Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
70. В последно време, често се говори за контакти с Извънземни цивилизации. Как се отнасяте вие към всичко това?

Това е много сериозен въпрос, в който трябва да се внесе най-голяма яснота. Истина ще ви кажа, вие дори не можете да си представите, пред каква опасност се намирате сега.
Извънземните светове са много. Те са милиони.
Те вървят по пътя на пълния разцвет на разума, по който вие никога няма да тръгнете. Тъй като с раждането на духовната тъкан, която представлява същността на всеки от вас, във Вселената за първи път е бил открит уникален Път на Възхода, по който не е минавал още никой, въпреки че много Извънземни светове са по-стари от света на Земята с милиони години.
И за да разберете, колко е голямо влиянието на Извънземните светове върху развитието на хората сега, за да можете да прозрете, Моят Отец отново ме изпраща при вас, за да възвестя Истината за битието на великия Творец на Вселената и за моя Отец - великият Творец на Духовното Битие. Вие дълго време сте ги бъркали един с друг и сте ги възприемали като един Творец. Оттук произтичат и объркванията в различните духовни направления.
Аз вече ви говорих за великата Слава на Небесния Отец, която някога е засияла тук, близо до повърхността на Майката-Земя. Нито един свят от Вселената няма връзка с вашия Бог. Отецът е свързан само с вас, тези които Той е породил, влагайки духовна тъкан в човешката плът.
Това раждане значително е изменило битието на човека на Земята и го е повело по път, по който не е минавал още никой. Движейки се по този път, човек е започнал често да пада, правейки много ужасни грешки, тъй като не е умеел да използва могъщата сила на своята душа.
Но независимо от хулите и недоволството, Небесният Отец бавно води своите деца във Върховете на Съвършенството.
От момента, в който човекът е проявил своята уникалност, Вселената е обърнала внимание на този непознат път на развитие и е започнала да го изучава.
Никой във Вселената не знае, какво е това Любов тъй като нито един свят не притежава духовна тъкан. Ето защо, пътят на разцвета на душата не е познат на никого. Много представители на Извънземния разум се обръщат към вас с думата Любов, но това е само използването на терминология, близка на вашето сърце.
Извънземният Свят е видял с какви трудности и обърквания е тръгнало човечеството по пътя на своето житие, колко неочаквано много мъка е предизвикал младият, с недостатъчно развит разум човек.
Хората са породили вируса на злото, който развивайки се, е поставил човека във все по-голяма зависимост от себе си. Това показвало, че човек, движейки се по този път, би трябвало в крайна сметка да достигне до критичната точка.
Необходимо е било да се окаже помощ, за да се поправи житието на човека. Но за да се помогне на човека, би трябвало да се познава същността на житието на човечеството, тъй като може лесно вместо помощ, да се нанесе голяма вреда.
Стараейки се да разбере житието на човека, Извънземният разум е осъзнал, че някой грижливо води хората. Но за Него никой от представителите на Разума на Вселената нищо не знае.
След това се е появило ново разбиране, че на човечеството е присъщо само духовното развитие, а не научно-техническото, според което се развиват всички Извънземни светове.
След това, много векове наред, чужд Разум, с помощта на различни чудесни прояви, подражавайки на Божиите деяния, се е опитвал да помогне на хората, да се приобщят към неговия Бог, защото е виждал колко е ценен истински вярващият човек.
Но Незнанието на истината за Духовния Път неволно е принуждавало Извънземния Разум да допуска много грешки.
Времето течало. И ето, че човечеството, така и не научило да владее своята душа, отгледало вируса на злото до много опасни размери. Стигнало до стъпалото, на което може да се разрази много голяма катастрофа, в хода на която, загиващият човек на основата на своите възможности е способен да унищожи Земята и дори тези светове, които живеят паралелно с човечеството, но не се отнасят към Света на Небесния Отец.
Извънземният Разум добре осъзнава, че ако на човека се помогне да се придвижи по-нататък по този път, то вирусът на злото, заедно с човека ще излезе във Вселената и тогава ще загинат милиони светове.
А как да се изведе човечеството от това състояние на безопасен път? Никой във Вселената не знае отговора на този въпрос, не им е познат и не им е присъщ.
Самият човек недостойно е стъпил на открития от Бога единствен Път на спасението на Разцвета.
Както казах по-рано, във Вселената няма понятия за добро и зло. Действията се основават на хладния разум. Ако трябва да се пожертва по-малкото в името на развитието, на по-голямото, то жертвата се принася без съжаление.
Наблюдавайки стеклите се обстоятелства на Земята, много светове са стигнали до заключението, че човечеството трябва да загине, за да не се попречи на по-голямото да се развива.
Това заключение не означава, че представителите на чуждия свят са зли, а това е просто решение на чистия хладен разум.
Законът на Вселената, когото никой не нарушава, забранява прякото вмешателство в развитието на една или друга цивилизация, с използването на военни действия. Ето защо, въздействието върху вас ще има друга същност, то ще ви накара сами да се погубите.
Истина ще ви кажа, че отсега нататък милиони хора, както възрастни, така и деца, ще започнат да чуват гласове и ще виждат всевъзможни образи. Много хора ще започнат да проявяват чудотворни способности.
Помнете! В много отношения това ще се превърне във ваша смърт.
Разберете отначало, какво означава да бъдеш достойно Божие чадо! Защото, ако не се научите да бъдете хора, вие ще заприличате на автомобил с повредени механизъм на управление и спирачки.

71. Нима всички контакти с Извънземния Разум ни носят гибел?

Не. През дългото време на развитие на подвижния Разум на Вселената, в него са се появили сериозни противоречия. На тази основа в него са се образували два противостоящи полюса: своеобразни положителни и отрицателни светове.
Това далечно време е било ознаменувано с появяването на цивилизацията на Луцифер, която се е отделила от общия път на развитие на разума и е тръгнала по друг път, без да изоставя Хармонията на Материалното Битие.
За тази история накратко се говори в Свещеното Писание. Това е преданието за падналия Ангел, където един от Ангелите се е разбунтувал пред Лицето на великия Творец, но пред Твореца на Материалното Битие.
Тези два противоположни свята никога открито не воюват помежду си. Висотата на техният разум не им позволява това, тъй като те добре осъзнават, колко катастрофални ще бъдат последствията, защото техническите им възможности са необичайно големи.
Разпространявайки се във Вселената, всеки от тези светове се опитва да придобие най-голямо влияние над един или друг млад, развиващ се свят. Условията за въздействие върху новия свят, остават за всички еднакви, без да прекрачват границата на насилственото вмешателство в развитието на младия свят.
Ето в такова състояние, двата противостоящи свята се опитват днес да влияят на всеки от вас.
Тези светове в изобилие се намират сега до повърхността на Майката-Земя.
Едни от тях се надяват, че вие, все пак ще възприемете достойно дадения ви от Бога Път и ви помагат да го разпознаете.
Други светове правят всичко възможно, за да се погубите вие помежду си.

72. В какво се състои опасността от въздействието на Извънземният Разум?

Само Небесният Отец владее зова на вашата душа. Всички останали влияния върху човека се проявяват на основата на съзнанието.
Вие добре знаете, че всички беди, които са ставали и стават на Земята, всички глупости и ужаси се осъществяват именно на основата на студения разсъдък и оскъдност на душата. Ако съзнанието на човека не бъде облагородено от топлината на душата, то обезателно ще даде болни кълнове.
През дългото време на своето битие, движейки се на равнището на Царството на Силата, човекът се е учил да слуша и да разширява само своето съзнание, но не и духовната тъкан. И сега, вие се доверявате само на гласа на своя разум.
Истина ще ви кажа: човешкият разум е прекалено млад и примитивен. Лесно е той да бъде воден в различни посоки от по-високо развит разум.
Разумът на другите светове, които се опитват да ви водят хиляди пъти превъзхождат разума на всеки от вас. Да се вложи във вашето съзнание логически вярна мисъл, която сякаш ви води към Светлината, но всъщност ви води в гроба, това почти не представлява трудност.
В зависимост от чистотата на душата и способността ви да се доверявате на гласа на сърцето си, вие възприемате възникналата мисъл и започвате да носите или Светлина, или тъмнина. Вие може да носите тъмнината с пълната увереност, че носите Светлина.
В това се състои голямото нещастие, тъй като е много трудно да бъде разколебан човек с подобна увереност.
От тук произтича и неминуемата мъка в много отношения.
През цялото време на битието в човешкото общество е била построена такава система, при която, до управлението на едно или друго общество, са могли да достигнат само хората, които най-пълно са се опирали на разума си, безкрайно изстудявайки душата си.
Но благоприятно ли е развитието, ако детето е глухо за съветите на своя Отец, водещ го към Върховете, към които само Той знае Пътя?
Вие ще започнете да усещате този недостатък в пълна степен едва сега, когато е започнал целенасоченият опит да бъде доведено човечеството до гибел.
Най-голямо въздействие е приготвено за този, който е способен да влияе на произтичащите в обществото събития.
Необходимо е да се помни също така, че ако хората говорят за Висшето, философстват за справедливостта, за доброто и злото, но все така се движат към пропастта, то струва ли си силите на тъмнината да ги безпокоят?
Тези нещастници няма да избегнат падането в пропастта.
Но ако някой види Светлината и се опита да стъпи на Пътя на Истината, то тъмнината ще положи всички усилия, за да спре прогледналия.
Ударите ще бъдат много болезнени.
Истина ви казвам: ако недостойно се хванете за Ръката на Небесния Отец, протегната сега към вас, то няма да направите и няколко крачки.
Помнете, че Пътят на Истинското Спасение на Земята, сега е само един. Него ви предстои да намерите, вслушвайки се в гласа на своето сърце.
Сега се огледайте наоколо и прозрете!
На Руската земя, където Господ е предначертал да се положи началото на великото Единение на народите и Спасението на човечеството, внезапно е започнало пълно разединение, стигащо до велика слепота.
Все повече се проявява разпадането на основата на икономиката и политиката, което плъзва повсеместно дори и зад пределите на Русия.
Ако сега в Русия се разрази разпадане и в духовната сфера, то пълната катастрофа на Майката-Земя е неизбежна.
Сега по тази земя отвсякъде са плъзнали мисионери.
Говорейки за Твореца, те ви носят стотици наименования, стотици различни тълкувания на една Истина. Тези, които не са изкушени във вярата, много скоро попадат в разхвърляните паяжини. Приемайки някое наименование, тези нещастници ще отхвърлят друго, като го смятат за неистинно.
Най-голямо объркване и разногласия ще има в Християнството, тъй като този Път бил даден от Бога като Единен Път на Любовта за всички народи. Но този Път постепенно се е извратил, бил е изпълнен с разногласия и така постепенно е загубил истинската си ценност.
Голяма опасност в това отношение ще бъде това, че по цялата Земя и особено в Русия ще се появят много лъжепророци и лъже спасители, които ще донесат не само нови, неочаквани тълкувания на Писанието и ще смесват несъвместимото, но и ще започнат да образуват центрове, около които ще се обединят много нещастници, обричайки се по този начин на гибел.
Освен това в много хора преждевременно ще се разкрият големи способности и посредством тези хора, попаднали под пълен контрол, ще бъде осъществена кодировка на съзнанието им, което ще ги направи подвластни на един или друг източник.

73. Как става така, че хората се захващат с отговорна мисия, без да подозират за опасността?

Причина за всичко това е неимоверно разрасналата се самота, на основата на оскудяването на духовната сила, когато на човека, много му се иска да бъде забелязан.
С тази примамка, днес ще бъдат улавяни в изобилие всички нещастници.
Мъжът по своята същност притежава обширни творчески възможности и когато се осъществяват решаващите събития в човешката съдба, в мъжа се увеличава самоутвърждаващото се начало. Но ако мъжът не се развива духовно, което се е случило през последните векове, точно в решаващите времена, чувствата на самеца придобиват крайно сляпо състояние.
Едно от най-важните достойнства на Православния духовен път се крие в житейския опит на старците, преодолели крачка след крачка капаните на “съблазънта”.
Този опит е малко известен на голямото множество, което като недостатък вече дава изобилни кълнове.
Отначало на човека се дава възможност да види това, което с обикновено зрение е невъзможно да бъде видяно. След това, посредством знакови или речеви форми се прави проба за възприемчивостта на съзнанието на този човек.
След това, на основата на равнището на възприятието на съзнанието, на човека се дава тази информация, в която той ще повярва. При това, съпроводена с чудесни живи зрителни образи.
Без да обръща внимание на растящата вътре значимост, този нещастник чувства потребност да разкаже на света за “уникалните знания”, които засега са известни само на него самия.
Много нещастници виждат живите образи на обръщащите се към тях “Светци”, “на Майка Мария”, “Иисус” или на “Учителите от Шамбала”, или на други “Учители от Изтока”, които им разкриват тайните на скорошни събития и това, което трябва да кажат на хората, за да могат да намерят Спасение и да достигнат до по-голямо съвършенство.
Има и такива, които изпитват върху себе си особено влияние.
На подобен нещастник логически се показва, че върху него лежи печатът на изключителния избраник и че сякаш Самият Небесен Отец се обръща към него като към Син, когото Той е изпратил за Спасението на човечеството.
Жената също може да попадне под подобно влияние, след което тя вече се смята за Майка на Света, дошла да спаси този свят.

74. Значи всички подобни прояви са лъжа?

Не. Наред с лъжата обезателно ще има и истински явления от Небесния Отец.

75. Но как тогава да различим лъжепророка от Истината?

Това е основен въпрос, който трябва да разреши всеки от вас. Въпреки, че леността на душата вече е приготвила в мнозина ями, където човекът е побързал да предначертае, че бъдещото Осъществяване от Бога ще се сбъдне, без това да предизвика съмнения в никого.
О, маловерен род, така и не разбрал великата ценност на Вярата!
Законът за Вярата се гради само на основата на Свободата на Избора, която ви е дал вашият велик Отец.
Свободата на Избора е присъща само на вас във Вселената. Извънземният Разум, който я няма, се движи само по Закона на Знанието. Вярата и Знанието не са едно и също нещо.
Небесният Отец създава Закони, не за да бъдат нарушавани.
Вашата душа е способна да се развива само по Законите на Вярата, което означава, че никой не смее да наруши Свободата на Избора.
Разгледайте отново действията в миналото и се постарайте да ги разберете.
Преди две хиляди години в Израелската земя, хората са се страхували да слушат гласа на своята душа и за да приемат Истината, постоянно са търсели груби доказателства. И в изпълнение на предначертаното, Господ е допуснал нещастните да съдят Истината, за да напусне Тя невежия свят, докато настъпи Нейното време.
Но сега, истина ви казвам, Истината е дошла, за да ви съди.
Бъдете внимателни към гласа на своята душа и нека бъде достоен вашият избор! От този избор вече няма да се предопределя битието на Истината, а ще се предопределя вашата способност да продължите своето житие.
„Пазете се от лъжепророците, които идват при вас в овчи кожи, а отвътре са хищни вълци. По плодовете им ще ги познаете“ (Мат. 7:15, 16).
Това е едно подсказване за вашето съзнание и вашето сърце. Тъй като наистина не може доброто дърво да ражда лоши плодове, нито пък лошото дърво да ражда добри плодове.
Колкото и да надява вълкът върху себе си овча кожа, вашето сърце винаги ще усеща тежест и опасност, независимо от външно светлия му глас.
Повече се доверявайте на гласа на своята душа, а не на разумната оценка, която давате на сякаш верните негови думи.
Не по-малко важно е и това, вие да осъзнаете достойно равенството между себе си, защото вашите души са деца на един Родител.
Ето защо, всеки от вас е способен и длъжен сам да определи Зова на Небесния Отец, без да се опира на измислените от вас авторитети, „... защото, което е високо при хората, е ниско пред Бога“ (Лука 16:15).
Именно, по пътя на духа трябва да помните заповедта: „По-големият от вас да ви бъде слуга, защото всички вие сте братя“ (Мат. 23:8-11).
Колко е трудно на Небесния Отец да води Своите деца, ако вие не се вслушвате в Неговия Зов, отправен именно към вас, ако се стремите да прехвърлите всяко отговорно решение на същия като вас слепец, способен да допуска грешки!
Какъв е смисълът да принуждавате да носи Истината този, който не вижда Нейната ценност? Та нали той може случайно да я настъпи и дори да седне върху Нея.
А този, който е видял голямата ценност на Истината, ще я вземе в дланите си и внимателно ще я понесе, без да позволи дори на вятъра да я духне. Той не се нуждае от доказателства.
Ето защо е било казано, че “ще въстанат лъжехристияните и лъжепророците и ще дадат големи знания и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно и избраните” (Мат. 24:24).
Помнете! Отсега нататък няма да бъдат дадени чудеса от Бога, но ще ви бъде дадена последна възможност да спасите своята душа.
Защото Истината не догонва отиващия си, не свети в прозорците на слепците и не чука по вратите на глухите. Тя пребивава.
Да я изпие може само зрящият.
Но, разбира се, Божията Слава не може да се скрие. Тя е вече на Земята и вие ще я видите. Но не веднага. В началото се дава възможност за Избор.
Който тръгне по Пътя на Истината, на този и очите ще бъдат открити. Въпреки, че много деца вече и без това виждат.
Сега ще има и много нещастници, които ще започнат да се обръщат към вас с „Истината на Спасението“, от името на Извънземния Разум.
Аз вече ви показах, че Извънземният Разум няма взаимовръзка с Небесния Отец защото не притежава духовна тъкан. А след като няма душа, то няма и Любов. А това означава, че Пътя на Духовния Възход във Вселената не може да знае никой, освен Небесният Отец.
Ето защо всеки, който възвести за “Пътя на Спасението”, открит пред вас от Извънземният разум, лъже.
Що се отнася до лъжехристите, то помнете, че да нарекат себе си Месия, могат или хора със значителни нарушения на съзнанието и вътрешното състояние, или Самата Истина. А да я изпълни може само Един...
Ето защо, участта на лъжехристите е като „тайните стаи“ (Мат. 24:26), защото да ги приеме може само крайно ограничено количество не по-малко нещастни хора. А много от тях така и ще си останат самотни.
Истината е като мълния (Мат. 24:27), тя ще обходи човешкия род. За кратко време, Божието Слово ще видят и ще чуят всички на Майката-Земя.
Само един въпрос остана недокоснат: „Кой ще повярва?“

76. Сега много говорят за това, че Ленин е бил антихрист. Вярно ли е това?

Вярно е. На времето, целият духовен свят на Русия единодушно е осъзнал това.

77. Идването на антихриста е било известно много векове преди да се случи това. Защо Бог го е допуснал до властта?

Този въпрос се нуждае от по-задълбочен отговор, защото възникват много несъотвестващи тълкувания във връзка с това.
Необходимо е да се разбере самата същност.
Небесният Отец изпраща Закона, не за да го нарушават. Никой от хората, които приемат този Закон, не смее да измени в него нито една буква. Но не бъдете толкова невежи, когато утвърждавате: „Ето, че го има и нищо повече не трябва да бъде.“ По този начин на основата на своята слепота, вие се опитвате да предрешите бъдещите деяния на Небесния Отец.
Великият Господ съдържа в себе си Истини, изпреварващи развитието на Неговите деца с хиляди години. Ще бъде ли достойно да ви се дават тези Истини, които вие сте неспособни все още дори да видите?
Ето защо Отецът, водейки Своите деца към Върховете на Съвършенството, им изпраща само тези Истини, които са способни да приемат и осъзнаят хората с определено равнище на разбиране. А когато чадата се приближат към ново стъпало на своето битие, тогава е необходимо да им се изпрати повече, за да могат, разбирайки го и него, те отново да вървят към бъдещето.
Но на границата на този преход, неизбежно все още се случват трагични неща.
За да възвести на чадата за Великото, Небесният Отец изпраща на Земята Своето Слово в плът и кръв, което прилича на всички Негови чада.
Но как тогава да повярвате, че това е Божият Син?
Тези, които не се вслушват в гласа на своята душа и изцяло са предани на буквата на Закона, не са способни да приемат Изпратената Истина. Тъй като много от нещата, които те чуват за първи път, ги няма в Писанието.
Книжниците и фарисеите, които прекрасно са познавали Писанието, не са могли да направят нова крачка, само митарите и блудниците по-уверено са пристъпили напред. Тяхното съзнание е било по-свободно от властта на догмите, а гласът на душата се е чувал по-ясно.
Преди две хиляди години на Израилската земя, Небесният Отец разкрил Единният Път на Спасението. Но след това дяволът, бързо е започнал да укрепва своята власт. Неговият разум по това време бил достигнал до значителна широта и той бързо е могъл да осъзнае открилата се за неговото битие опасност.
Като е направил достойна оценка на Изпратената Истина и като е познавал всички слабости на човека, дяволът започнал своето въздействие така, че хората да загубят даденото им Спасение.
Бог е дал единен за всички народи Път на Любовта.
Времето течало и на основата на една Истина, са се появявали все повече различни Нейни тълкувания. Тези, които са имали едно тълкуване, не са могли да приемат своите братя, които са имали друго тълкуване.
Ударите на сатаната ставали все по-силни.
И ето, че е настъпило времето, когато е станало възможно да се зароди Учение, призвано окончателно да изчисти замъгленият от лъжливи тълкувания, Път на великия Възход.
В съзнанието на достойните слепци, надарени с добри мисловни качества, са започнали да се появяват мощни логически системи, основани на непознаването на великите Тайни на Духовния Свят. И много скоро са разцъфтели първите отровни цветя, които са започнали бързо да се размножават, тъй като семената са попадали върху благодатната почва на не по-малко слепите, живеещи само за собственото си благо.
Така се е сбъднало предначертаното и антихристът изявил пред света своя глас.
В името на съкрушаването на Вярата, той не се спирал и пред насилието. И по много земи, особено в Русия, Вярата е била разрушена.
Великият Отец е знаел за границите, до които ще се разшири размахът на сатаната. Той знаел, че учението на антихриста ще има много последователи, но няма да се разпространи прекалено нашироко. Да се спрат крачките на сатаната е било невъзможно, защото развитие на човека протича на основата на закона за Свободата на Избора и не би трябвало да се нарушава този закон заради благото на вашето битие.
В резултат на всичко това е този плод, който вие самите сте отгледали, като безкрайно сте разпръсквали наоколо зърната на студа.
Върху Руската земя, където особено се възцарила тъмнината, са се въплътили за живот именно тези души, които са се нуждаели от подобно изпитание. За да познаят Истината и събирайки горчивите плодове да не сеят зърната на злото. И тогава ще има какво да пожънат.
Именно по тези земи в съзнанието на голямото мнозинство от Божиите чада, тогава е била разрушена догмата на духовната буква. Това точно ви е позволило да придобиете по-подвижно мислене и да започнете да търсите – именно това е създало благоприятни условия, за да чуете гласа на великия Небесен Отец, обърнат отново към вашите души.
„Митарите и блудниците са способни по-бързо да възприемат новото от Бога“ (Мат. 21:31).
Що се касае за „позналите“ или „всезнаещите“ Свещеното Писание, те за голямо съжаление първи ще отритнат новото, Дадено от Господа.
Такова е все още нещастието на човека.

78. Ще дойде ли сега антихристът? Как да го познаем?

Антихристът не е някаква индивидуалност, която идва от време на време, променяйки само плътта си. Антихристът е нещастникът, противопоставящ се на Осъществяването на Този, който е дошъл при вас, изпратен от Небесния Отец.
Човек, който не се противопоставя, но и не приема, поради неразбирането си открития от Бога чрез Неговия Син Път, не е антихрист.
Днес човешкото общество се намира в състояние, в което да се отхвърля Осъществяване с две хиляди годишна давност и още повече да се върви против него, изглежда крайно неразумно.
Да се вярва в това, което е общоприето, не е трудно. Но вие не разбирате истината, че антихристът се ражда преди всичко, за да противостои на живото Осъществяване.
По Божия Воля, при човешкия род отново е дошло Неговото живо Слово.
Колко е лесно за всеки от вас да стане днес антихрист!
Истина ще ви кажа, че сега в човешкото общество ще се появят шестима нещастници, които ще покажат най-яркото лице на антихриста. Те ревностно ще противостоят на живото Осъществяване.
Това са нещастни хора, които ще се уповават изключително на качествата на своя разум, а вътрешно ще си остават крайно далечни на Вярата.
Ситостта и материалните блага ще бъдат техния лозунг.

79. Има заповед “Обичайте своите врагове...”. А как стои въпросът с антихриста? Него също ли да го обичаме?

Да. Защото той не е дявол, а също такова Божие чадо, каквото е всеки от вас. Само че, неговото нещастие е по-дълбоко.
Учете се да обичате не маската, която покрива слепеца, а неговата човешка същност, която е подобна на малката скъпоценна песъчинка, скрита под дебелия слой глина.
Тази скъпоценна песъчинка е Божието чадо, близко на всеки oт вас. Защото вие сте деца на един Родител.
От потоците любов и топлота, слоят глина ще започне да се разтопява.
Прозрението не е далече.

80. През 1990 г. в Киев беше създадена организацията “Бяло братство”. Нейните членове твърдят, че Киев е Новият Йерусалим, че сега отново са се появили Йоан Кръстител и Богородица. Те също говорят за Последния Завет. Кои са те?

Това е поредният контакт с Извънземният Разум, жадуващ гибелта на човечеството.
През 1990 година, много Извънземни светове са разбрали за предначертаното от Бога Осъществяване, което Небесният Отец е държал скрито, докато настъпи подходящото време. Те са разбрали, че на Земята е изпратен Последния Завет - Заветът на Любовта, който ще поведе народите към Единение и Спасение. А след това...
Двама нещастници са получили контакт, при който изкусно са им доказали тяхната „изключителност“. Като правило, на тези нещастни хора им показват много от техните „знаменателни“ превъплъщения в човешката история.
„Бялото Братство“ от Киев разпространява учение, подобно на купчина, в която е събрано всичко несъвместимо. Тази купчина, според тях, е Тайнството на Единението.
Това учение наистина е покрито с прекрасни думи за Любовта. Но думите и делата не са едно и също нещо.
Учението притежава способността да получи най-широко разпространение сред младежта. Източникът, който изпраща това учение, взима под внимание съвременното психическо и съзнателно равнище на младите Божии чада.
Ето защо, стъпилите на този път, много бързо придобиват хладната решимост да изоставят своите родители, да спрат да учат и да преустановят всякаква трудова дейност в света. Те загубват истинския разцвет на духовната тъкан, защото съзнанието и действията им попадат под тежкото влияние на приближаващият се, според тях през ноември 1993 г., „Край на Света“.Колко е голяма слепотата и колко е голяма мъката, които очакват тези младежи в недалечно бъдеще!
И колко голямо ще бъде наказанието за тези, които ги водят в пропастта!

81. Как се отнасяте вие към Богородичния център?

В началото, Майка Мариам действително е общувала с Божието чадо Йоан, който впоследствие е станал основател на този център.
Но Тя е трябвало да ги остави и да отиде при Сина, за което им е съобщила. Така общуването е приключило.
След известно време отново са започнали обръщенията към Йоан.
Но от кого?
Появявали са се външно светли изрази, но с все по-нарастваща агресия. Сивата пелена е започнала да покрива очите на тези служители.
Истина ви казвам: Майка Мариам няма отношение към всичко това.

82. В Италия живее някой си Джорджио Бонджовани, който носи по тялото си раните на Христа. Той говори за скорошното идване на Христос. От чие име проповядва този човек?

Това е ярко проявление на въздействието на Извънземния свят върху човека.
Веднъж, когато сред множеството чужди светове, са започнали да се появяват осъзнаващите необходимостта да бъде погубен човека, една от високо развитите цивилизации, е започнала да въздейства на Божиите чада, с цел да разложи човешкия разум, след което да създаде от него нов индивид и да го засели на една от близките Звезди.
За това е било необходимо, да се даде на човека учение и възприемайки го, съзнанието му да се преустрои в особено направление, за да попадне под все по-големия контрол на тези, които изпращат учението.
Но да разпространи това Учение, е трябвало самият човек. И ето...
Преди много години, жителят на Италия Еудженио Сиракуза, е започнал да приема "уникални знания" за Вселената и особено за тайните на Библията, която според него, е била написана на основата на проявите на тези, които населяват Слънцето.
Пояснявал е "истината", че Ангелите от миналото, са извънземните от настоящето.
Времето минавало. Учението все повече се разпространявало. Кръгът от последователи растял.
Когато наближило набелязаното време, било необходимо знаме, благодарение на което, Учението е могло да се разпръсне по Земята.
Изборът е паднал на едно от духовните деца Е. Сиракуза. Неговото име е Джорджио Бонджовани.
С разкриването на способността му да вижда незримото за мнозинството, той започнал да вижда явяващия се пред него образ на Майка Мариам, а в последствие и долитащият до него на летателен апарат Иисус. По думите на Джорджио, сега Иисус е командир на ескадра НЛО и скоро ще слезе на Земята да съди.
Джорджио самоотвержено тръгнал след "истините", отправени към него, от явяващите се образи. След това, като чудесно знамение са му били създадени раните, които е получил Иисус на Своите ръце и крака, в Скръбния Ден на кръста.
Раните на Джорджио се отварят два пъти на ден и от тях се пролива кръв с необичайни качества. Тя не се съсирва и притежава своеобразни силови свойства.
Така целта е била частично постигната.
Притежавайки подобно знамение, Джорджио успешно е дал Учението на хиляди нещастни хора. Много от тях са станали обречени.
По-късно, през пролетта на 1992 г., върху тялото на Джорджио се появява пета рана, под сърцето, сякаш от удар с копие. Известява му се, че когато се появят рани и на главата му, сякаш че са от трънен венец, ще се осъществи тогава Второто пришествие на Иисус.
Мисията на нещастния човек се приближава към своя завършек.
Страданията му са големи, но той жадува да се освободи от тях и тайно се моли на Небесния Отец.
Велика е Божията Слава!
На Джорджио е била дадена възможност да се докосне до истинското Осъществяване от Бога върху земята на Русия. Но законът на Свободата на Избора е неприкосновен.
Ако той достойно приеме Даденото от Бога, ще се докосне до изцелението. И още много неща ще може да сътвори в името на доброто.
Но, ако го отхвърли, то ще трябва много скоро да напусне своята плът, за да не увлече голямо множество от хора в пропастта.

83. Как се отнасяте вие към Сатия Саи Баба и към неговите чудеса?

Появяването на Земята на тази Истина се отнася към числото на особените Сътворения от Извънземния Свят, защото подобни Учители са Аватари от името на Абсолюта - Твореца на Материалното Битие.
Подобни Осъществявания са ставали само на Изток, където от древността са ви известни такива Учители, като Кришна и Буда, а във времената по-близки до съвременността - Бабаджи и Сатия Саи Баба.
Те не са хора и нямат духовна тъкан, но плътта им е подобна на вашата. След приключването на своята мисия, тези Учители изоставят грубата материална плът и преминават в тънка материална силова обвивка, запазвайки външния си облик. След това, те отиват в определения за тази цел Свят, който няма отношение към Света на Небесния Отец. Този Свят се нарича Небесна Шамбала.
Аватарите от Твореца на Материалното Битие владеят много материални закони, които им позволяват да притежават определена чудотворна сила.
Но трябва да знаете, че чудесата са проявление на Законите, които вече съществуват, но все още са непознати на прозрелия.
Появявайки се на Земята, Аватарът е способствал зараждането на могъщи Учения, които са водели до постепенното обединяване на голямо множество млади Божии чада, независимо от езиковите разлики помежду им. Аватарът е помагал да бъдат овладени определени възможности за вътрешно усъвършенстване.
В подобни Сътворения се е проявявало желанието на Вселената да помогне на започналото да се развива човечество. Но както вече ви казах, никой във Вселената не познава Истината на Духовния Възход. В опитите си да ви помогнат, Те са ви давали истини, които са по-присъщи на тях, но не и на вашето развитие.
Тези Осъществявания на Изток са творили достойни неща. Макар, че не са ви водели към Истинския Възход, те са възпрепятствали голямото падение.
Сатия Саи Баба, творящ днес по земите на Индия, е дошъл на Земята, за да запази човечеството от надигащата се катастрофа и да поведе всички към Спасението по път, който е бил най-зрим въз основа на възможностите на Вселената. Затова, Той би трябвало да изживее на Земята още няколко десетки години.
На Света е било казано, че Той е Бог-Творец и, че е дошъл, както е било предначертано и в Ученията на Изтока, и в Библията. Заедно с истините, които Той възвестява и които възприема заобикалящото Го множество, в изобилие се творят удивителни чудеса, като тези, които са били показани преди две хиляди години в Израилската земя, така и много други, не по-малко поразяващи човешкия разум.
Това значително е укрепвало в нещастните вярата в Неговата истинност като Бог-Творец. Много хора, които не са слушали внимателно гласа на своето сърце, са били заслепени.
Днес се сбъдва предначертаното: "... и ще дадат велики знамения и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно и избраните" (Мат. 24:24).
Но сега, отново, неизменно се проявява великата Слава на Небесния Отец. Вселената ще започне да осъзнава открития от Господа истински Път на Спасението.
Неизбежно идва времето, когато Сатия Саи Баба ще се докосне до Словото на Небесния Отец. Но Истините, които разкриват Тайните на битието на Духовния Свят не са Му известни.
Възникват естествени противоречия.
Ето защо в името на Спасението на човечеството и за да бъде избегната по-голяма мъка, Сатия Саи Баба ще напусне Земята след кратко време.

84. Как се отнасяте вие към Агни-Йога? От кого е било изпратено това учение?

Агни-Йога е един от последните опити на Вселената да се помогне на човечеството.
Човечеството все повече се отдалечава от Истината, изпратена му от Небесния Отец и упорито се движи към пропастта. А съдбоносната граница е вече близо.
Тези от световете, които чакат вашия разцвет, изпращат най-благоприятни Учения за вашето развитие, според тях. Но изпращането става на съзнателна основа.
Така е ставало и става до днес.
Истина ви казвам: Изкачването започва не с растящия обем запълващи вашето съзнание мъдри мисли, а с практическите опити да се научите да направите първите истински собствени крачки по Майката-Земя.
А Истината за Висшия Свят и за битието на Духовното Мироздание може да ви възвести само Божието Слово, по Волята на Изпратилият Го.
Тази Истина до днес е оставала скрита.
Ето защо, тълкуванията за Нея са били неистина.

85. Съветвате ли Вие да бъде четена \"Тайната доктрина\" на Блаватска?

Не. Днес тази книга ви е съвършено ненужна, а в много случаи може да има и вредни последствия.

86. Какво можете да кажете за учението на Баха-Улла? Той е говорел за единство на всички религии.

Много Божии чада, осъзнавайки, че великият Творец е един, са се опитвали да доведат до единство духовните пътища, които процъфтяват на Земята. За това, немалка роля е изиграл Извънземният Свят.
Появило се е понятието „единство в многообразието“, подобно на единното семейство разнолики цветя на една и съща поляна. Появило се е и мнение за естествеността и правилността на изкачването по различни пътеки към един и същи Връх, където всички ще се съединят в едно цяло.
Най-висшето стъпало, достъпно за човека, е да създаде от многообразието едно дружно единство. Човекът все повече е започнал да се доближава до всичко това.
Но това стъпало няма да ви позволи да придобиете крила и да достигнете равнището на Вечността.
Истина ви казвам, че да полетите над Вечността ще бъде възможно само тогава, когато откриете единното в своето сърце.
Трябва да разберете разликата между външните и вътрешните прояви. Културата и духовността не са единно нещо, но трябва да бъдат в хармония.
Външните прояви на религията са култура, а вътрешното постигане - духовност. Цветята на поляната живеят задружно, независимо от своето голямо разнообразие, единствено защото еднакво се хранят с една и съща влага.
Външните красота и прояви са различни, но вътрешната същност е еднаква.
Вътрешната същност на човека е неговата Вяра. Ето защо, да обедини различните хора в едно семейство, може само Единната Вяра.
Нека да вземем за пример хората от една и съща вяра, като човек ще приближи повече към себе си: члена на своето семейство или своя съсед? Членът на семейството е винаги по-близко, а невидима черта в сърцето отделя съседа.
Докато вие имате разноезични сърца, няма да станете Единно Семейство, а ще си останете съседи. Колкото и уважително да се отнасяте един към друг, няма да придобиете крила.
Културата е била и винаги ще бъде разнолика, защото това е дар от Небесния Отец - да творите индивидуално и неповторимо. Главното е, тези творения да се строят на чиста духовна основа.
А духовното в човечеството трябва да бъде единно.
Религиите се различават помежду си на основата на различните понятия за съкровените Тайнства на Висшия. Но Истината за битието на тези Тайнства е единна, тъй като душата на всеки човек се развива на основата на един и същи Закон.
Този Закон е известен само на Небесния Отец и до днес той не е бил разкрит пред никого. Да възвести закона може само Божието Слово.
Човекът не може да се докосне до Тайнствата на Висшия Свят, а е способен само да търси единството между тези неща, които са се установили през вековете.
А що се отнася до мнението за благоприятността на изкачването по различни пътеки към един и същи връх, то тук е скрита голяма грешка.
Великото Мироздание се развива безкрайно. Ако допуснете, че има предел по-високо, от който няма развитие, то това ще бъде смъртта.
Ето защо, Върхът, към който се движат пътниците по различни склонове, безкрайно се отдалечава.
Очакването на съединението е безсмислено.
А и каква е благоприятността на изкачването, ако ръцете на тези, които се изкачват се намират далече едни от други?

87. Какво е мнението ви за \"Розата на Света\" на Д. Андреев?

Това е поредният контакт с Извънземния разум. На основата на светлия стремеж да се доведе човечеството до Единство се дава учение, наситено с неистини.

88. Как се отнасяте Вие към астрологията?

Астрологията показва взаимната връзка на човека със заобикалящото го Материално Битие. Тя е съобразена изключително със съзнанието.
Истина ще ви кажа: астрологията е благоприятна само в условията на отсъствие на духовна тъкан.
За човека, вървящ под Божията Ръка, тя е не само безсмислена в много отношения, но може и да навреди.

89. Как се отнасяте Вие към медиумите?

Като към нещастни хора, намиращи се в голяма опасност.
Духовете, с които вие се опитвате да общувате, са ваши братя и сестри, оставени близо до Земята в очакване на нова плът. Тяхното съзнание не се отличава много от вашето, освен, че на тях им се разкрива битието на душите, които се намират в състояние, подобно на тяхното.
Те не само си спомнят своите минали животи, ако е имало такива, но и лесно виждат натрупаното в другите души. Ето защо, те знаят един за друг всичко.
Това, че вие търсите контакт с една или друга душа, не означава, че именно тя ще бъде до вас, дори и да се представи с желаното от вас име.
Невъзможно е обаче, да се извикат тези души, които са придобили нова плът и които са попаднали в световете на ада или рая.
По време на общуването, могат да ви бъдат казани не само определени истини, но и в зависимост от степента на порочност на духа-говорител, да се подиграят с вас.
Но най-опасното е това, че се открива възможност да се въздейства на вашето съзнание от страна на враждебно настроен Извънземен свят. Това става на основата на развитието на един много тежък порок – неуравновесеното любопитство.

90. Как се отнасяте Вие към ясновидството, което се практикува в парапсихологичните центрове?

Преди две и половина хиляди, години в Китай е прозвучала фразата: „Древните са се учили, за да усъвършенстват себе си. Сега се учат, за да удивят останалите.“
Истина ви казвам: в подобни центрове, под влиянието на Извънземния свят, преждевременно ви се откриват забулените големи възможности, изпреварващи значително вашето духовно развитие.
Самоувереността, разраснала се и без това в човека, сега под това влияние ще даде още по-буйни кълнове.
Истина ще ви кажа: ясновидци, в пълния смисъл на думата на Земята не съществуват. Има такива, които предават изкуствено създадената в съзнанието им жива картинка.
Главното е, кой контролира този човек?

91. Смятате ли Вие за грях използването на биоенергията с цел лекуването на човека?

Биоенергетичните възможности са сила, която притежавате всички вие.
Тези възможности ще се разкриват във вас, за да се изпълни предначертаното: отсега нататък плътта трябва сама да се лекува. Така казва Господ. Но преди това, се върнете в лоното на своя Небесен Отец. В противен случай, стремежът да бъде излекувана плътта ще бъде безсмислен
Тези хора, които днес са придобили най-големи способности в тази област, са призвани да помогнат на останалите да лекуват сами себе си, като дават само първоначалния тласък, но не лекуват напълно.
Само младостта на душата, е позволила на много хора да поставят своите способности върху пътя на придобиването на средства за съществуването на плътта.
Никой не бива да взима възнаграждение за излекуването на някого!
Това да бъде закон за вас!
Помнете, че няма професия лечител в Природата. Вие не трябва да посвещавате цялото си време на изцелението на желаещите. Вие имате свое предназначение - да работите за благото на заобикалящия ви свят, това ще ви храни и облича, а в свободното си от работа време, оказвайте помощ в изцелението на нуждаещите се.
Помнете винаги, вие сте длъжни да се развивате духовно, за да не станете носители на злото, без дори и да подозирате това.
Ако духовното ви развитие е по-слабо, отколкото е необходимо, то посредством вас от някой враждебен свят ще става закодиране на съзнанието на този, когото вие лекувате.
И въпреки, че в състоянието му ще се забелязва външно подобрение, този човек ще стане носител на разрушителен сигнал и ще тръгне към гибел.
Същото става и при масовите сеанси с цел лечение.

92. Как да се защитим от кодирането?

Само като се развивате духовно, хванали здраво Ръката на Небесния Отец, протегната към вас сега, по пътя на самоизцелението.

93. Как трябва да се отнасяме към Бялата магия?

Магията и правенето на магии, които са се проявявали и се проявяват в човешкото общество, по своята същност са умение да се използват скритите възможности на човека и Материалната жизнена сила на Природата.
Всичко това е подобно на тежък инструмент, с който може да се забие пирон, но можете и да се ударите по главата.
Избирайки едно или друго направление, магията става или Бяла, или Черна.
Тази наука е първата примитивна крачка на човека в неумелото му движение по Пътя на Вярата. За дългото време, през което човек не е развивал достойно своята душа, толкова я е извратил, че й е навредил изключително много.
Единственото благо от магията е, че тя установява по-дълбока взаимна връзка между човека и живата Майка-Земя.

94. Православието смята астрологията, магията и екстрасензориката за грях и ги анатемосва. Но между представителите на тези занятия има хора, които вярват в Бога и правят добро!

Законът е изпратен от Бога не за да бъде нарушаван. Именно в това се проявява вярата в Господ.
Ето защо Официалната Твърдина се опитва да се придържа към тези Закони, които са били установени много по-рано и внесени в Светото Писание.
Този Закон е възникнал на основата на идеята, че все още не е дошло времето, човек да опознае своите скрити възможности. Тези способности са големи и трябва да се разкрият тогава, когато духовното равнище ще съответства на всичко това. В противен случай, човешкото нещастие, което и без това е твърде голямо, ще се увеличи още повече.
Но любознателният разум и маловерието са довели до отделни проблясъци, където под видимото добро се е осъществявала невидима голяма загуба. Това се случва и днес.
Но, ако говорим за вярващия, помнете истината, че вярващ е този, който не отстъпва от Законите на своята вяра.

95. Как се отнасяте вие към Порфирий Корнеевич Иванов? Има ли той някакво отношение към Бога?

Порфирий Иванов е такова Божие чадо, каквото е и всеки един от човешкия род. От време на време, и той също е бил способен да изпълни волята на сатаната.
Но благодарение на неговата личност, Извънземният Разум е открил още един от многото пътища за влизане в хармония с Природата. Защото всяко определено място на Земята има своеобразен ключ за влизане в хармония със заобикалящия ви свят, присъщ именно на това място.
Само че трябва внимателно, вслушвайки се в себе си, да осъзнавате едни или други упражнения, които ви се разкривят
Ако не постигнете Съизмеримост, ще претърпите загуба.

96. Какво е това Йога?

Практически път за влизане в хармония със заобикалящия свят на Природата и с Духа на Живота, произлизащ от Твореца на Вселената.

97. Как се отнасяте Вие към магьосницата Мария-Стефания, която прогонва бесове от името на Бога?

Към нея се отнасям така, както и към всеки от вас. Защото щом като тя живее в плът, значи Небесният Отец възлага надежди и за нейното пробуждане. Но колко точно изпълнява тя заповедите на Небесния Отец - именно това ще определи нейното спасение.
Изгонването на бесове от името на Бога, все още не е мярка за достатъчна чистота, защото в него се проявява само Законът на Материалното Битие. С растежа на духовното развитие се повишава способността да се прави това.
Ето защо ви е било казано по-рано: „Много от вас ще ми кажат в този ден: Господи! Господи! Не пророкувахме ли ние от Твое Име? И не прогонвахме ли бесовете с Твоето Име? И не правехме ли много чудеса от Твое Име?
И тогава ще им кажа: Аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене, творящи беззаконие“ (Мат. 7:22, 23).

98. Може ли да се ходи при врачки? Не е ли грях предсказването на бъдещето, в частност, съдбата на отделния човек?

Разбира се, това е голям грях, защото след като узнаете своето бъдеще, започва нарушаването на развитието на вашата духовна тъкан. И колкото повече узнаете, толкова по-значително ще бъде нарушението.
Стремежът да се узнае подобно нещо, е невежество по пътя на Вярата, защото разумът се развива на основата на Знанията, а душата - на основата на Вярата.
Душата е вашата същност. Ето защо, основният Закон за разцвета на всеки от вас, се гради върху основата на Истината, на Вярата и върху основата на Свободата на Избора, което е невъзможно при развитието на разума.
Вярата и Знанието не са едно и също нещо.
Осъзнайте Истината за своя Разцвет!

99. Разкажете повече за обсебването. Кой може да изгонва бесове? Какви са последствията от тези занимания?

Обсебването е много тежко и опасно поражение на човека, чието съзнание и природна същност бива овладяно от странично начало, което има за основа животинския свят.
Обсебващият е чадо на дявола, създадено на основата на природно енергийно тяло, което се запазва в течение на определено време след гибелта на определеното животно.
С обсебване може да бъде поразен всеки, който е духовно по-слаб и не осъзнава достойно Пътя на свещената Вяра.
За известно време след поражението, обсебващият не се проявява открито. Можете да го определите по вътрешното си самочувствие. Но с течение на времето, той ще набира сила и ще увеличава контрола си над нещастника. Ще настъпи час, когато при всяко съприкосновение със Светия Дух, обсебващият рязко ще се проявява.
Нещастникът ще издава звуци присъщи на някое животно или ще говори с нечовешка реч, която не ще може да контролира, което впоследствие ще го довежда до недоумение и до още по-голям страх.
Да прогонват бесове могат много хора, но колкото е по-високо духовното развитие, толкова по-тежки поражения могат да бъдат излекувани. Но, ако човек не е достатъчно силен духовно, то обсебващият, когото той ще изгони, може да порази него самия.
Така ще стане и ако наблизо до излекувания, се намира човек с благоприятни за поразяване качества или което и да било животно, но в този случай обсебващият може да поиска разрешение за подобна смяна на мястото на своето пребиваване.
След освобождаването от този вирус, човекът трябва достойно да осъзнае истината на своето битие и да пристъпи към възход, в противен случай, той отново може да придобие злокачественото начало. Тогава поражението ще бъде много пъти по-голямо.

100. Кажете, ако обичате, как можем да се защитим от омагьосване или урочасване?

Тези пагубни явления изобилно ще се проявяват именно сега, във времето на бързото падение на духовността на човека.
Да ви предпази от тези неща може само духовното развитие, при което вие здраво и достойно се хванете за Ръката на Небесния Отец, простряна към вас днес, в името на вашето Спасение.
Осъзнайте величието на Господната Слава! И никой няма да може да ви издърпа от Божията Ръка.

101. Може ли да се помогне на невярващия човек да се излекува?

Това е невъзможно. От сега нататък, това ще бъде благоприятно само за тези, които се върнат в Лоното на Небесния Отец.
При тези, които упорито се стремят единствено към лично благоденствие, отдалечавайки се от постигането на истината за своето битие, болестта ще преминава от една форма в друга, но няма да напусне плътта.

102. Вие казвате, че няма неизлечими болести. Как човек може сам да се излекува?

Преди всичко, като пристъпи към Духовния Възход, улавяйки се за Ръката на Небесния Отец, простряна сега към вас. Защото отслабналият приток на Благодатта, с която Господ храни вашата духовна тъкан, ви прави неспособни да противостоите на въздействието на отрицателните природни токове, което значително нарушава движението на токовете на материалната жизнена сила на вашата плът на клетъчно равнище.
Това нарушение винаги води до болест.
Затова, човечеството, особено в последно време, когато не се движи достойно по Пътя на Духовния Разцвет, има много и всевъзможни недъзи.
Осъзнайте Истината, че Земята е живата Майка на вашата плът.
Помнете!
При Духовния Разцвет се изменя дори съставът на кръвта.

103. Моята дъщеря се беше поддала на зомбиране, но с молитва ни се удаде да снемем програмата, вече частично заложена в нея. Как може да и се помогне сега да стане силна духовно, за да не може повече да се случи това с нея?

Сега това ще се случва с голям брой нещастници, въз основа на тяхната духовна слабост и неспособността им достойно да вървят закриляни от Божията Ръка.
Човек с помощта на враждебните светове, днес е придобил големи възможности да въздейства на своите ближни. Ето защо, наред с единствения Път, изпратен от Небесния Отец, в името на Спасението на Своите чада, на Земята ще се появяват хиляди пътища, които ще сеят смърт.
Между тях са и тези пътища, които бяха общопризнати като истинни в продължение на дълго време.
Но днес е особено време! Решава се съдбата на човечеството.
В днешно време ще възникват множество центрове, където на основата на вашата слабост ще бъдат откривани "чудотворни" способности и по този начин ще бъдат прелъстявани маловерните.
Но още след изтичането на първите курсове, вие ще придобиете повишена зависимост от тези, които направляват ръководителя на определения център.
Нещастниците ще се учат да се управляват един друг, смятайки това за благо.
И щом като този нещастник се докосне до Истината и се опита да я разбере, ще започне да търпи големи физически страдания. Това ще предизвика в другите нещастници мнението, че този човек се е докоснал до пътя на сатаната.
Разберете Истината, изпратена ви сега от Вселюбящия ваш Родител.
Приемете Силата, която ще ви пази и защитава, и която вие сте жадували много векове. Но вие трябва сами да я вземете, защото Истината само чука на вашата врата, но не я насилва да отвори.
Пуснете Я да влезе!
На Земята няма нещо по-голямо от тази Сила, защото това е Божията Сила.

104. Как се отнасяте Вие към контактьорите, които рисуват картини и композират музика? Не попада ли човек под влияние на други цивилизации? Това отклонява ли от Бога?

Картините и музиката, които се възпроизвеждат по време на контакт с Извънземния свят, предават материален енергиен ток с такова качество, каквото пожелае неведомият източник.
Творецът на картината или музиката не знае, чия воля изпълнява.
Посредством такива произведения, се осъществява вредоносното проникване в съзнанието на съзерцаващите и възприемащите, което е равносилно на определено кодиране. Това носи гибел на човека.

105. Сега много се говори за контактьорите с Космоса. Може ли да им се вярва?

Ако въпрос е да се вярва в това, че те общуват с Извънземен Разум - това е истина. А да се вярва в това, което те са узнали по време на общуването, то знайте: сериозна и правдива информация никой няма да получи от подобно общуване.
Тази истина в последно време, можаха достойно да осъзнаят хора, които се намират в най-близко съприкосновение с подобни явления. Те можаха да установят, че до Земята достига почти напълно лъжлива информация.
Но занапред, ще се появят много хора, общуващи с Вселената. А вътрешната същност на тези хора ще бъде такава, че те бързо ще повярват, че точно именно те получават истината.
На човечеството му предстои да вкуси в изобилие от тази горчивина.
Бедата е съвсем близо.
Особена опасност ще представляват контактите на вашите деца с Извънземните светове.

106. Кои са според Вас Виктор Цой и Игор Талков? Посланици на други светове или обикновени земни хора? Те са такива Божии чада, както и всеки от вас. Но тяхното нещастие се състои в това, че на основата на определени пороци, те са били уловени от Извънземен враждебен свят. И така са започнали да контактуват. Творческите способности на тези хора са били високи и ако те бяха съумели да открият Истината, изпратена днес от Господа, то мъката в последствие би била по-малко.

Ето защо, преди срещата им с Истината, за тях от тъмнината са били създадени условия да изоставят житието си в плът. Но Небесният Отец им е дал знаци преди часа на скръбта, както е дал такива знаци и на всяко Свое чадо.
Но знаците не са били достойно възприети.

107. Вие чували ли сте за Хрустальова? Коя е тя?

Днес много нещастни хора ще сметнат, че с тях общува Бог. Но фактът, че всички те ще чуват различни неща, ще покаже печалната страна на тази проява.
Тъй като сега, както никога, голямото разногласие ще донесе много мъка.
Ако Господ каже на всеки от вас една и съща истина, то колкото хора има на Земята, толкова и мнения ще има за получената истина.
Същността на човека е все още такава.
Ето защо в периода, когато е необходимо да откриете Пътя на Възхода към нови Върхове, Божието Слово ще дойде при вас на Земята в плът и кръв, подобна на вашата. За да могат всички да Го видят и да съизмерят своите понятия с Единната Истина в общуването с Нея.
Що се касае до Хрустальова, то при нея се осъществява обикновен контакт с Извънземен разум.

108. Коя е Ванга?

Своеобразен жив радиопредавател, посредством когото ви дават тази информация, която пожелаят държащите Ванга под контрол.
Чрез нея се осъществява общуване с Извънземен разум.
Крайно важно е да помните винаги, че вие лесно ще повярвате в голяма лъжа, ако преди това ви се дадат много малки истини.
Подобно нещастие все още се среща в човешкия род.

Ето защо, бдително слушайте гласа на своето сърце: този глас няма да ви излъже!© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.6 included.