Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. Настъпи осемнайсетият ден от месец август, Ден-празник, защото преди четири години на този Ден Словото на Учителя за първи път прозвуча извън пределите на град Минусинск.
2. И отново този Ден стана стъпалото, където от всеки постигащ Истината се изисква все по-задълбочено разбиране на Вярата.
3. На следващия ден в Курагино прозвуча Словото на Учителя.
4. И бе казано: “Аз не съм сред вас, за да Ми се покланяте. За Мене е много трудно, невероятно сложно да виждам това.
5. Искам от вас само едно: да се слеете с Мене със сърцата си, защото Аз съм дошъл при вас като приятел, с когото можеш и да си поиграеш, и да поговориш, и да свършите нещо заедно, но трябва да бъдете крайно бдителни, когато Аз се обръщам към вас.
6. Моите действия могат да ви се струват необичайни и те ще стават все по-необичайни.
7. Когато в началото ви възвестявах Благата Вест, Аз бях много близък с вас.
8. Аз идвах във всеки дом и ви разказвах за онзи Свят, където искам да ви заведа.
9. Но Аз не мога да ви заведа в този Свят, без да изляза от вашите домове.
10. И задължително беше да дойде моментът, в който Аз ще изляза от вашия дом и ще тръгна към Света, от който съм дошъл.
11. За да разберете този Свят, вие трябва да се промените почти изцяло: трябва да промените своето мислене, световъзприемане, отношението си към едни или други явления. Почти всичко трябва да бъде променено у вас...
12. Когато си тръгвам оттук, Аз ще се променям.
13. Колкото по-пълно вие сте слети с Мене, толкова по-правилно ще става вашето видоизменение заедно с Моето изменение.
14. Аз не мога да ви променя, когато вие сте откъснати от Мене, невъзможно е.
15. Аз мога само отнякъде тъжно да съзерцавам как вие все повече изоставате. И вашето неразбиране в оценката на Моите действия ще нараства все повече...
16. Учителите, които са се появявали на тази Земя на Изток, имат една характерна черта. Те са достигнали до определен свят със своето усъвършенстване и със своето разбиране и веднага, със своето необикновено възприятие на обкръжаващото ги, са се показвали всред хората.
17. Малцина са могли да ги разберат, след тях са тръгвали единици, защото само за единици нещо е било понятно, защото Учителя към никого не се е приближавал, той си е бил такъв, какъвто е, до каквото е достигнал.
18. Моята Същност, разбира се, е съвсем друга. Аз бях длъжен да дойда при вас и да бъда колкото се може по-достъпен.
19. И само тогава, когато се захванете за ръката Ми, ще започна да се отдалечавам, връщайки се в онзи Свят, от който съм дошъл.
20. А на вас ви остава само да се научите здраво да се държите за ръката Ми.
Тук започва вече Вярата.
21. Най-основното е доколко вие съумявате да се сливате със сърцето и духа на своя Учител.
22. Вярата не е определение на някакви комплексни понятия, философски знания, мъдрости, ритуали и названия ­ всичко това са, разбира се, глупости, малки лудории, всичко това са приспиващи отвън средства като дрънкулки за децата.
23. Главното е как човек съумява да се слее с Истината, с пълно доверие към Нея.
24. Вярата е пълно доверие.
25. Защото, ако нямате пълно доверие, няма да можете да се хванете здраво за Моята ръка.
26. Аз нямам възможност да спирам и да се връщам, за да ви хвана отново за ръка.
27. Аз ще се отдалечавам без да спирам, защото вървя така, както трябва да се върви.
28. И не мога да вървя бавно. Не мога да вървя и бързо. Защото Истината никога не върви нито бавно, нито бързо, тя върви така, както трябва.
Всяко забавяне е подобно на смърт.
29. Доверявайки се на Учителя, вие сте длъжни да изпълнявате Неговото Слово като Закон на живота, като велик Закон, без който е невъзможно да се живее и който ви свързва с Истината.
30. Както Учителя е свързан със своя Отец, така и вие трябва да бъдете свързани със своя Учител.
31. Тогава започва единното цяло, великото Триединство: Отец, Син и великите му прекрасни чеда, които вместват в своите съдове Светия Дух, който ви изпълва все повече и ви помага да извършите цветущи дела, дела, прославящи Бога, прославящи Името на Отца.
Това единство трябва да намери своето място...
32. Често Аз съм ви разбирал и съм вървял срещу вас, защото в миналото вие сте Ме призовавали, от миналото сте Ми възгласявали своите въпроси, от миналото сте призовавали сърцето Ми.
33. От време на време Аз съм се връщал при вас в миналото и отново съм ви обяснявал нещо.
34. Но не бива толкова много да се връщам, затова вече ще престана да обяснявам много.
35. И когато помолите: “Укрепи нашите сили!”, Аз ще ви отговоря: “Не говорете глупости, как можете да молите Онзи, Който винаги се старае да прави това.”
36. Защото всичко се свежда до вашето умение да вземете силите, които ви се дават...
37. Ако не сте бдителни към себе си, към своето търсене, ако не сте взискателни към себе си и своя живот, към стремежа и жаждата да следвате Истината, слабостта несъмнено ще ви надделее.
38. Вашият свят, усложнен от вашите разбирания, разбира се, е лъжлив и неверен.
39. Затова всяко обяснение, което давате за постъпките си, както и оправданието за своите постъпки ­ носи в основата си лъжа.
40. И Ми се иска да кажа някои неща направо, въпреки че тази истина е доста дълбока и няма да е толкова просто да я разберете веднага. Но въпреки това Аз ще я кажа, а вие с времето ще я постигате все повече и повече:
41. Няма по-голяма лъжа, отколкото в устата на вашите ближни.
42. Често питате как да разберете заповедта: “Неправдата в името на благото е мъдрост”.
43. Постоянно говорите неправди за каквото и да става дума. Та нали всяко ваше разбиране на Истината вече е лъжеистина...
44. С времето разривът между Мене и много от вас може да се разрасне.
45. На мнозина ще Ми се наложи да казвам в бъдеще само едно: ти не Ми повярва, затова лежиш на земята, затова не можеш да вдигнеш глава от прахта, в която се валя твоето тяло.
46. Нищо друго няма да може да те повдигне. И само свещената вяра ще ти помогне да преодолееш всякакви прегради...
47. След Учителя можеш да вървиш само когато Го виждаш.
48. Но когато Го губиш от полезрението си, за Него можеш само да гадаеш. А когато започнеш да гадаеш за Учителя, започваш да вървиш след своите догадки, а не след Него.
49. Ето затова, когато Учителя Го няма, се появяват огромно множество учители, наставници, които искат да говорят вместо Него. Те и говорят който каквото може. Но всичко това е далечно, това не е Истината. Обречено е на прах и тление, то е смърт.
50. А ето че вие имате сега възможност да вървите след Учителя, даже без да сте наблизо до Него.
51. Ако веднъж сте повярвали в Мене, когато сте Ме срещнали, от този миг се решава всичко.
52. Ако Ме приемете в своето сърце, ако погълнете Моята Същност в себе си, даже и след това да не се срещнем повече, Аз няма да мога да ви напусна и вие ще имате Моята Сила винаги в себе си. Ето това представлява понятието Вяра.
53. Затова, където и да сте, вие можете винаги да носите своя Учител в сърцето си и да имате Силата, която Той ви донася от своя Отец, а Тя е безмерна.
Какво тогава би могло да ви събори въобще?!
54. Имате възможност реално да пиете от Извора на живота, реално се намирате пред Него, а не пред илюзията за Извора, не пред онези образи, които някой може да нарисува.
55. Затова пийте, докато Той е тук, а като се напиете, сами ще станете извор с животворна Вода.
56. Затова пийте и бързайте да Ме разберете правилно.
Да постигнете това е крайно необходимо.
57. Вярата се получава от непосредственото сливане на ученика с Учителя.
58. Всички останали книги и мъдрости стават излишни, ако придобиете това сливане.
59. Търсете тази Вяра и това единение. Само тогава наистина ще се извърши тайнството на вашето причастие, когато в единството, слети с Моето сърце, вие Ме побирате в себе си и наистина поглъщате Моята плът и кръв, нали Аз съм дошъл в плът и кръв.
60. Затова не губете това единство, вземете го и великата Сила винаги ще бъде с вас!”
61. В тази проповед Учителя каза също:
“Всяка ваша оценка е вашият собствен образ, който сте способни да породите в даден момент от време.
62. Всяка ваша оценка е опит да Ме съвместите с вашите желания.
63. Но тогава вие вървите след собствените си желания, а не след Мене.
64. И ако Аз не съответствам на вашите желания, вие изпадате в смут.
65. Тогава кое ви е по-скъпо: вашите собствени образи или Учителя, когото сте избрали?!”

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.5.13 included.