Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. След като се върнахме у дома, кръговратът от нови срещи и нови дела продължи.
2. Сина Човешки намираше кратки мигове да се потопи в живописното творчество.
3. В последните месеци Той нарисува удивително живи пейзажи с голямо и дълбоко небе ­ летни и зимни, предутринни и вечерни.
4. С радост се изпълваше сърцето Му в минутите на живописно творчество...
5. Животът Му продължаваше в безкрайни срещи, а устата Му говореше:
6. “Щедрост е, когато искрено даваш на човека онова, което му е необходимо, а не когато безмерно даваш на имащия.”
7. “Не е важно дали ще направиш грешка в действието си, важно е какво действие ще избереш, слушайки гласа на своето сърце.”
8. “Искреността на човека ­ това е неговият съд.”
9. “Всички разговори на хората за Висшето са като звуци, издавани от устата на младенеца, когато биберонът му падне.”
10. “Колко прекрасна е минутата, когато ругаят някого, защото това е минутата на познание за него, минута на нова стъпка.
11. Когато настъпват само минути на любов, човек заспива, разтваряйки се в нея.
12. Но ще види ли той тогава своите грешки и ще може ли да върви по-нататък?!”
13. “Отеца изпраща Сина Си, за да може Той, пребивавайки сред хората, творчески да реши трудностите на Пътя.”
14. “Любовта, идваща от Отеца, никога не подсказва грешката, Тя обича.
15. Това е величествен Океан от Любов, капки от който падат върху главите на хората, но да се къпеш в него не бива в никакъв случай.”
16. “Ако човек бяга от проблемите, тогава още повече ще ги намира.”
17. “Питайки, ти няма да узнаеш желаното, само чрез своите крачки ще узнаеш необходимото.”
18. “Божия Път ти няма да построиш, можеш само да Го приемеш.
19. Всички останали пътища човек строи сам, затова те се рушат.”
20. “Никога не вземай в запас от това, което не е твое.
21. По-нататъшните крачки сами ще донесат всичко необходимо.”
22. “На човека на Земята не е дадена възможност да почувства цялата пълнота на Любовта на Отеца.
23. Единствено само искрици от тази Любов помагат на човека да твори все повече.
24. Защото дори само за миг да бъде дадена на човека възможност да усети цялата пълнота на Любовта на Отеца, то в този велик Благодатен Океан той няма да успее даже да пошавне с палци.
25. Ако човек живее в името на хората, то него не може да го мъчи самота, тя не съществува.”
26. „Децата са щастливи, че са деца.
27. Те се радват, че живеят.
28. И не изпадат в суета от своите неумения.”
29. “Може да се получи само при този, който иска.”
30. Една жена попита Сина Човешки: “Как тогава да се спасят сега от тъмните сили онези, които творят старите молитви?”
31. “От тъмните сили спасява Вярата, а не молитвата в устата на невярващия” ­ отговори Той.
32. “Какво да правя? Много искам да се избавя от греховете”, ­ попита Учителя един човек.
33. “За да се избавиш от тях, като начало трябва да престанеш да ги правиш.
34. Грехът е погрешен опит, който се запечатва в самия човек.
35. Затова колкото по-дълбоко се потопиш в изпълнението на Божиите заповеди, толкова по-бързо ще се изчистиш от черните белези.”
36. На двадесет и девети април имаше среща с Учителя в препълнена зала в Курагино.
37. Настанаха времена, когато петстотинместна зала вече не побираше всички последователи на Истината, желаещи да видят и чуят Учителя.
38. Словото на Истината в този ден беше топло и грижовно.
И беше казано:
39. “Когато се обгръщате само от велика Любов, без думи на строгост, ще загинете, защото просто ще се унесете, ще загубите бдителност, ще престанете да се трудите, при вас ще отпадне всяка потребност да приложите всички сили за преодоляване на предстояща преграда, ще се изтощите, ще започнете да се топите.
40. Не бива човек да попада в Океана Любов. Затова великият Отец се крие в определено тайнство, закон, който не ви дава възможност да се потопите в този Океан.
41. Само отделни пръски от този Океан трябва от време на време да докосват вашето чело, само отделни пръски.
42. През останалото време вие се нуждаете от труд с определени мъчения, с определени страдания ­
43. Не със страдания от мъка, лъжи, клевети, ненавист, но от честа неудовлетвореност, че никак не ви се отдава да направите така, както вие сте искали, въпреки че сте приложили много усилия.
44. И така всеки път, вие се устремявате отново да отдавате всички свои сили без остатък.
45. Но покой на този път вие никога няма да намерите, а винаги ще бъдете неудовлетворени.
46. И от време на време до вас ще се докосват тези искри. Капчиците Любов, докоснали вашето чело, ще ви дадат удивително благо, удивителна нега, която ще ви помогне да се понесете над земята, малко да полетите над върховете на дърветата, да погледнете цветната поляна от висотата на птичия полет.
47. А после отново трябва да крачите по тази поляна, отново ще е нужно да докосвате дърветата с ръка и да създавате нещо неповторимо.
48. И така по особен начин животът трябва да се проявява у вас.”
49. “Мъдростта ваша никога не расте от вашето узнаване на истини.
50. Мъдростта се ражда от собствените ви крачки. Вашата мъдрост е всяка ваша нова крачка.
51. Само едно мога да пожелая: ходете повече и повече ще бъде мъдростта в сърцето ви.”
52. “Опознавайки всяка своя нова крачка, вие естествено ще виждате, че предидущите ви крачки са по-груби.
53. Така че, не се спирайте на това съждение, иначе ще ви се налага да съдите себе си безкрайно, движейки се напред, защото колкото и да се оглеждате назад, винаги ще виждате грубите свои крачки от миналото.
54. Но за да се движите достойно напред, трябва да се гледа напред, а не назад.”
55. “Със своята искреност съдете себе си.
56. И тъй като вие не знаете искреността един на друг, то, разбира се, и нямате право да се осъждате един друг.”
57. “Истинската уста се храни във вашите длани.
58. Нека да говорят вашите длани, нека вашите ръце кажат слова на любов.
И тогава дивна музика ще започне да запълва просторите на Вселената.”

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.5.7 included.