Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. Вечерта пътниците бяха вече в Делхи.
2. А на другия ден стъпиха под сводовете на дома за Преклонение на Бахай ­ храма, осветен в името на единството на Бог, единството на всички религии, единството на човечеството и повтарящия с формата си белоснежен цвят на лотос, символа на чистотата.
3. Храмът бе разположен в красивата паркова част на Ню Делхи, встрани от суетата и шума на големия град.
4. Домът на Преклонението бе обграден от девет басейна и имаше девет страни ­ девет венчелистчета, символизиращи с това число цялостност и единство.
5. Световната религия на Бахай изхожда от единството на Бог, признава единството на Неговите пророци. Бахаите смятат, че всички религии са явени от единния Бог в различно време, на различни места, в съответствие с нуждите и възможностите на хората.
6. Пътниците се разположиха в библиотеката на храма и учениците се докоснаха със съзнанието си до религията на Бахай, защото в ръцете им попаднаха книги от основателите на тази религия, издадени на руски език.
7. Вадим се обърна към Учителя с думите: “Сай Баба също говори за единство на религиите, допускайки, че всеки вярващ може да остане в рамките на своята религия, на своите тайнства”.
8. И Сина Човешки каза в Своето Слово: “Признаването на благоприятността на многото пътища за възкачване е признак за непознаване на истината за човешкото битие и особеностите на закона на Вярата, по който именно е призван да се развива човек.
9. Защото всичко, родено от даден Източник, е способно да постигне най-хармонично по-нататъшно развитие само в условията на най-правилно разбиране и изпълнение на Истината на този Източник.
10. В условията на безкрайно разнообразие и неповторимост на всичко, родено във великото Мироздание, най-близко до Истината на Родилия това Битие може да бъде само едно разбиране от което и да е множество разбирания от обкръжаващата ви неповторимост. Другото ще бъде малко по-лошо, третото ­ още по-лошо и т.н.
11. И тъй като великият Отец на човешкия род не слиза на Земята, обличайки се в ограничените закони, за да наставлява Своите деца, за да ги поведе към единно и най-правилно разбиране на Своята Истина, Той изпраща Своя единороден Син.
12. За да бъде един Източника на Истината, съобразена с равнището на разбиране.
13. Защото, ако на Земята едновременно се появят дори и два равнозначни Източника, носещи в Същността си единната Истина на Изпратилия ги единен Отец, то при най-добро желание, в крайна сметка, в най-добрия случай, ще се появят две човешки семейства.
14. Където едното семейство ще цени повече единия Източник, а другото ­ втория Източник.
15. Опитът да се създаде едно семейство от деца на един Бог ще завърши неуспешно.
16. Всичко това ще бъде естествено, като се отчете своеобразната особеност на човека.
17. Затова само онзи, който не познава тази особеност, може да допуска многообразието от различни Източници.
18. В неведение за тайнството на истинската вътрешна същност на човека до днешно време се намира не само самият човек, но и, в още по-голяма степен, целият подвижен Разум на Вселената.
19. Неговите представители са се опитвали и се опитват по своему да помагат на човешкия род, в това число и посредством определен пророк, който влияе на съзнанието на обществото и непосредствено проявявайки се на Земята в качеството на Аватар, заявявайки за себе си, че е проявяващия се на Земята Бог.
20. Истинската същност на човека познава само Небесния Отец, който я твори, затова само Неговото единно Слово, идващо на Земята в плътта на Сина Човешки, може да освети единствения истински Път.
21. Тайнството на тази Истина вече един път е било изразено в земята на Израел, което с няколко думи е запечатано на страниците на Свещеното Писание.
22. И е било казано на древните: “Аз съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не отива при Отец, освен чрез Мене”.
23. И е било казано на слушащите тогава, че: “Аз имам и други овце, които не са в този двор и които Аз трябва да доведа; и те ще чуят Моя глас, и ще има едно стадо и един Пастир”.
24. И когато Иисус се молел за останалите ученици, прозвучали думите: “Всички да бъдат едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, така и те да бъдат едно в Нас...”
25. А може ли единството на Сина и Отеца да таи в същността си макар и най-нищожното разногласие?
26. Ето, с каквото и уважение да се отнасят един към друг вярващите от различни пътища, след всяко съприкосновение на различните разбирания за Истината, постигащите Я неумолимо ще се разотиват в различни посоки.
27. Ако са разделени помежду си от различни понятия за единната Истина, вярващите са като разноезични в сърцата си.
28. Разноезичните не могат да бъдат събрани заедно.
29. Но за да бъде създадено едно семейство от хора, способни да заживеят в хармонично съвместно съжителство и съвместно съзидание на велики творения, е необходим един език, един дух и единно разбиране.

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.5.23 included.