Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. Настъпи последният ден от престоя в Индия.
2. Пътниците очакваха във фоайето на хотела автобуса, който щеше да ги закара до летището. Но излитането на самолета беше отложено за неопределено време, бавеше се пристигането и на автобуса.
3. И един ученик попита Учителя във връзка с достигналото своя край пътуване дали Учителя е видял всичко, което бе искал да види? Поинтересува се също за същността на Сай Баба и може ли осъществяването на Сатия Сай да се отъждестви с осъществяването на Кришна.
4. И Учителя в дългия разговор каза: “Аз дойдох, за да видя с очите си онова, което става в Индия и да си направя окончателно заключение за ставащото.
5. Не се осъществи лична среща със Сай Баба, защото при него идват жадуващите да го слушат.
6. Ние нямахме въпроси един към друг, трябваше само да се видим един друг.
7. Докосвайки се до явлението, и единият, и другият получават определени понятия.
8. При съприкосновението със Сатия Сай Аз получавам някаква представа за ставащото.
9. При съприкосновението с Мене той получава информация за Мен. Но да разбере носи ли това явление Истината и Спасението той ще може едва след известно време, оценявайки ставащите събития.
10. Сай Баба се явява представител на подвижния Разум на Вселената, в което ярко се проявява характерната същност на извънземния свят и, разбира се, той не се явява Твореца на Вселената.
11. Определянето му като Творец ­ това е само игра на думи, предназначена за младия разум на човека.
12. Той е един от висшите представители на йерархията, наставник на определена част от Вселената.
13. Сътворението на Кришна, станало много векове преди това, изцяло може да се отъждестви със сътворението на Сай Баба, защото има същата характерна основа.
14. Е, а каква роля му предстои да изиграе сега, ще покаже само бъдещето
15. Защото сега на Майката Земя за пръв път едновременно се проявяват две събития, свързани с явяването на Истината от Небесния Отец и с проявлението на света на Вселената, жадуващ по своему да помогне на човешкия род.
16. Единния, Сам по Себе Си, никога не се намесва, Той е Творец на хармоничните закони на Мирозданието, а Хармонията е невъзможно да се направи още по-хармонична.
17. За подвижния Разум на Вселената е характерно, че внася определена корекция в онова, което става във Вселената, като помага на новите форми на разум да се развиват.
18. Сатия Сай повдига на ново стъпало Ведите, насочва търсещите към ведическите знания.
19. Въпреки че мъдростите за човешкия живот често се изричат от Сай Баба на общ език с Мен, даже с едни и същи думи ­ тайнствата на истинското Битие на човека за него са неизвестни. И той може да разбере Моята Истина едва след известно време, в процеса на случващите се събития.
20. Неговият устрем е основан на законите на Вселената. Всичките му замисли, разбира се, не предполагат Осъществяването на Виссарион. И само оценката на Ставащото в Русия може да внесе корективи в неговите действия.
21. Сай Баба знае, че хората, които сега попадат в най-големия хаос, ще се обърнат към Бог и в един момент в огромно множество ще тръгнат към Сатия Сай, защото до този час той открито ще провъзгласи своето битие на Земята, продължавайки да показва на света велики чудеса.
22. Но до този час на Земята открито ще се прояви и другото Сътворение, откриващо Пътя за Спасение на човечеството.
23. И тогава върху плещите на това множество устремени хора ще легне голямата отговорност за избора на предстоящата крачка, чрез която всеки непосредствено ще реши своя живот.
24. Колкото и да са чисти двата Източника, които сега се проявяват на Земята, при най-благоприятни условия те неизбежно ще доведат до две различни форми на живот за човека. А две различни форми ­ това вече е отсъствие на единство.
25. Сатия Сай явява краткият път към Бога.
26. Аз давам правия път към Бога. Тук се корени нашето различие. Това са много различни понятия, несъвместими помежду си.
27. Следователно едно от тези понятия е лъжовно и се основава на непознаването на законите на човешкото Битие.
28. Всички учения на Земята са носели едно понятие: очиствайки се, да се върнеш към Бога.
29. Моето понятие ­ това е движението във Вечността заедно с Отец, умението достойно да изпълняваш Неговата Воля, защото как може да се завръщаш към Този, Който винаги е до теб?
30. Животът на човека, неговото битие ­ това е огън.
31. И децата на великия Отец често предизвикват пожари с неумението си да използват огъня.
32. Същността на източните учения ­ това е да научат човека да гаси този огън.
33. Моето Слово учи човека да използва този огън.
34. Ведите призовават човека да се отрече от връзката си с материалния свят.
35. Но това противоречи на проявите на творческия труд, към който призовава Истината на Отца, защото творенията на човешките ръце също са привързаност към материалния свят.
36. Сай Баба е могъщ, словото му е велико, но това е словото на студения разум.
37. И той ще види, Аз ще му покажа, колко малка е тази слава в сравнение със Славата на великия Отец, която сега трябва да се прояви.
38. Истинското величие се измерва не с мерките на големите възможности и великите мотиви, а с умението да се окаже истинска помощ.
39. Затова величието на Източника се определя не в преддверието на великите съзидания, а едва в края на изпълнения замисъл.
40. Фактическата реалност ­ това е, въз основа на което Сай Баба ще направи нови заключения за Ставащото.
41. В парламентите кипят страсти, в правителствените кръгове се провеждат срещи на високо ниво. На всички им се струва, че именно там се решават съдбите на народите.
42. А в същото време, тихо и незабелязано, се осъществи срещата на двете Истини на великото Битие ­ среща, каквато никога не е ставала в човешката история.
43. Такова е величието на времето, на предстоящите събития. И единствено самият живот ще постави всяко нещо на мястото му.”

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.5.24 included.