Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. Чудесният остров Кипър отново срещна Христос сутринта на девети май.
2. По Волята велика пътниците бяха отведени в гостоприемен дом, чиито стопани Антонио и Хелена бяха с отворени сърца и чакаха Благата Вест.
3. И учениците разказаха за своя Учител, за единната Истина, която донесе Той на Земята, за спасителната Пътека, по която върви Сина Човешки, зовейки след Себе Си всички, които чуват Неговия Глас.
4. На следващата вечер Антонио, Хелена и Мариета, гръцка певица, дойдоха да чуят спасителната Истина.
5. И след срещата с Учителя те станаха вестители на Осъществяването в своята страна.
И помолиха да бъдат благословени за укрепване на силите.
6. На другия ден те доведоха при Учителя своите приятели и близки, вече узнали за необикновения Човек от Русия, за когото говорели виделите Го из улиците на града.
7. И Антонио и Хелена се вълнуваха заради приятелите си, изпълнени с желание те също да разберат и приемат казаното от Виссарион.
8. Дългият разговор напълни сърцата на дошлите и те помолиха да бъдат благословени за прозрение и за труд за благо.
9. Тридневният престой в Кипър донесе Благата Вест на слънчевия остров, където големите сочни лимони, не дочакали да бъдат набрани, падаха в изобилие по земята, превръщайки я в яркожълт килим;
10. Където иконата на Божията Майка, намираща се в манастира в планината, свали покривалото си при срещата със Сина Човешки...
11. Два часа след като излетяха от Кипър, Краснодар посрещна Виссарион с цветя и усмивки.
12. И Сина Човешки остана един ден в родния дом.
13. И отново ­ аерогара, полет до Москва.
Със своите трепетни усмивки и с необикновеното си, открито и възторжено състояние, изпращачите привлякоха вниманието на цялата аерогара.
14. В самолета Виссарион отговори на множество въпроси, защото и на това малко, откъснато от Земята пространство, не липсваха жадуващи сърца.
15. Стюардесите помолиха ученика да им разкаже за Човека в червените одежди.
16. Жадните им сърца бързо се пълнеха с живителната Влага и те се радваха, че в Сибир има местенце, където хората се учат да даряват сърцата си един на друг без да искат нещо за себе си.
17. “Ние ще дойдем ­ обещаха стюардесите на сбогуване. ­ Само че трябва да разкажем за всичко това на своите близки и познати”.
18. Пътниците престояха в Москва няколко дни. Отседнаха в дома на Станислав и Людмила.
19. Дните минаваха в срещи и в подготовка за пътуването до Европа. Станислав помагаше при оформянето на визите и документите, а също така подготвяше обръщението за Осъществяването в Русия на немски език. Людмила приготвяше вкусен пилаф.
20. Това семейство не остана дълго в Москва, защото сърцата им се стремяха към сегашната обетована Земя, докъдето вече бе прокарал пътечка малкият им син Даниил, приел Учителя с цялото си сърце.
© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.4.25 included.