Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. В средата на юли в Курагино Учителя произнесе Слово към постигащите Последен Завет.
2. И каза: “Много Ми се иска да ви разкажа за едно тайнство, което е същността в началото на вашето движение един към друг. Чуйте едно от малките тайнства, за което частично съм споменавал и по-рано.
3. Ще ви подскажа, защото е важно. Необходимо е във вашия живот на първо време, после отпада.
Но отпада тогава, когато уверено тръгнете по пътя на Истината.
4. Трябва да се научите да бъдете открити един пред друг, открити колкото се може повече, за да не увеличавате сенчестите страни, които често възникват у вас в общуването ви.
5. Помнете: червеите обичат сянката. Когато се появява сянка, там те добре се плодят.
6. Като оставяте в себе си сенчести места, боейки се да си обясните нещо помежду си, като държите нещо в себе си и не го показвате, вие създавате благодатна почва за развитието на червеи и те ви разяждат.
7. За да съхраните благоразположението си един към друг, за да не се уморявате един от друг, трябва да се научите изцяло да се доверявате един на друг.
8. А това е възможно само тогава, когато станете съвсем открити един пред друг.
9. От каквото човек е болен, в това той по правило и подозира своите ближни...
10. Ако сред вас се е случило нещо непонятно, то може да стане в два случая: или човек е направил грешка, без да знае за това, или той е постъпил правилно, но вие гледате на неговите действия през призмата на своя болен опит и това изкривено възприятие ви е донесло болка.
11. Най-правилното в този случай е да се съберете заедно и да поговорите за случилото се просто, открито, по братски, питайки направо за онези действия, които предизвикват смущения.
12. Вашият брат не трябва да казва: “А тебе какво те интересува? Както искам, така постъпвам, както смятам за нужно, така и правя.”
13. Разбира се, както смятате за нужно, така и трябва да правите, но ако ви питат, постарайте се да обясните, да обясните открито и колкото се може по-пълно защо сте направили така. Това е много важно.
14. Защото, ако вашите действия са чисти, от какво се притеснявате, какво можете да криете?!
15. Няма нищо тайно, което да не стане явно.
16. Ако вашите действия са чисти, разяснете ги по-смело на своя ближен. Нали с това ще му помогнете да снеме товара от сърцето си и няма вече да ви подозира.
17. Ако види, че вашето действие е правилно, и той ще трябва да действа по друг начин; тогава ще разбере, че опитът, който е у него, силно изкривява неговото възприятие за ближните.
18. И ще започне по-внимателно да се отнася към онзи глас, който възниква вътре в него.
19. Значи той ще се постарае повече да се доверява на ближните, ще обърне внимание на грешката в своето възприятие.
20. А ако греши човекът, който е направил нещо, предизвикващо съмнение, тогава разговаряйки и разбирайки се един с друг, за него се появява възможност да разбере, че е сгрешил.
21. Непременно се постарайте да доведете такъв разговор до състояние, в което единият от вас да каже: “Да, аз сгреших.” И да го каже искрено.
22. Помнете, че ви говорят с искреното желание да ви помогнат.
23. Изслушайте внимателно поучението и намерете доброто, което се крие в подсказването.
24. Лишете от сянка всичко това. Ако сте заподозрели някого в нещо, отидете при него, попитайте го защо е направил така и каква е неговата постъпка.
25. Ако там има червей, който не обича светлината, той ще си отиде, за да търси сянка.
26. Вие трябва да създавате светлина помежду си, за да няма тъмнина. Не допускайте тъмнина.
27. Затова се учете да бъдете открити, да се събирате заедно, като си подсказвате един на друг.
28. Умейте да го правите прямо, открито, с добро и искрено желание. Не се страхувайте от това.
29. Докато се боите, че могат да ви поучават, да ви подсказват нещо, ще ви е трудно да дойдете до Светлината, да се справите с тази умора, която ще се появи у вас.
30. В своя живот вие се сблъсквате един с друг именно по този начин, за да си помагате да видите слабостите си.
31. Не мислете, че се срещате само за благото на единия от вас. Двамата трябва да получите урок, само че в различна степен, в зависимост от своя вътрешен характер.
32. Не трупайте умора, старайте се да се обяснявате помежду си за всичко, не се страхувайте, не скъпете, не пестете това обяснение, бъдете по-открити.
33. Ако почувствате, че някакво ваше действие няма да бъде понятно за вашите ближни, можете и без да чакате да ви попитат да обясните защо сега се каните да постъпите по такъв начин.
34. Предупредете ги, за да няма съблазън и поява на негативна реакция. Не пораждайте такава съблазън...
35. Пътят на Истината е неведом, но това не е вашият път.
36. Вашият път може да бъде споделен. Ако умеете да се изповядвате един пред друг, обяснявайки своите постъпки, помагайки те да бъдат правилно възприети ­ това ще е правилно и много нужно сега и вие ще започнете да се доверявате повече един на друг.
37. Защото, щом само окачите на своето сърце катинарче, дори и малко, виждайки го, вашият брат също ще поиска да си окачи катинар.
38. След това ще се появи хамбарен катинар, после ще заковете цялата врата с пирони и тогава вече никой нито ще влиза, нито ще излиза.
39. Всяка съблазън, всяка слабост, която допуснете в себе си, няма да стои на едно място, а ще вземе връх над вас. Не бива да допускате нито една слабост!
40. И ако ви казвам закона на Истината, истината за това как да направите първата крачка ­ не подминавайте тази истина, иначе ще станете роби на своите слабости.
41. Бъдете достойни! Велика е ценността на онези капчици, които от време на време, по Волята на Моя Отец, Аз изливам към вашите сърца.
42. И велико тайнство е да умеете да вземете тези трохички.
Бъдете вечно жадуващи за този Хляб ­ Хлябът на живота.”

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.5.11 included.