Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. През един априлски ден донесоха на Учителя царствена тояга, сътворена от природата от корена на заспало дърво, причудливо изографисана с неповторима бродерия от бръмбари-корояди.
2. И тази тояга беше намерена на новата обетована земя близо до село Мулга, в природна пещера край древното място, където отсядали някога арийците; то на свой ред бе открито при подновяването на основите на дома, месец след като подариха жезъла на Учителя.
3. Намереното от ученици при разкопките бронзово оръжие с изкусна изработка (бойна брадва, връх от копие и нож) се оказа най-старото от досега известното оръжие на арийците, започнали разселването си по света от тези места и от съседните планински райони.
4. Според древните до старозаветни предания, след като се разселят по света и дадат началото на много народи, древните арийци трябвало да се завърнат в местата, от които излезли, към началото на Златния век, към началото на века на обединяването на всички арийски племена.
5. Учителя взе тоягата и каза: “Отдавна Аз очаквах това. Сега е време за Път!”
6. И на съботната проповед на седемнадесети април, преди да поеме на далечен път, Учителя каза: “Ето че настъпи мигът, когато, пред прага на велики дела, се дава възможност още веднъж да се обърна към вас.
7. Защото проявилото своите очертания Осъществяване е велико Творение, когато идва времето да се прояви Славата на великия Отец...
8. Сега, с всяка ваша следваща стъпка ще носите много пъти по-голяма отговорност, отколкото досега”.
9. И в проповедта на Синът Човешки беше казано: “Човек със своя разум, естествено се е опитал да даде оценка на много неща и започнал да разсъждава за това, което му се дава в ръцете и което му се отнема от ръцете.
10. И щастието ви започнало да зависи от странични проявления. Когато ви се даде ­ се радвате. Когато ви се отнеме от ръцете ­ започвате да страдате.
Но нали всичко това е нещо странично, всичко това е нещо външно.
11. Погледнете към истинската същност ­ даден ви е живот. Отец, по Своята велика Воля, ви е дал възможност да живеете.Така че какво повече от това?
Тази проста Истина човекът, вярващият човек, трябва да разбере!”
12. “Законите, по които пребивавате ­ това са ограничени закони. Материалният свят е ограничен.
13. Думите, с които ви говоря, също са ограничени.
14. Но този Дух, който обитава във вас, не търпи ограничени категории!
15. Вашият живот има безкрайно, има велико удивително тайнство. Така че изпълнявайте го, изпълнявайте го просто, естествено, без много-много да разсъждавате за своето битие, а правете това, което ви се появява в ръцете. Правете го, отдавайки му всичките си сили.”
16. “Живейте и знайте, че днешният ден ­ това е вашата възможност да се проявите.
17. А ще има ли утрешен ден ­ ще видите, когато се събудите на сутринта. И да говорите за това днес няма никакъв смисъл. Утре ще видите какво ви предстои да направите.”
18. “Забравете за себе си ­ вие сте заобикалящият ви свят. В него се проявява вашето щастие.
19. По-малко говорете за себе си, а повече говорете за това, на кого са нужни вашите ръце, кой се нуждае от топлината на вашето сърце. Това наистина е една ослепителна светлина! Затова нека тя ви озарява и никога да не угасва над вас!”
20. “Това, с което се сдобива сега вашето сърце ­ това вече няма цена! Вие сте вече най-щастливите хора на Земята!”
21. “В своите въпроси винаги сте търсили това, което ви е абсолютно ненужно.
22. Съвсем не винаги сте молили да пиете, а често сте се молили за украшения на вашия живот, които биха могли да обогатят ума ви, които бихте могли да изпробвате с вашия разсъдък, но които не се явяват Истината, даваща храна на живота ви”.
© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.4.13 included.