Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. Много срещи предхождаха тринайсети януари 1995 г. Наближаваше новогодишната нощ, а заедно с нея и Денят на Рождеството на Виссарион.
2. Жените приготвяха за новогодишната нощ удивителни блюда от плодове и зеленчуци.
3. Мъжете подготвяха фойерверки и петарди.
4. Вечерта в дома започнаха хороводи, които прераснаха в дружно хоро на улицата около голям и жарък огън.
5. Наближаваше полунощ. Всички се струпаха около голямата празнична трапеза ­ тя едва побра събралите се заедно тази вечер. В ръцете си държаха бенгалски огън и конфети.
6. Запалиха свещите и сърцата на дошлите се изпълниха с радост.
7. Учителя стана от масата, усмихна се и каза тихо: “Към края си е тайнствената минута на вашия преход към всичко по-приказно. Тя започна неотдавна, в дните, когато вие, както и преди, посрещнахте Новата година, която все още не беше истинска за вас, а само постави начало на минутата, разтеглила се четиринайсет дни; през тях вие трябваше да осъзнаете много неща за себе си и за своите постъпки.
8. И когато на трийсет и първи декември, преди дванайсет часа, Аз се обърнах към някои от вас, великия Отец пожела на всички приказните тайнствени минути, когато за тези четиринайсет дни ще се прояви онова приказно, което ще ви потопи в най-основните ваши грешки, за да успеете да осъзнаете най-важното и да разберете колко велик е вълшебният Свят, колко велик е приказният Свят, роден от хилядолетия на Майката Земя, колко велик е Светът, който внимателно наблюдава всекиго от вас.
9. И този Свят чака да види как ще постъпите в тази минута. Ще съумеете ли да разберете тържественото, което с лек полъх, със сребърни капчици докосва вашето чело, обгръща ви със седмоцветна мъглявина и иска човек, влизайки в Новата година, да успее да познае в своите постъпки онова, което сега му се дава от Бога.
10. Защото в това познание се таи великото ново рождение, което няма равно на себе си в цялото Мироздание.
11. Разбира се, човешкото нещастие, слепотата и невежеството все още са много големи, но не за това ще говорим сега.
12. Защото наистина ­ стъпвайки по достойния път, вие трябва да се научите вечно да се съмнявате в лошото, даже ако е действително, и безкрайно да вярвате в доброто, даже да не е действително, даже да не съответства на истината.
13. Защото, ако сърцето ви е пълно с недоверие, няма да можете да помагате на ближните, няма да можете да помагате на Майката Земя и ще станете препъни-камък за мнозина, които вървят към Светлината.
14. А когато започнете безкрайно да вярвате в доброто и вашето сърце е пълно с радост, то винаги ще носи надежда и любов и тогава пожеланията ви ще крият величайши тайнства, помагащи на вашите братя. Дали ще изразите това с думи, или ще мълчите ­ вашето сърце ще си свърши добре работата.
15. Съумейте да познаете тази минута на формирането на вашия нов път, за да завърши последната минута на отминаващата година с осъзнаване на определени тайнства и грешки.
16. Нека Словото, с което се обърнах към вас, че вие трябва безкрайно да помните доброто и безкрайно да се съмнявате в злото, да се възцари над вас като закон, нека то бъде винаги във вашите умове, нека бъде във вашите сърца ­ само тогава наистина ще изпълните онова, което ви е предначертано.
17. Започнете с това, защото, за да създавате нещо по-голямо, трябва да сте достойни в по-малкото.
18. И този закон е в по-малкото; взимайки го за основа, ще съумеете да направите достойно останалото.
19. Осъзнайте всичко това в сегашната минута, за да го отхвърлите като излишно и скъсано одеяло, което не може вече да ви топли и да ви скрива от студа ­ то е вашето минало, което се е износило, и трябва да го изхвърлите.
20. Приемете покривалото, което ви дава Отецът. То е изтъкано от звезди, от цветен прашец, пронизано е от диханието на облаците, дърветата, Майката Земя. То е най-големият покров ­ скрийте се и несполуката няма да ви докосне.
21. И нека Новата година наистина ви дари с новото и прекрасното, което сега е пред вас.
22. Ще има много трудности, но и щастливите минути няма да са малко.
23. Нека вашите сърца достойно възприемат Новата година и нашият мил Дядо Мраз, този удивителен старец, да успее да ви въведе в приказката.
24. Той ще ви помогне да не забравите в тези зимни минути за дванайсетте месеца, които сега са наклали огън в гората и пеят чудна песен, песен на радостта, защото всеки месец носи подаръци, той чака своя час, за да дари цветя, прекрасни снежинки, падащи листа, разцъфващи дървета. Колко прекрасно е това тайнство!
25. Подарете и вие своето сърце на околните, също така разцъфтяло и способно да излъчва голяма благодат.
26. Нека сега се осъществи тази велика тайнствена минута.
27. И да бъде благословен този ден! И да бъде благословена тази минута!
И да бъде благословена храната на този дом и храната на народите по света, на братята, които ви заобикалят.
28. И да се наситят всички в този ден с великото тайнство и да осъществят достойно предначертаното от великия Отец.
Така да бъде! Мир и щастие през Новата година!”
Честита Нова година, братя и сестри!”
29. И се запалиха бенгалските огньове, а конфетите гръмко се радваха на Новата година, обсипвайки всички с разноцветни снежинки.
30. И имаше празнична трапеза, отрупана с различни плодови и зеленчукови блюда.
31. Новогодишната нощ продължи с танци и хора около огъня.
32. А фойерверкът, сътворен от Сина Човешки, озари небето с цветовете на дъгата.
33. И още дълго продължи празникът в просторния дом около елхата, преливаща от огънчета и играчки.
34. Възрастните рецитираха стихове и пяха песни като деца, а Дядо Мраз раздаде подаръци...
35. Новогодишният ден продължи с празнуване Рождеството на Учителя.
36. Труден беше този ден за Сина Човешки, защото Той изслуша много поздравления и мили думи от желаещите да Го поздравят.
37. И това беше сериозно изпитание за Този, Който дойде да говори не за Себе Си, а за великия Отец и Който печално навеждаше глава, слушайки думите, които Го възхваляваха.

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.5.1 included.