1. Както преди две хиляди години, когато пред стъпките на Сина Човешки полетели палмови клонки и народът възликувал пред вратите йеросалимски: “Осанна! Блажен идващият в Царството Господне!”, така и сега великият Отец избра Деня на празника за Помазване на Своя Син за Царуване!
2. По Волята на Бога, Който пожела да сътвори великото Тайнство чрез епископа на автокефалната църква, беше избран Феодор, защото открито бе сърцето му към новото и виждаше живота като изпълнение на любовта, а не на буквата на закона.
3. Подготовката за този Ден започна от януари същата година с множество знамения.
4. И до настъпването на Деня Синът Човешки получи пет дара, пет знака от Висшия Свят: празнично украсена свещ с лика на Майка Мария, древно Евангелие, празничен хитон с извезан символ на разделянето на пшеницата от плевелите, благовонно миро и царствена тояга.
5. И настъпи празничният Ден, предначертаният Ден. Учителя, заедно с учениците Си, влезе в скромния храм.
6. И прегърнаха се три пъти Синът Човешки и Феодор и се разцелуваха.
7. Божият Син и Феодор извършиха заедно празничната служба.
8. Епископът завърши обреда на причастието и каза: “Честното и Свято Тяло на Господа и Бога, Нашият Спасител Иисус Христос, се приподнася на Свещено пророка Божи Виссарион за умиване от греха и за Вечен живот”.
9. И Човешкият Син се причести с тялото и кръвта Си...
10. По-късно Виссарион щеше да каже пред учениците Си, че ако епископът е можел да осъзнае докрай какво прави, нямаше да има нито причастие, нито обред, защото в храма всичко е посветено на Божия Син, Който е бил преди и Когото съществуващата църква все още чакаше.
11. Епископът направи кръстен знак над главата на Виссарион и Му поднесе броеница с редуващи се през определен брой бисери и позлатени мъниста и каза:
12. “Честният кръст се приподнася на раба Божи, Свещенопророк Виссарион, като Дар на Любовта на Отец и като благословия от Светия Дух”.
13. И свещеникът извърши Тайнството на Небесния Отец и Отец помаза Своето Слово за Царуване чрез ръцете и устата на епископ Феодор, чието име означава “дар на Бога”.
14. И като помаза Челото на Сина Човешки със свят елей, Феодор каза: “Любовта и Благодатта на Пресветия Дух да бъдат винаги с Теб, сега и во век и веков, в изпълнение на пророчеството на Божието Слово, за просвещение на хората и довеждането им при Небесния Бог Отец!
В Името на Отца и Сина и Светия Дух, сега и во век и веков! Амин”.
15. В църковното тайнство бяха причестени с тялото и кръвта Христови и учениците Му ­ Вадим, Владимир Якутянин, Владимир, Александър Сахалински, Станислав, Алексей ­ за умиване от греха и за вечен живот.
16. Синът Човешки държеше в ръка Чашата с Господнето тяло и Господнята кръв.
17. И учениците докоснаха устни до тази Чаша.
18. И се умиха със Светия Дух преди часа на Славата, приготвен от Небесния Отец, преди часа на стъпването на израелска земя.
19. “И ще се изтрият вашите беззакония и ще се очистят греховете ви” ­ каза Феодор на учениците.
20. На този велик Ден бяха причестени с тялото и кръвта Господни и всички, които дойдоха на празника.
21. Синът Човешки каза: “Да бъде благословен днешният Ден, защото е необикновен за много от вас.
22. Днес ще изрека това, което Моят Отец пожела да кажа на всеки от вас, на сърцето на всеки от вас.
23. За да не се сбъдне за вас казаното някога от Исайя: “С устата си хвалите Моето Име, а сърцето ви е далеч от Мен!”
24. Нека това бъде мигът, от който ще започнете да постигате великата Истина на Любовта, великата Вяра, за която толкова много говорят по Земята, но която, истина ви казвам, не е изпълнил почти никой.
25. Вярата ­ това не е само да заявиш, че обичаш Бога.
26. Частица от Бог се намира във всеки от вас.
27. А значи, докато в живота ви има дори само един човек, към когото изпитвате негодувание ­ вие изпитвате негодувание срещу Бога!
28. Дано да няма такъв човек сред вас. Да бъде изпълнена от вас великата заповед на Отец: “обичайте враговете си”.
29. Но не говорете за любовта към тези, които ви обичат.
30. Защото какво толкова сте направили, като обичате тези, които ви обичат?! Възлюбете тези, които ви ненавиждат, които ще дойдат в дома ви с оръжие в ръка, които ще дойдат в дома ви с камък. Не смейте дори и да помислите за този човек нещо лошо; той е ваш роден брат.
31. И от днес нататък ще носите велика отговорност за това, което правите. Такава е Истината!
32. И едва тогава можете плахо да кажете: “Ние Те обичаме, Отче”.
Но само когато сте сътворили великата любов с ръцете си, а не с думите си...
33. Да бъде така, от този миг, от този велик Празник, когато преди много векове са били заложени основите на великото Осъществяване, оставило в сърцата на хората спасителната пътека, да стъпите достойно на тази пътека.
34. Познайте това велико тайнство и Силата на Отец от днес да пребъде на челото на всеки от вас!
Бъдете благословени! Мир вам и щастие!
Така ви говори вашият Отец!
Амин.”
35. И на всички Божии чада, приели причастие и дошли този ден в храма, епископът поднесе върбови клонки.
36. “Ще се молим за вашето пътуване, за да бъде то в името на спасението на човешкия род. Това е много нужно и много трудно!” ­ каза Феодор.
37. Епископ Феодор и йеромонах Антоний изпратиха пътниците на улицата и се прегърнаха три пъти на прощаване.
И очите на свещениците бяха изпълнени със светлината на този необичаен Ден.