Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. Краят на юни. Минусинск. Първите хора, първите семейства засега като малки ручейчета потекоха към Минусинск, към новата обетована земята. Така се роди първата община.
2. В Малка Минуса, с искреното старание на красиви хора от Минусинск, Якутия, Татария, Рига, Поволжието, които в процеса на работа усвояваха строителния занаят, постепенно се вдигаха стените на дома-храм, където щеше да живее Учителя със Своето и с още няколко семейства, и където в недалечно бъдеще щяха да идват хора от целия свят, за да се срещат с Него.
3. В селата в тайгата, близо до езерото Тиберкул, се появиха първите преселници, последователи на сегашното Осъществяване.
4. Започнаха трудните, наситени дни, когато се поставяха основите на бъдещето на сибирска земя.
5. Поставено бе и началото на постигането на Истината в труд, в съвместния живот с другите, когато трябваше да се научиш не да говориш за Истината, а да живееш чрез Нея.
6. При Учителя отиваха както много от живеещите тук, така и новодошли. И се изливаха от устата им безброй въпроси, а Истината струеше в отговор...
7. Съпрузите Ахнаф и Тамара пристигнаха при Учителя от Москва, за да поговорят с Него за предстоящото си преселване.
8. Плътта и съзнанието на Тамара се намираха под влиянието на силна външна намеса, съществуваща извън хармонията на духовното развитие.
9. В такъв случай изравняването на материалната жизнена сила при духовното развитие се намира под чужд контрол. Това предизвиква болезнен физически и психически проблем.
10. Тамара разказа на Учителя, че в момент на криза тялото и разумът й почти не й се подчиняват, а са подвластни на външна сила, и само постоянната молитва я спасява от самоубийство.
11. “Даже ако ръцете и краката ти не се движат, стреми се душата ти да работи, мисълта ти да твори благо, да се движи към Светлината!” ­ отговори Учителя.
12. Ахнаф каза: “Колко е трудно да се окаже истинска помощ на човека. Понякога не разбираш дали помагаш или вредиш”.
13. “Помощта не е умението да погалиш по главата и така да натиснеш човека още по-дълбоко в блатото.
14. Това е умението да създадеш условия за развитие на душата му!” ­ каза Учителя.
15. Един младеж от далечен град, като разбра от разговора си с Учителя, че на едно специално място ще се стори храм на Единната Вяра, попита: “А за какво е храмът?”
16. “За да живееш ти” ­ отвърна Учителя.
17. “Къде?” ­ попита младежът, чиято глава беше пълна с езотерични познания.
18. “На Земята!”
19. “Но нали храмът е в душата на всеки!”
20. “Така е! Но кой може да каже дали в душата си има храм, а не обор?!” ­ отговори Виссарион.
21. Много звездички от Истината бяха разсипани от Сина Човешки при срещите с жадуващите за Божествената Влага. Сред многото неща беше казано:
22. “За мъдрия е достатъчно да види една тресчица, за да разбере същността на Мирозданието.
23. Макар да е възможно хвърлилият тази тресчица даже и да не знае от какво дърво е тя”.
24. “Не благодари на Господ с думи. Единствено твоите деяния ще покажат размерите на благодарността ти!”
25. “Когато слънцето е далеч, сенките са много дълги.
26. Но когато слънцето е над главата ти, сянката изчезва” ­ каза Виссарион, когато дошлият при Него с многобройни въпроси, като се изправи пред Лицето Му, забрави въпросите си и всичко му се изясни.
27. “Реката преминават при Извора, а не при устието, където се влива в морето”.
28. “Усмихни се в отговор на говорещия и помълчи за любовта”.
29. “Послушаш ли сърцето си, ще се докоснеш до прекрасното перило на спасителния мостик. Не го ли послушаш, ще намериш само дъното на дълбока клисура”.
30. “Когато при теб дойде някой нещастник и те нарече с оскърбителни думи, знай ­ в този момент душата му казва: “Нужна ми е топлина”.
31. “Струва ли си да говориш за по-голямото, без да си се научил да вършиш по-малкото?”
32. “Безсмислено е да разсъждаваш за водата в реката, докато не си навлязъл в нея”.
33. “Ако стъпчеш тревичка, в някое друго ъгълче на Вселената може да загине съзвездие”.
34. “Всеки ще чуе Истината, но едно е да Я чуеш от устата на хулителя и друго ­ от устата на повярвалия”.
35. “Ако трупаш осъзнаване и не се стремиш да го въплътиш, няма да се наложи да чакаш дълго падението”.
36. “Дяволът привлича човека след смъртта на тялото му, когато този човек е създал силна връзка с него, като е изгубил златната нишка, свързваща го с Отец”.
37. “Чудесата са закони, които съществуват, но засега са непознати за нивото на разума на тези, пред които се проявяват”.
38. “Ангелите са безплътни същества, които не се развиват като човека и имат в същността си духовна тъкан, тъканта на Отец, с предначертание за извършването на специфични дела по Негова Воля”.
39. “На всички им се иска да вземат, а никой не иска да дава”.
40. “Безсмислено е да говориш за духовното, ако продължаваш да живееш за себе си”.
41. “С добри намерения лесно можеш “да подложиш динена кора” и човекът да падне още повече”.
42. “Искаш ли да похвалиш някого ­ говори.
43. Почувстваш ли се несправедливо обвинен ­ приеми го смирено и отвърни с топлина”.
44. “Какво желае дяволът си е неговата истина и никой не я знае.
45. Само по проявите му можеш да видиш какво е намислил”.
46. “Умей да се радваш в радостни минути и да тъжиш в тъжни минути”.
47. “Не бива да спасяваш човека като се хвърлиш с него в ямата”.
48. “Враг е този, който ти носи съблазън, способна да унищожи душата ти”.
49. “Като строиш новото, старото само ще рухне”.
50. “Помогни на ближния така, че да разбере необходимостта от лично усилие”.
51. “Един път всички заспали и мнозина видели прекрасен сън, уж са виждащи и се радват на проглеждането си. Но това било само сън”.
52. “Ако ви кажа: “Вървете на изток”, нима всички ще тръгнете по един и същ път?
53. Разбира се, пътищата ви ще бъдат различни, но в една посока. И тя ще е на изток”.
54. “Когато те удря по слабото място, дяволът ти показва твоята слабост. Така че преодолей я и ще станеш по-силен!”
55. “Учете се да пиете от Истината като отидете при Извора, а не като разговаряте за чистота на ручея”.
56. “На света е дошъл Лекарят и при Него ще отидат болните, които са осъзнали своята болест.
57. Онези, които се мислят за здрави, ще си останат там, където са”.
58. “В миналото може да си посял много жито и да си нахранил мнозина, и те ще възхваляват името ти.
59. А днес може да отгледаш тръни и хората да умрат от глад.
60. С последната крачка ще зачеркнеш цялото си прекрасно минало”.
61. “Ако виждаш, че и двата пътя пред теб са правилни и не знаеш по кой да поемеш ­ тръгни по който и да е от тях”.
62. “По-добре родителите да накажат детето в ъгъла, проявявайки твърдост, отколкото Земята да го накаже със своите сурови закони”.
63. “Струва ли си да говорите за Бога, ако не уважавате частицата от Него, която е във всеки от вас.
64. Научете се да уважавате малкото и тогава ще видите Голямото”.
65. През един топъл летен ден при Учителя дойде някакъв човек от Далечния Изток и, като падна на колене пред Него, каза: “Толкова дълго чаках тази среща, че не зная какво да попитам”.
66. “Когато отиват при огъня, хората не питат защо, не задават въпроси ­ топлината сама прониква в сърцето им” ­ промълви Учителя.
67. Привечер на един слънчев августовски ден, на голямата ливада край селцето Малка Минуса, край жаркия огън се събраха чада от различни земи, от изток и запад на голямата, до неотдавна единна страна.
68. Сред тях беше и Синът Човешки.
69. От единия до другия край на ясното тъмносиньо небе се очерта пурпурна ивица.
70. От бездънното безоблачно небе паднаха капки небесна влага и оставиха по устните солен вкус. Изпълниха се с радост сърцата на събралите се.
71. “Скъпи мои! ­ заговори Учителя. ­ Вижте как природата се радва на вашето единство.
72. А след като жените са донесли край огъня хляб, бих искал днес да възславите своя Небесен Отец и да вкусите хляба, който ще благословя за вас.
73. Защото колко се радва Отец като гледа, че днес настъпва дългоочакваният миг и Неговите чада като птици се събират под едно крило.
74. Вкусете тази жизнена сила, за да може, като влезе във вас, все повече да укрепва сърцата ви за великия труд, предначертан ви от вашия Отец.
75. Да бъде така.
Амин”.
© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.3.10 included.