Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. На тридесети декември в Гуляевка бе казано от Учителя: “Нека тези приказни нощи на четиринадесетте дни в предверието на Нова година да се превърнат в особено тайнство, когато великите Сили, слушайки сегашния Глас, ще предприемат действия във ваша помощ, за да превърнат нощите ви в особена приказка, която ви помага по-ясно да видите себе си и по-смело да се движите към самите себе си със своето сегашно “аз”; иначе бягството от самия себе си ще бъде безкрайно. И в това бягане ще откривате все повече и по-големи трудности, докато в един миг паднете окончателно. Така че, вървете по-смело към самите себе си!”
2. Началото на януари, Курагино. И имаше Слово на Учителя към постигащите Истината, изпълнили големия дом, носещ първия номер на улицата, наречена “Школна”.
3. “В този ден бих искал още веднъж да ви напомня, че сега дните за вас са особени. Приказни тайнства обгръщат вашите рамене, глави, вашите сърца.
4. Често хората виждат и се опитват да видят приказното в нещо необикновено, търсят нещо фантастично и неизвестно.
Не е прието всекидневието да се смята за приказно. Но именно в това се проявява приказката.
5. И ето, в тези дни, станали по волята на времето, по волята на неразумните действия на самия човек, за вас се появи своеобразен приказен период, който продължава две седмици, четиринадесет дни.
6. И от този ден, когато на земята на Русия и по света посрещат Новата година, за вас започват нови тайнства; попадайки в тях, трябва да видите именно онова в себе си, с което трябва да се постараете да не прекрачвате прага на Новата година!
7. Сега вече мнозина от вас ясно са видели своите особености, признавайки своето безсилие, видели са своите трудности, впрочем, както винаги. Но нека в тези дни да видите онова, на което е особено необходимо да обърнете внимание, за да изтръгнете нечистотията от себе си, полагайки необходимите усилия.
8. Надявам се, че болшинството ще чуете Моето Слово и ще положите нужните усилия, за да не се помрачава новата година от повторение на старите грешки.
9. Нужна е твърда крачка, нужно е твърдо решение, ревностно решаващо действие, когато вашата воля се концентрира, искреното ви желание никога повече да не повтаряте тези грешки.
10. И нека Новата година ви донесе много нови неща, да ви донесе онова, което все още не сте в състояние да измените в себе си и което пребивава вътре във вас.
Това ще бъде новото стъпало, то ще ви направи още по-чувствителни, още по-изтънчени, още по-възвишени.
11. Тези стъпала на възкачване са много дълги. Затова всяка нова година ще носи нещо неочаквано и ще забелязвате необикновени недостатъци в себе си, за които по-рано не сте и помисляли. Но това е нормален процес на усъвършенстване...
12. Очиствайте своите помисли от болни и ненормални образи. Повече мислете за светлото, повече мечтайте за светлото, защото всяка минута на съществуване на светъл образ във вашето съзнание е минута, която ви изпълва със Светлина.
13. Вие често се замисляте над ненормалните действия, много преживявате заради лъжливите действия на своите ближни, много мислите за своите недостатъци, постоянно мислите за трудностите и проблемите и затова винаги пребивавате в униние, в сложно състояние на духа.
14. Във всичко трябва да се научите да виждате Светлината! Във всичко! Това е много важно!
15. Разбира се, това не означава да не умеете да виждате недостатъците, защото, когато човек престане да вижда недостатъците, изчезва стремежът му да изменя всичко към по-добро.
16. Във всичко се старайте да виждате хубавото, в смисъл, че всяко действие, което става около вас, води към светлината, непременно води към светлината; каквато и постъпка да е извършил вашият ближен, все едно, това води към светлината.
Само в един случай ­ когато постига искрено Истината ­ човек се усъвършенства веднага; в другия случай, като извърши нещо лошо, противно на Бог, човек се отклонява от възникването в него самия на жажда за постигането на Истината, а когато се приближи към тази жажда, също започва да постига Истината.
17. Затова, каквото и да става, не изпадайте в суета, не се вълнувайте прекомерно, с всички вас се случват нормални явления.
18. Ненормално ще бъде там, където няма да можете да оцените неискреността в самите себе си.
19. Да оцените искреността на своята постъпка можете единствено в самите себе си, а за друг човек не сте в състояние да прецените дали постъпва искрено или не.
20. Затова е ненормално да се суетите за битието на своя ближен; той постига нужното за него самия.
21. А вие, пребивавайки редом с него, трябва да прецените искреността на своята постъпка спрямо него.
22. Всеки от вас има свой индивидуален път, затова всеки трябва да се научи да определя преди всичко искреността на своята собствена крачка...
23. За да построите всичко хармонично, трябва да умеете да оценявате естественото движение, да не го възпрепятствате, да се учите да постигате естествените закони.
24. Строят изкуствени бентове по реките, а после се чудят защо климатът се е променил, защо всичко така се е развалило и се тресат от страх да не би бентът да рухне изведнъж?
25. Не бързайте да променяте естественото, природата е удивителна и прекрасна. Просто трябва да я разберете и да я използвате правилно, вплитайки хармонично в нея своята мъдрост, своето разбиране за естественото битие.
26. Главното е да се вгледате вътре в себе си, да видите всичко излишно, което ви пречи, и да се избавите от него.
27. От вас започва благоденствието, от всекиго от вас. Трябва занапред искрено да оценявате правдивостта на своите крачки, тогава всичко останало ще бъде построено.
28. А от Живота, от Истината няма къде да отидете. Вие сте родени от Бога и никъде не можете да избягате от Него. Ще бродите в различни страни, ще попадате в различни ситуации, но не е така просто да си отидеш от Истината.
29. Надявам се и искам все пак да не се откъсвате от Бога, а да съумеете да оцените дадения ви живот, величието, удивителната красота, с която сте обкръжени, която трябва да лелеете, да отглеждате и хармонично да разпространявате по-нататък.
30. Учете се да почитате Хармонията, да влизате в Нея, като я уважавате, да променяте своите действия, докато успеете да се вплетете хармонично в обкръжаващото ви Битие ­ Битието на Мирозданието, на Природата, на Земята, звездите и Вселената. Това е вашият Дом.
31. Но докато сте тук, вие се учите, вие сте на детската площадка: играете си на пясъка, карате колички, ревете. Биете се помежду си, ругаете се, обиждате се ­ това е още детската градина.
32. В тази детска градина трябва да се научите да бъдете разумни деца с прекрасен и чист разум, способни да оценяват ставащите събития, да ги приемат достойно, леко, наивно; просто да се доверявате на Битието, да се устремявате напред, без да се боите от нищо; откривайки сърцето си, без да се стараете да го защитавате, а винаги да го откривате за всичко, което ви чака. Само преодолявайки преградите, ще станете силни. Ето това е Моето пожелание.”

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.5.31 included.