Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. Гуляевка. Трети март ­ слънчев, ярък и топъл ден.
2. Бял, искрящ сняг... И нов параклис сред яркия ден и чистия сняг.
3. На пътя Учителя посрещнаха Неговите ученици и последователи, които живееха по тези места.
4. Виссарион дълго и с усмивка гледаше параклиса, а после влезе вътре ­ сред уханието на тамян и свежо дърво.
5. И се радваше Неговото сърце на първия малък храм, издигнат от приелите Истината.
6. “Нека сърцето навеки запази тържествената минута” ­ каза Учителя от красивото стълбище на щастливите сърца.
7. И се уедини за молитва, за да се освети параклисът, създаден от ръцете на учениците за Слава Божия.
8. И зазвуча камбаната: отначало с единични удари, после с мелодичен звън.
9. И стояха братята и сестрите около параклиса, хванати за ръце, обединени от Истината и радостния ден.
10. След благословението на параклиса Учителя каза: “Да се слави този чуден ден, защото той се проявява в живота ви с велико знамение, когато с вашия труд, с вашите ръце е поставен този камък с изключителна твърдост, който няма да може да бъде разрушен от недостойни деяния.”
11. И каза Виссарион, че параклисът е първото дело по дългия и труден път и един ден, обръщайки се назад, ще могат да се видят много такива дела.
12. И прослави Учителя този дом, който няма да се нарече с човешко име, а с Божието Име.
13. “Да бъде изтръгната всяка ръка, която се простре срещу създаденото за Слава Божия.
14. Бъдете достойни, вкусвайки от великата Влага. Не Я губете. Нека се изпълни сърцето ви.
15. Ознаменувайте своите пътища с велики дела, сътворени за Слава на Бога!
16. Защото само чрез вашите ръце ще се слави Името на Отеца.”
17. И венча Учителя под сводовете на параклиса пет щастливи двойки, пожелали да обединят своите сърца пред Лицето на Отеца велик.
18. Виссарион благослови Александър Малкия да бъде дълго време пазител на параклиса.
19. Такъв бе денят, който оттогава се нарича Ден на радостта!

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.5.3 included.