Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. На втори април, неделя, се изпълни тържествено тайнство ­ помазване за свещенослужене.
2. Виссарион призова за приемане на това тайнство Своите ученици Владимир Капункин и Александър Сахалински.
3. Сергей Старшия и Станислав държаха в ръце приготвените покрови, а Вадим ­ свещеното масло.
4. И промълви Сина Човешки: “Преклонете колене, мъже избрани, застанали пред очите Мои.
5. Защото ще наложа отговорност на челата ви по Волята на Моя Отец, на Вашия Господ ­ тайнство, с което Великия Отец е предначертал да ви обгърне като с одежда.”
6. Вадим подаде на Учителя свещеното масло в кристален съд.
7. Сина Човешки помаза челото на Александър Сахалински с думите: “Помазвам те, раб Божий Александър, за изпълнение на свещените тайнства.”
8. В това време Сергей покри плещите на Александър с приготвения покров.
9. И помаза Виссарион челото на Владимир Якутянина и каза: “Помазвам те, раб Божий Владимир, за изпълнение на свещените тайнства.”
10. Върху плещите на Владимир легна приготвеният покров, положен от ръцете на Станислав.
11. А Учителя каза: “Понесете този покров, докато настъпи часът да го свалите.
12. И ще се наречете отсега нататък пред Лицето на Бога и пред свидетелството на своите братя служители на Божията Църква.
13. И ще служите, като изпълнявате Волята Божия, организирайки своите братя в предначертаните духовни тайнства.
14. Давайте благословение и изпълнявайте в бъдеще обредите на тайнството кръщение.
15. Да бъдат отворени за вас вратите на домовете на нуждаещите се и търсещите Божията помощ, за да може, влизайки под техния покрив, да им станете достойна опора.
16. Но не стойте в техните домове повече от два дни.
17. Взрете се в очите Мои! И да се умножи отсега отговорността, която лежи на плещите ви.
18. За всяка съзнателно удовлетворена ваша слабост да ви се потърси отговорност сто пъти повече, отколкото от другите ваши събратя.
19. Бъдете благословени! И да изпълните достойно предначертаното ви.
Така да бъде! Амин.
Творете с мир за Славата на Бога, Отеца светъл!”

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.5.5 included.