Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. Нов августовски ден; децата на великия Отец се събраха в апартамента, предназначен за срещи с Учителя.
2. Учителя влезе в стаята и седна сред тях.
3. В препълнената от очакващите срещата с Него стаичка се проведе дълъг разговор.
4. Една жителка на Минусинск попита: “Виссарион! У дома идва един човек. Той е пристигнал в общината, за да се срещне с Теб.
5. Но аз чувствам, че от него идва голяма опасност. Когато си замине, започвам да изтървавам всичко. Сякаш идва да разрушава. Какво да правя? Как да се защитя от това?”
6. Учителя каза: “Когато дойде човек и почувствате някаква опасност, запазете любовта си към него ­ любов и открито сърце. И тогава никой няма да успее да ви порази.
7. Винаги запазвайте топлина към човека и помнете за молитвата, винаги молитвата.
8. А опасността не е задължително да идва от него. Възможно е да станат редица грешки. И нарушенията могат да възникнат от друга страна.
9. Нещо повече, подобно стечение на определени закони предизвиква у вас и съблазънта да ви мине през главата лоша мисъл за този човек.
10. А мъдрият приема всичко като неизбежна необходимост. Случило се е, значи така е трябвало да стане. Пожелайте щастие на този човек!
11. Длъжни сте да бъдете бдителни. Възникват извънредно много трудности, особено в последно време.
12. Преди две седмици предупредих момчетата: гответе се, надига се буря, която ще бъде изпитание за мнозина.
13. Разбира се, едно е да слушаш какво говори Учителя, а друго ­ да попиваш всяка дума.
14. Бурята идва, всички започват да падат. Всичко е забравено, всичко се руши. Всички сочат един към друг, не знаят как да се справят.
15. Дяволът не бива да се пренебрегва. Неговият разум превъзхожда хиляди пъти разума на всеки от вас.
16. За него не е никаква трудност да ви създаде условия за падение и вие ще се трошите като кибритени клечки.
17. И ако не успеете да удържите вътре в себе си любовта, откритото състояние, своята удивителна топлина към този, който ви причинява мъка и болка, ще паднете.
18. Ще ви изкушават много изкусно, улавяйки се за вашата прекомерна гордост, захапвайки я.
19. И ако вашето “аз” все още ви е скъпо и му обръщате много внимание, на тази основа ще започнете да падате.
20. Дяволът прекрасно познава слабите страни на човека и ще изпраща своите вестоносци, за да ви причиняват болка и да ви удрят по най-слабите места. И ще го правят открито, като ви изкушават с всевъзможни действия.
21. И това ще бъдат не само идващите целенасочено да причинят болка; много пъти тази роля ще играят, макар и несъзнателно, хората.
22. Такъв човек идва с определено желание, с благоприятни помисли.
23. Но като дойде, се държи особено и не може да контролира поведението си.
24. И тук ще възникнат много неприятности. Вие ще видите каква сила идва чрез този човек, ще забележите, че той преварва мислите ви, чете мислите ви.
25. Но всъщност не той чете мислите ви, а източникът, който го води.
26. Този източник прекрасно познава какво мислите, какво излъчвате, какво ви е състоянието, с какво сте дошли насреща.
27. И чрез този човек, чрез неговата уста, ще бъдат нанасяни удари по слабите ви места и то толкова изкусно, че това може скоро да ви смути.
28. То вече е смутило почти всички, които са тук, които вече са се натъкнали на това явление, което много отдавна се очакваше.
29. А сега всички мислят какво да правят. Попаднали са в клопка, в капан, и не знаят как да се държат.
30. Помнете, любовта е вашето единство, единството ви един с друг.
31. Разбира се, мога да ви кажа: ако имате Вяра, където и да сте, дори да сте сами, никой не ще може да ви пречупи, защото няма нищо по-силно от Вярата.
32. Но тъй като сте още далеч от Нея, тъй като през дългите години, откакто човекът живее на Земята, никой не е придобил Вяра, първото, което ще ви помогне, е вашата дружба.
33. Научете се да се хващате за ръце, да бъдете в единство, да се чувствате близки, да се чувствате заедно. Това вече е огромна сила.
34. И ако постигате Вярата, вратите на ада няма да надвият тази сила.
35. Затова сега се научете да се хващате за ръце, научете се да мислите за вашето единство.
36. Когато нанасят удар на ваши братя, научете се да бъдете до тях, да бъдете единни във вашите мисли и чувства, да не говорите за своето “аз”.
37. А и кому е нужно вашето “аз”? Зад гърба си имате толкова грешки и мъка ­ струва ли си да ги показвате?
38. Учете се неголямото благо, което имате в сърцето си, да подарявате едни на други. И тогава всичко ще се нареди.
39. Чувствайте се едно. Иначе, когато дойдат при вас, ще опитат да ударят първо единия, гледат ­ костелив орех, после другия ­ също здрав, накрая третия ­ поддава се.
40. И се захващат с него: удрят все повече и повече, предизвиквайки изблици на негодувание, сълзи.
41. Застанете до този човек и с любов и топлина съумейте да го защитите...
42. Занапред ще става все по-трудно. Това, което се случва сега, е нищожно в сравнение с предстоящото.
43. На сблъскалите се вече с такива удари ще кажа, че те са били като ветрец в прозорчето. Но знайте: след него идва вятър, който ще откъртва врати.
44. Бъдете задружни. Бъдете заедно.
45. Винаги запазвайте любовта, твърдостта в думите си и постигайте мъдростта.
46. Говорете само там, където ви слушат.
47. Не се опитвайте да говорите там, където се опитват да ви кажат нещо.
48. Нали изкушението идва, когато ви казват нещо, което да ви засегне.
49. А в отговор вие също започвате да говорите. И какво става ­ вдига се шум и никой никого не чува.
50. Бъдете мъдри. На вас ви е дадена Истината. Изливайте Я там, където отварят уста за Нея, където жадуват да пият от Нея. Тогава напълнете тези уста!
51. Струва ли си да насищате този, който сам излива своята влага?
52. Стремете се да бъдете мъдри!”
© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.3.12 included.