Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. Осемнайсети септември, слънчев ден за венчания. Поляната в Малка Минуса преливаше от усмивки и радостни лица. Красивите ярки одежди на Божиите чада, живеещи чрез Истината, изпъстриха слънчевия ден с цветовете на дъгата.
2. Тридесет и шест венчаващи се двойки пристъпиха, съпроводени от усмивките на своите братя и сестри, образували жива верига от поздравления и цветя, която продължаваше от дома на Владимир и Татяна (както винаги гостоприемно дали подслон на женихите и невестите, подготвящи се да се изправят пред Лицето на Сина Човешки и пред погледите на близките си) до Учителя, очакващ ги на поляната.
3. И венчаващите се пристъпиха към Виссарион и спряха на известно разстояние от Него, заставайки пред Него в тържествен полукръг…
4. “Две отговорности очакват човека на великия Път, две велики отговорни крачки: веднъж, когато поема отговорност пред Лицето на Отец, приемайки кръщението на истинния Път, и когато пред Лицето на Отец поема отговорност за съдбата на своя избраник.
5. И едното, и другото са велико предначертание, велико израстване по Пътя на вашето бъдещо раждане, истинското ви раждане, когато ще се проявите като достойни чада на тази Земя. И този Път е сложен.”
6. И Синът Човешки възсъедини сърцата на устремените с благослов Небесен и каза: “И от днес да се наречете мъж и жена, и любовта да бъде вечно между вашите сърца”.
7. И обърнаха се младоженците към своите събратя, и поеха от тях хлябовете, дадени от сърце за благото на възсъединилите се.
8. В нежния танц, сътворен от девойката на име Любов, се възпламени и огънят, огън горещ.
9. И, вдигайки ръце към небето, Божиите чада възславиха с жарки сърца великия Отец и прегърнаха Майката Земя.
10. Край празничната трапеза мъжете разчупиха хлябовете, благословени от Учителя, и ги разделиха чрез ръцете на своите жени между братята и сестрите, за да може да ги докосне топлината от сърцата щастливи и единни.
11. И вкусиха ги Божиите чада с радостни лица.
© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.4.40 included.