Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. През един горещ летен ден Учителя взе царствената тояга и се отправи към Мулга, където чадата Божии, постигащи Истината, възнамеряваха да създадат детска обител.
2. В Журавльово пътниците преминаха през река Казир с лодка, чиито мотор замлъкна в средата на реката, сякаш се боеше да докосне с бръмченето си девствената чистота на Мулга.
3. На брега децата посрещнаха Сина Човешки. Те заедно с възрастните насядаха на сочната зелена трева около Учителя, подпрял се на тоягата Си с усмивка, и се умълчаха.
4. Влязоха в летния лагер. В преддверието се виждаше голям дървен кръст със символа на Единната Вяра и с образа на Майка Мария, държаща на ръце Сина Божи.
5. Учителя се уедини и възнесе молитва към Отец и благослови мястото и символа.
6. В стария скромен дом, където децата живееха през летните месеци, Синът Човешки, заобиколен от усмихнатите малки чада, благослови хлябовете, които бяха изпекли заедно с възрастните.
7. А близо до дома, в сянката на зелените дървета, Виссарион произнесе Своето Слово.
8. И сред многото неща беше казано: “Ще изберете място, ще построите училище, където децата ще се посвещават в света на вълшебниците и където, след като завършат училище, ще им се връчи вълшебен жезъл. Тези училища трябва да се изградят на основата на работилниците.
9. Цялата работа ще е в работилниците и в майсторите, способни да сътворяват със своите ръце една или друга приказка.
10. Сега всъщност вие не можете да правите с ръцете си нищо.
11. Учителя може да ги научи на математика, на руски език ­ това са началните крачки.
12. Сега възрастните трябва да отдадат колкото се може по-пълно всички сили, докосвайки се до работата, да я опознават възможно най-дълбоко, та да могат ръцете им да творят прекрасното.
13. Във всеки дом трябва умело да се отглежда у детето потребността да бъде майстор.
14. Училищата ще се формират на основата на работилници, обединени зад общи стени.
15. Основните предмети при първите крачки ще бъдат общообразователните и, разбира се, азбуката на изкуствата...
16. Трябва да се постига дълбочина, а не безкрайно разнообразие от форми.
17. Дълбочината се определя от вашето сърце, от вашето умение да се разкриете, постигайки Волята на Бога, Неговите заповеди.
18. Детска обител ­ това е хубаво, това е понятието за училище, в което човекът се учи да владее душата си, ръцете си ­ това трябва да бъде едно.
И, разбира се, Аз винаги ще благословя вашия порив.
19. Но вие не бива да сте бързи на гръмките названия, да обявявате, че сте готови да построите обител, а самите вие за сега почти нищо не умеете да правите.
20. Да построите дом ще успеете. А какво по-нататък ще предадете на децата си със своите ръце?
21. Помнете! Вие възпитавате бъдещето на света, бъдещето на Вселената. Учителя ­ това е майсторът в своята работа.
22. Общината трябва да отдели основно внимание на формирането на майстори.
23. Ако все още не сте готови да издигате приказни стени, няма смисъл да бързате.
24. Издигнете това, където ще можете да събирате децата, където като начало ще можете нещо да им дадете.
25. За да не живеят децата в старата къщичка, защото старият дом носи духа на старото време; тази отиваща си епоха, този свят, който се покрива с тъмнина”.
26. След Словото на Учителя последователите на Истината, заедно със Сина Човешки, се изкачиха на невисока планина, сред аромата на сочна ливада и брезова гора. А долу, на слънцето, блестеше Казир.
27. На другия бряг на Казир, в Журавльово, Виссарион се обърна към многобройната журавльовска община със Слово за ученичеството, за новото стъпало, което предстоеше да изкачат последователите на Осъществяването.
28. И Той каза в Словото Си: “Вие посрещате Хляба, изпратен ви от висините от вашия Отец с хляб, сътворен от вашите ръце.
29. Вие до голяма степен се научихте да ядете хляба, който сътворявате със своите ръце: благославяте го, разчупвате го и насищате тялото си.
30. Умението да вкусвате Хляба, идващ от Бога ­ това е велико изкуство, на което следва да се научите.”
© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.4.31 included.