Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. На четиринадесети януари 1994. година в общината се чества прекрасен празник ­ Рождеството на Учителя. На този ден Той навърши трийсет и три години.
2. Предстоеше трудна и тревожна година ­ третата година от Осъществяването на Земята.
3. В празника, сътворен от членовете на общината, беше вложено искрено умение и желание при подготовката му.
4. И на сцената се появи пещерата край Витлеем и пламна в нея огън.
5. И запали този огън всички свещи и сърцата на присъстващите в залата.
6. И излязоха божиите чада от залата с горящите свещи, подобни на река и, като се хванаха за ръце около Учителя, подариха Му танци и хора.
7. Около Него пламна кръст в кръг от тридесет и три свещи.
8. Децата наобиколиха Сина Човешки и Го запрегръщаха.
9. И имаше подаръци за Него от тези, които бяха приели явения от Него път.
10. А сред подаръците имаше възхитителна свещ с изображението на Майка Мария.
11. И дълго я държа в ръцете си и я гледа Учителя...
12. И заговори Виссарион на езика на предишното Осъществяване: “Аз ви обичам”.
13. И каза на днешния език: “Заради този ден, който подготвихте с такъв трепет ­ Моя поклон пред вас!”
14. И благослови Той празничните хлябове.
15. А празникът продължи още дълго, изпълвайки вечерта с песни, танци и смях...
© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.4.1 included.