Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. Нови дни ­ нов град. Набережни Челни прие пътниците за няколко дни.
2. Отседнаха в семейството на Андрей, който прие Благата Вест в сърцето си и със собствени усилия организира проповедите на Учителя в града.
3. Учениците помогнаха на Андрей: бързо написаха афишите и като се разделиха по двойки, ги разлепиха из града.
4. Състояха се проповеди и в съседните градове Елабуга и Нижнекамск и две проповеди в Набережни Челни.
5. В дома на Андрей идваха млади хора и разговаряха с Учителя.
6. И през тези дни много очи видяха Светлината на Истината...
7. Уфа прие Сина Човешки в православното семейство на Галина и Олга, които искрено се стремяха да изпълнят Божия Завет.
8. Галина, майката на Олга, познаваше добре официалното православие отвътре, тъй като дълги години бе работила в епархията.
9. По време на престоя на Сина Човешки в Уфа, Галина беше на път.
10. Пътниците посрещна Олга. Беше нащрек, но желаеше тази среща.
11. Жилището напомняше храм с подредбата си и с прекрасните икони, които излъчваха светлината от сърцата на сътворилите ги хора и спомена за създалото ги време.
12. През тези дни Олга опознаваше Учителя и учениците Му и сърцето й се отвори да посрещне Истината.
13. В Уфа се проведоха две проповеди. Първата ­ в голямата просторна зала на художественото училище, където нямаше звукоусилвателна апаратура. Словото на Учителя прозвуча силно, строго, убедително.
14. Обезпокоени Го слушаха и представителите на “Бялото Братство” и православните свещеници, които бяха дошли на проповедта в светски дрехи и мъдро не встъпваха в спор.
15. На учениците им се струваше, че са се пренесли в онези далечни времена, когато, със строг и силен глас, Иисус бе проповядвал Истината в израелските земи.
16. Втората проповед беше в кинотеатъра. И през двата дни “Бялото Братство” устройваше “барикади” пред влизащите в залата. Младежи в бели одежди опитваха да спрат желаещите да чуят Истината чрез предупреждения, заплахи и проклятия.
17. И така, в залата не влязоха онези, които се бояха и се съмняваха и не чуха Словото на Истината. Но жадуващите за живителна Влага пиха от Нея.
18. В миговете на общуване с Учителя Олга разказа за живота на православието в своя град, защото познаваше живота и работата на майка си, познаваше също така много свещеници и виждаше докъде са паднали, как са затънали в мерзки грехове и са забравили Божиите заповеди.
19. А когато майката и дъщерята напуснаха епархията, опознали същината на ставащото там, свещениците се уплашиха да не би делата им да излязат наяве и, за да предотвратят тази вероятност, започнаха да заплашват Галина и Олга и предприеха действия, които нямаха нищо общо с каноните на православната църква.
20. А Учителя каза, че е дошло обещаното време, когато последните ще станат първи.
21. И призова Олга да се моли за своите пропадащи братя и да съхрани в сърцето си любовта към тях.
22. “Сега с Вас ми е добре! Чувствам се по-уверена. Вие ми помагате да живея. Но скоро ще заминете, а аз ще остана” ­ призна Олга.
23. “Ако вярваш, безмерната сила ще бъде с теб, и където и да се намирам, винаги ще бъда до теб” ­ отвърна Учителя.
24. Олга изпрати Виссарион и последователите Му със сълзи на очи и с тъжна усмивка...
25. А когато майка й се върна, с удивление попита дъщеря си: “Какво се е случило с дома ни? Кой е живял у нас? Иконите са се променили по чудотворен начин! Образите дишат с нов живот”.
26. Забеляза Галина, че дъщеря й също се е променила, гледа и телевизионното интервю с Виссарион. И каза на Олга: “Това е Той! В нашия дом е гостувал Спасителят”.
27. По време на пребиваването в Уфа един от учениците почувства тежест и раздразнение, които от няколко седмици нарастваха и му беше все по-трудно и по-трудно да ги сдържа.
28. Поуплаши се ученикът от неочакваните си прояви и отиде при Учителя с молба за помощ, тъй като вече не можеше да си помогне сам.
29. Учител и ученик се усамотиха, Синът Човешки протегна ръце над него и с великата и светла Сила прогони двата обсебили го духа, влезли в него, когато Учителя изгонвал бесовете от хората.
30. Защото ученикът все още нямаше достатъчно духовни сили и допускаше много грешки.
31. Чувашката земя посрещна Учителя с два слънчеви мартенски дни. Състояха се две проповеди в Чебоксари и две възхитителни вечери с жадуващите за Спасението в гостоприемен дом край кръглата маса.
© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.3.2 included.