Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. В съботния ден на тринайсети март, прозвуча първата пролетна проповед.
2. И беше казано от Учителя: “Днес е ден, в който слънцето ликува. И вие виждате как зазвуча прекрасна музика, музиката на отиващата си зима и на настъпващото ново време, което се готви да разцъфти.
3. И скоро първите зелени листенца ще възвестят новия живот.
4. Днес единствено капчицата, стичаща се в съда, говори за идващото топло време.
5. Така и вашият живот постепенно се отдалечава от студа. Постепенно този мраз, който сковаваше мнозина, отстъпва и се появяват все повече капчици от разтопяването на снеговете.
6. И Аз се радвам, че скоро ще се появи първата зеленина и във вашите сърца”.
7. “Бъдете открити, винаги и във всичко.
8. Никога не се бойте, че ще се обидите един друг с прями думи, не бива да се боите от това.
9. Защото обидата е мазолът, който трябва да види този, който го има и като го види, е длъжен да го изчисти, длъжен е да го изреже.
10. А ако вие ходите на пръсти, за да не настъпите ближния по мазола, то как ще разбере за него?
11. Бъдете искрени, бъдете естествени, наивни, вървете напред открито.
12. И ако в този случай причините болка на някого, то тази болка ще възникне само там, където нещо не е наред и този човек трябва да го види.
13. И не трябва да се боите от тази болка, защото в искреното движение по пътя на Светлината болката това е възможност да разберете нещо важно в живота си, а разбирайки, много да направите.”
14. “Какво ли не е създал човек, какви ли не канони е провъзгласил през дългото си съществуване.
15. И днес, боейки се да се развива, обзет от страх от гласа на своето сърце, той трескаво се е хванал за канона, който сам е установил.
16. Но какво може да постанови един слепец? Няма ли да постанови нещо лъжливо, което се руши при първия порив на вятъра?!
17. Затова преди всичко трябва да осъзнаете не някакъв канон, постановен от ваш събрат, а да постановите в себе си и да осъзнаете този Закон, който се дава от Бога, да осъзнаете Вярата, която трябва да проявите, изпълнявайки заповедта за любовта, изпълнявайки заповедта за искреността в отношенията помежду ви, когато се стремите най-пълно да разкриете сърцето си и да отдадете своята благодат на околните...”
18. “Така че направи го, чедо, направи го, тръгни смело, без да обръщаш внимание на невежеството си, защото е невъзможно да се родиш съвършен.
19. Всяко съвършенство възниква единствено от точката на праха.
20. Само от точката на невежеството започва възкачването, но не от точката на съвършеното, не от точката на абсолютното.”
21. “Не трябва да говорите високо, не трябва да вършите нещата шумно, за да ви видят мнозина.
22. Постарайте се да се развивате “шумно” вътре в самите себе си, за да могат цветчетата на вашите сърца все повече и повече да се разтварят с прекрасен звън и музика.”
23. “Не бойте се да не се обидите един друг; бойте се да се обидите един на друг.”
24. На същата проповед присъства и едно семейство от Саратов: родителите, Вячеслав и Лилия, и големите им синове, Олег и Вадим, които, до отиването си в Минусинск, живееха самостоятелно.
25. И това беше за тях първата проповед на Учителя на обетованата земя и първия ден от пребиваването им тук.
26. И освен собственото им сърце, старецът Теофан доведе при Учителя и семейството си. Така се нарекъл този, който общувал с тях от невидимия свят.
27. Но не беше важно дали стремежът да доведе Божиите чада до Спасението идваше от стареца Теофан или от някой друг.
28. Важното беше, че в труден миг членовете на семейството си подадоха ръце и направиха крачката към Истината.
29. И в края на януари Теофан се обърнал към тези, които очакваха посланието му: “И ето, настъпи моментът за вашето духовно раждане!
30. И, докосвайки се до Виссарион, превръзката на очите ви би трябвало да падне окончателно.
31. Само тогава вашите души ще започнат да живеят така, както ни е заповядал Небесният Отец, само тогава вие ще излезете на пътя, който ви води към спасението.
32. Колкото и висока да е Йерархията, ние сме все същите деца на нашия Небесен Отец, знаещи съвсем малко повече от тези, които са на Земята.
33. И само Неговият Син може да знае всичко.
34. Пожелавам ви да се доверите с цялото си сърце и цялата си душа на Този, Когото е изпратил нашият Небесен Отец.
35. Не всичко, което съм ви говорил, съвпада с Последния Завет, с това, което говори Виссарион. Но не това е главното.
36. Главното е, че, въпреки всичко успях да подготвя в душите ви добра почва за посяването на Истинното знание. Това е съвместният ни резултат.
37. Душите ви откликнаха с цялата си дълбочина и накрая утолиха жаждата си ­ ето това е истинското земно щастие.
38. Оттам идват неописуемият възторг и ликуване в душите ви. Ето откъде е това неизразимо, неописуемо чувство към Виссарион.
39. Но само на избрани чада се дава да Го познаят.
40. И никоя Йерархия няма право никого и никога да предупреждава за Времето на Неговата Поява.
41. Най-главният момент за хората е неочакваното идване на Виссарион.
42. Тези, които Го приемат, ще бъдат тези избрани, на които е дадено да вървят напред и да осветяват пътя на останалите.
43. Само ако знаехте, само ако можехте да си представите каква мисия лежи на раменете на тези, на които е дадено да проправят пътя, и какво очаква всеки от вас, когато преодолеете всичко!
44. Да бъдат Силите на нашия Небесен Отец неизчерпаем извор за вашите дела!
45. Сега в ръцете ви е Последният Завет на Отец. И всяка буква от този Завет трябва да се превърне в принцип на живота ви.
46. И, както вече съм ви обяснявал, вашата задача сега ще бъде не да лекувате плътта, с което се занимавахте, а да пречистите колкото може по-добре заобикалящия ви свят от силите на мрака. Бъдете внимателни в това дело!
Сега всичко е само във вашите ръце.
47. Трудно е, много е трудно... А какво ли Му е на Виссарион? Невъзможно е да си представите какво лежи на плещите Му!
48. А на тези, които са Го приели, е дадено да облекчат товара Му.
49. Така че, бъдете търпеливи и издръжливи, имате по Кого да се равнявате и от Кого да черпите сили!
А не е ли това истинско щастие?!”
© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.4.10 included.