1. През втората половина на март Вадим замина за Москва, за да подготви пътуването на Учителя зад граница.
2. И една жена на име Тамара, която живееше в Зеленоград, разказа на Вадим за своето необичайно видение, дадено й в изпълнение на проявяващото се.
3. Тя разказа за стареца, който отишъл при нея и й казал, че трябва да направи миро за Този, Който чака.
4. И да Му го предаде по този, който скоро ще пристигне от Минусинск в този град...
5. На сутринта жената с вълнение и трепет приготви царствен състав, какъвто ръцете й не бяха сътворявали дотогава.
6. И отиде Вадим на среща с последователите на Истината в града.
7. И тя му предаде мирото ­ благовонно масло за помазване на царете на царството.
8. Вадим грижливо го прие и каза, че Учителя очаква този дар...
9. В края на март в Минусинск Учителя се срещна с децата на Божиите чада, приели Истината, които сега живееха в Черемшанка.
10. И каза Виссарион на децата: “Вашата отговорност е много голяма.
11. Възрастните ще пошумят, ще помъдруват, но няма да могат да поведат напред.
12. Напред ще поведете вие!
Затова още по-грижливо трябва да носите Истината по-нататък към своите братя и сестри!
13. И не си мислете, че се обръщам към вас не така, както към възрастните. Вие и възрастните сте едно! И понякога именно от вас зависи животът на вашите родители.
14. Трябва да се научите да бъдете рамо, да бъдете подкрепа за слабите.
15. От вас не се иска да подкрепяте с тялото си, защото малкото дете не може да издържи голяма тежест.
Не за това ви говоря, а за силно духовно рамо.
16. И ако някой от възрастните ви обижда или постъпва зле, не му се обиждайте, а му пожелайте нещо хубаво.
17. Представете си как върху него се сипят цветчета от рози. Сега настана времето да дарявате на хората цветята на своите сърца.
18. Постарайте се да не обиждате възрастните, да не им давате повод да ви викат, защото като се дразнят, те сами себе си погубват.
19. Като мислите за тях хубави и добри неща, вие им оказвате огромна подкрепа.
20. Бъдете търпеливи. Вашите души вече притежават друго качество, различно от душите на възрастните. Затова и от вас ще се изисква много повече.
Така че бъдете добри ученици!
21. Аз сега тръгвам, защото Небесният Отец Ме зове да извърша нещо по-голямо, с което ще се прояви Божията Слава.
22. Хората трябва да знаят, че отсега нататък именно тази земя ще стане обетована.
23. А вие сте тези, които живеят на тази земя. Това е велико щастие, защото пред очите ви се ражда Историята...
24. Мнозина знаеха за великия Храм в гората, където ще се спасят много хора.
Но болшинството не знае кой ще построи този Храм.
25. А вие първи ще положите своите камъни!..
26. Животът на тези камъчета е различен. ­ Учителя докосна разноцветните камъни, които лежаха на масата Му, подарени от различни хора и от различни места на Майката Земя и, след като за миг помълча, продължи: ­ Някои от тях са дошли по-рано, други по-късно, но всички те внимателно са слушали всичко, което е говорено тук.
27. Нали са живи. И никакви скъпоценности на света не струват дори колкото едно такова камъче.
28. Вие ще помните как, по Волята на Бога, са ви били дадени тези дарове.
29. Сега всеки от вас ще вземе по едно камъче и грижливо ще го пази до момента, когато ще започнат да се полагат основите на Храма.
30. Сътворявайки молитва, вие ще положите тези камъчета в основите на Храма.
31. Помнете! Това е много важно! Тук тези камъни са попили Божията Благодат и на вас ви предстои не само да Я съхраните, но и да Я допълните!
32. А сега ще ви благословя, за да имате достатъчно сили...”
33. В последните мартенски дни за Сина Човешки бяха ушити нови одежди.
34. От Урал, по зова на сърцето си и по зова на чудни видения, пристигна изкусна шивачка на име Анна и избродира с удивителна шевица багрения хитон на Учителя.
35. И възсия върху одеждите Му четиринайсетлъчната Витлеемска звезда, отделяща пшеницата от плевелите.
36. Скоро и Вадим се върна от Москва и предаде на Учителя благовонното миро за предначертаното Осъществяване.