какъв начин Земята чувства това, което произтича от хората?

Тежката енергия, която човек е способен постоянно да умножава, има в своята същност природна основа и е материална.
Дългите векове, през които не се е пречиствал духовно, човек в изобилие е умножавал боклука, който се е натрупвал на повърхността на Земята, образувайки плътна покривка. Тя прилича на стъклена сфера, вътре в която се намира задъхващата се Майка-Земя. Задъхваща се, тъй като Тя е жива, а всеки жив организъм се нуждае от открита взаимовръзка със заобикалящата го среда.
Раните, които сляпото нещастно човечество постоянно и нанасят, и причиняват по-малко страдания, отколкото тази тежка мръсна покривка.И ето, че Земята е достигнала до това състояние, при което вече чувствително реагира на всички болезнени прояви, пристъпвайки към Своята защита.
Там, където има пренасищане с емоционален боклук, Земята ще се опита да се избави от тези, които Й носят страдания.
Вие вече започвате да виждате това. В последствие, вие не само ще видите още повече, но и ще почувствате върху себе си колко е тежка десницата на Земята.

69. Но нали при стихийни бедствия ще загинат и хора, които имат светли души. Защо трябва да загинат и те?

Така е. Колкото и да е печално, ще бъде така. Защото Земята не е способна да ви разпредели на добри и лоши. Нейните прояви са сурови и груби и ще обхващат обширни участъци от повърхността и.
Но знайте! За всеки, който е способен да приеме Истината и още повече, който вече Я е приел, ще бъдат създадени най-големи възможности, за да излязат от опасната зона.
Всичко ще зависи от това, колко пълно чуват те гласа на своята душа и колко внимателно наблюдават външните знаци на Висшия Свят.
Ако все пак някоя светла душа напусне плътта, тя вече няма да вкуси смъртта. Тя ще се върне на Земята, чак когато дяволът вече бъде унищожен.

Пътят на Вечността ще разтвори своите простори.© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.5 included.