Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. В зимните дни, които тази година се отличаваха с големи студове, Сина Човешки подари щедро нетленни искри при срещите с жадуващите за тези искри.
2. “Не бъдете желаещи, а жадуващи, защото желанията често се менят, а жаждата винаги търси утоляване.”
3. “Хората се събират заедно, за да прeдложат своите умения и своите сили, а не за да изискват помощ за себе си.”
4. “Какъвто и да е пътят на човека, той винаги ще го отведе до Истината. Но един Път ще го отведе при Нея направо, а друг с времето ще породи жажда за постигане на Истината след дълъг уморителен път.
5. Затова, в която и посока да тръгнеш, ще стигнеш до вратите на Истината.
6. Но вероятността от окончателна гибел ще бъде задължителен твой спътник през всичките ти заобиколни блуждения.”
7. “Падението не е толкова дълго, колкото възкачването ­ една невярна стъпка и се оказваш в подножието на върха, към който така дълго си се стремил.”
8. “Ако искаш да се препъваш по-малко по своя път, повече гледай това, което говори Учителя и по-малко гледай онова, което говорят другите.”
9. “Учителя не ви учи да живеете, както ви е интересно, Учителя ви учи как трябва да живеете.”
10. Когато се учиш на нещо, първите стъпки трябва да правиш както трябва, а не както ти се иска.
11. И едва когато се превърнат в част от сърцето ти, задължителните стъпки ще станат желани за тебе.”
12. “Да бъдеш в болница все още не значи, че ще се излекуваш; ще се излекува онзи, който искрено следва съветите на лекаря.
13. Живеещите край Учителя приличат на пребиваващи в болница. Защото само фактът, че сте около Него, не може да ви изцели; единствено изпълнението на всяко Негово слово ще ви помогне да отхвърлите цялата тежест на болестта от плещите си.”
14. “Докато отлагаш за утре, никога няма да намериш днешното.”
15. “Философстването е съзнателно подклаждане на разногласие.”
16. “Да се научиш да помагаш на един човек означава да се научиш да помагаш на всички, защото в човека, за когото поемаш отговорност пред Бога, е заключен целият свят”, ­ каза Учителя на младоженците.
17. “Истинският човек не се безпокои дали го виждат или не, дали го обичат или не. Истинският човек обича всички.”
18. “Отдавай се целият само на трелите на птиците и словата на Учителя. Всички останали думи възприемай като страничен шум с различно съдържание.”
19. “Колкото повече се изпълва сърцето ти с Истината, с божествената Светлина, толкова по-малко място ще остава за мрака.”
20. “Идват времена, когато с името на Учителя ще трябва да ядете, да пиете, да дишате, иначе ставащото ще ви смаже.”
21. “Опасността е навсякъде, ако не се държите за Светлината.”
22. “Напред трябва да вървите смело, без да се вкопчвате за миналото, миналото не се повтаря никога.”
23. “Докато не изчезнат развратните мъже, няма да изчезнат и развратните жени. Именно така, не по друг начин.”
24. “Само отвърналият се от себе си може да види Истината.”
25. “Колкото повече се приближава човек към Мене, толкова повече става самия себе си. Колкото по-далече е от Мене, в толкова по-голяма сянка попада и става все по-трудно да се различат истинските му очертания.”
26. “Виждането на знаците съвсем не означава, че ги разбирате правилно.”
27. “Не прогонвай препятствието, а се старай да го преодолееш. Иначе това препятствие ще се появява, докато бъде преодоляно.”
28. “Ако види ангел, детето ще извика радостно: “Появи се ангел!” Възрастният ще рече: “Появи се ангел, за какво е това?”
29. “Ако искаш да се научиш да вървиш правилно, постарай се да оправиш собствените си крачки, а не крачките на ближния.”
30. “Неправилният извод е за предпочитане пред отсъствието на какъвто и да е извод.”
31. “Няма вина човекът, който с искреното си поведение предизвиква злобата на ближните. Вината е в онзи, в когото възниква злобата.”
32. “Новата епоха ще се роди от новия човек, а не чрез новите форми, родени от стария човек.”
33. “Човек не трябва да се стреми да си избира място, защото той винаги е на мястото си, където и да се намира, защото Божията Воля може да се изпълнява навсякъде.”
34. “Сега идват епохални дни на удивителни уроци, нека се запознаят хората сами със себе си.”
35. “Вие имате естествена склонност към каноните. Гледайте да не попадате под нейно влияние преди необходимото време.”
36. “Аз съм Този, Който е дошъл да промени реалността.”
37. “Не търси желаното за себе си, защото не знаеш какво ти е нужно.”
38. “И днес, и утре, и в други ден си длъжен да постъпваш праведно. Праведно... и всеки път по различен начин.”
39. “Правилното възприемане на преградата ще ви помогне да видите възможността за нейното преодоляване.”
40. “Не можеш да излъчваш аромат на цвете, докато не станеш цвете. Докато не станеш Истина, не можеш да излъчваш Истина.”
41. “Страхът от грешки ви кара да правите невероятни грешки, а смелостта ви позволява да ги избягвате.”
42. “Голяма грешка е човек да изгражда действията си, без да ги е разчел на своите собствени сили.”
43. “Не бива да обиждате онзи, който не вижда и не преценява себе си.”
44. “Колкото по-точно изразиш въпроса, толкова по-голяма е вероятността самостоятелно да видиш в него отговора за себе си.”
45. “Умението да виждате искреността в постъпките на ближния ви помага да изпитате радост за него, даже с тези постъпки да нанася удари върху вашето сърце.”
46. “На лъжата, преди всичко, се гради удовлетворяването на желанията за самия себе си.”
47. “Учителя идва за онези, които Го чакат.
48. Ако човек не вижда Учителя, значи не трябва да поеме тежестта, която не е по силите му да носи.”
49. “Огромна грешка е човек да поставя своите желания и мечти по-високо от Божията Воля; по този начин той сам се обрича да не приеме Истината, дошла не в желания от него образ, а по Божията Воля.”
50. “Онова, което ви се налага да говорите на другите, това е нерешеното вътре във вас.”
51. “Трудно е да донесеш нещо хубаво на човека, ако той не го търси.
52. Невярващият човек винаги се чувства зле.”
53. “Семейството трябва да се храни, но не с цената на предателство към Истината, а като се прави всичко възможно, допустимо от Истината.”
54. “Главното е човек да се научи да вижда приказното в реалността, за да бъде реалността на живота на Земята привлекателна за него,
55. А не да се учи да вижда приказното в нереалното, създавайки си живот, откъснат от действителността.”
56. “Когато не забелязва себе си, човек не забелязва и трудностите, които се трупат върху него.”
57. “Неправилно постъпваш само когато сам знаеш, че постъпваш неправилно.”
58. “По-добре да попаднеш в условия, които ще те накарат да търсиш Истината, отколкото да живееш редом с Истината и да продължаваш да разсъждаваш за Нея.”
59. “Аз не съм в мислите на човека, Аз съм извън тях. Мислите на човека трябва да вървят след Мене.”
60. “За никого не е лошо да изпитва болка, лошо е само за онзи, който иска да причини болка на другия.
61. И ако причиняваш без да искаш болка на някого, това е добре и за тебе, и за онзи, на когото причиняваш болката.
62. Но ако причиняваш болка целенасочено, това е лошо за тебе и не хубаво за онзи, на когото я причиняваш.”
63. “Когато отива при Истината, човек е интересен само в момента на своето пристигане. Когато върви в Истината, човек е интересен всеки ден.”
64. “Прозрението на човека е прекрасно само в дадената минута. По-нататък прекрасното се изразява в умението да върви.”
65. “Не бива да се съсредоточавате върху собственото си безсилие ­ в един момент няма да успеете да станете.”
66. “Ако си видял своето неумение, умението вече не е зад гори и планини.”
67. “Душата се радва от Вярата, а не от избора на място на Земята. Как можеш на дланта на Бога да избираш място, което да е по-добро от друго място?!”
68. “Опитът се придобива с времето. Не губете време ­ придобивайте умение.”
69. “Вярващият не живее с желанието да получи помощ, а действа самостоятелно, както може, опирайки се изключително на собствените си сили. А ако дойде помощ, нека дойде сама.”
70. “Реалността не се съобразява с желанията на човека, тя съществува независимо от тях.
71. За един реалността може да бъде най-благоприятна, за друг ­ по-малко благоприятна, за трети ­ още по-малко и така нататък.
72. Фантазията прави реалността благоприятна за всекиго.”
73. “Разбирането съответства на онова, до което си се докоснал.”
74. “Да знаеш причината за своите страдания и да се опитваш да я отстраниш, без да приемеш Пътя на доверие в Бога, означава да си създаваш още по-големи причини за страдания, защото за човешкия разум е невъзможно да обхване всички причини и следствия.”
75. “Словото на Бог е действие, а не литературна реч на руски език.
76. Аз говоря от Себе Си, от Своето сърце. Моята Същност е Същността на Моя Отец.”
77. През първите дни на януари при Сина Човешки пристигна един сириец на име Акрам, който живееше ту в Сирия, ту в Шушенско, занимаваше се с търговия и бе чувал различни и противоречиви неща за Виссарион: според едни Той беше Словото и Мъдростта на Бога, според други беше луд.
78. И каза сириецът: “Каква голяма отговорност лежи върху Вас. Мислили ли сте за това?”
79. “Ако пред Мене имаше избор, бих мислил за отговорността. Но избор няма, има една-единствена Крачка” ­ отвърна Сина Човешки.
80. В разговор със Сергей Балашовски, който придоби и любов, и семейство на определените земи и искрено се стремеше да преразгледа много неща в своите деяния и традиции, Учителя каза:
81. “Когато у човека възниква идея още преди приемането на Истината, тя ще преобладава в него и ще го отклонява встрани от Истината, водейки го по неизбежния кръг до едно и също място, от което трябва да започне възкачването. И като продължава да се движи отново и отново в кръг, човек така и не започва възкачването.
82. Да се научиш да пиеш Истината, като Й се отдаваш изцяло, това е единствената възможност да устоиш на Пътя.
83. Децата здраво се държат за ръката на майка си, докато пораснат.
84. Така и на вас ви се дава възможност много години да се държите за Моята ръка, докато станете самостоятелни в движението си по единствения Път.”

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.5.30 included.