1. Вечерта, след проповедта, Учителя и учениците Вадим и Сергей-Старшия на общината заминаха за Красноярск.
2. Новият ден в Красноярск им поднесе среща с представителя на президента на Русия, който вече се беше срещал с Виссарион преди две години, когато Божието Слово само започваше Своя Път на руска земя.
3. Но още тогава наблюдателността и опитът на професионален политик му подсказаха, че младият човек в червен хитон носи в Себе Си голяма Сила, а значи и сериозни събития.
4. В днешния разговор Учителя и учениците разказаха за общината, която се зараждаше в южната част на Красноярския край.
5. И представителят на президента каза, че знае за общината и доколкото му е възможно наблюдава какво става в нея и около нея.
6. И показа той със свои думи, че е запознат с много религиозни течения и отчасти със Словото на Виссарион, а някога подробно се е занимавал и с живота на някои световно известни религиозни общини.
7. А когато учениците разказаха за започващите трудности в общуването с местните жители, администрация, журналисти, които се отнасяха нащрек и с предубеждение към изграждането на общината, чиновникът (именно така се нарече той сам в разговора) отговори, че такъв е естественият ход на нещата, тъй като пристигащите в общината от различни краища на страната хора носят голям творчески потенциал, високо ниво на култура и професионална подготовка, и имат желание да работят със земята, без да имат пристрастие към пиянството.
8. А това означаваше, че със своя живот и с желанието си да работят, те стават конкуренти на местното население, за което, в по-голямата му част, особено по селата, са характерни пиянството, пълното безверие в каквото и да било и социалната апатия.
9. Такова противопоставяне можеше да доведе до това, че някои жители да грабнат в ръце тояги. И това е напълно възможно развитие на събитията, особено ако някой ги провокира.
10. И добави, че не му остава друго, освен да пожелае на общината гъвкавост, самостоятелност, така че да не зависи от никого и да се осигурява сама.
11. А също така ­ юридическа самостоятелност, защото такова голямо обединение трябва да бъде регистрирано и да има документ за своите права и задължения, както това е с всички религиозни общини.
12. “В противен случай новата община ще има трудности с официалното православие, макар че такива трудности във всеки случай ще има ­ допълни той. ­
13. Но вие сте се захванали с извънредно голямо дело и не знам дали ще се справите?
14. Много общини не успяха да просъществуват дълго поради човешките слабости.
15. Ако успеете, ще бъде чудесно, дори само защото ще можете да се изхранвате сами в тези трудни времена, нали вашият числен състав расте много бързо.
16. Днес съществуват благополучно само тези религиозните образувания, които имат собствена производствено-финансова дейност.
17. Никой не може да ви забрани да живеете на Земята и да устройвате своя бит. Вие имате същите права, като всеки руски гражданин.”
18. И пожела успех на Пътника и на вървящите след Него в изграждането на замисленото от тях.
19. И добави, че е готов да им окаже помощ, която му е по силите, или да даде необходимия съвет.