Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част1. Двадесет и втори август. После-празничните дни, ливадата до реката в Петропавловка. Из между слънчевата лека мъгла, нарядко падат и капчици дъжд. Среща с Учителя.
2. “При образуването на нашето Семейство в селото, още от самото начало бе видно, че Семейство няма да се получи. Някой влязоха там с уплаха, но бяха и такива, които се стремяха. После от тези, които се стремяха, се образува някаква ядка, която искаше да командва всички. И веднага стана ясно, че Семейство няма. Аз искам да задам такъв въпрос. Вие знаехте ли за това, че Семейство няма да се получи?” – беше въпроса към Учителя.
3. “Интересен въпрос. Моето качество, разбира се Ми позволява много да виждам. Но Аз още обладавам и едно качество благодарение на природата на Своето тяло: да махна това, което не Ми харесва и да Си позволя да повярвам в това, в което Ми се иска да вярвам. И Аз напълно потапям цялото внимание в това, в което Аз искам да вярвам.
4. Макар, че ако направим някаква равносметка, Аз мога да видя: да, Аз мога да знам това. Но Аз по правило, често бързо го махам това. Аз много бих искал, всичко да се получи при вас и Аз разбира се, с цялото Си същество се настройвам на това.
5. Това е много важно, от него зависи това, какво произтича във вас, защото когато Аз се устремявам чувствено така, това формира вашия чувствен свят, - въобще тук цялата среда формира. Тоест, Аз не се намирам неутрално във вашия живот.
6. Ако Аз просто – знаейки или не знаейки – пребивавах в равно състояние, то Аз щях да бъда редом с вас, но отделно от вас. А така Аз се намирам във вас, тоест Аз ви помагам активно да се формира среда, а това означава, че Аз се намирам с вас заедно в единно състояние.
7. И затова всичко това, как Аз вътре в себе си се формирам, веднага се отразява на вашия живот. Макар и неосъзнато от вас, но много при вас започва да се променя от това, както на Мен ми се иска това да се променя. Това много силно активизира вашия живот и вие чувствате, как всичко това вътре шуми, кипи и се разкрива.
8. И ако вие бяхте вярващи, то на вас би ви останало активно да осмислите това, което произлиза с вас, бързо да се видоизменяте, не изоставайки от Мен. И тъй като, вие още не съвсем напълно сте разбрали, какво е това вяра, правите предположения.
9. Ако трябва нещо рязко да измените , вие го оставяте за по-нататък, не го променяте веднага, започвате да го разтягате във времето и да правите отклонения. И тогава, естествено, започва да се натрупва много, много от това, което после ви поваля, оказва се, че после не е по силите ви да направите нещо. А вътре продължава нещо да бучи и вие не се справяте с това.
10. Така, че тук Моето Същество се проявява малко своеобразно. Вие също можете да почувствате нещо отрицателно и това действително може да съответства на това, че вие правилно сте почувствали. Но Аз ви уча да виждате доброто, тоест, вие трябва да приложите усилия, да оправдаете това, което виждате. И това е много важно качество за формирането на вашият дух.
11. Аз не ви уча да подхождате към това изключително разумно: видели отрицателно – значи това е отрицателно. Не. От разумна гледна точка това е отрицателно. Но вие така равномерно не можете да оценявате, вие все едно ще ложите там някакви емоционални краски.
12. И тъй като това вече съставя опасност, защото, ако вие вложите негативни емоционални краски, това ще донесе много ярки негативни изблици с разрушителен характер, то, разбира се, се явява много важно качество умението в момент, когато сте почувствали нещо отрицателно, веднага да приложите усилия за оправдаване, за прощаване, тоест, когато вие украсявате това в съвсем други краски – светли, чисти и красиви. Вие пробвате да правите това и тогава гасите отрицателните емоции и не им позволявате да излязат.
13. И нека даже да сте сгрешили украсили в прекрасен цвят това, което няма такива цветове, това наистина не е грешка. В духовно отношение това е ваше голямо достижение и вие получавате големи богатства от това в своята душа.
14. Ето това са много важни особености за вас. Именно със своите духовни усилия трябва да махнете това негативното, което може да присъства при тези, които обладават ярки емоционални свойства.
15. И в този случай вашата природа – ето тук Аз малко ще се докосна да нашата разлика – се възприема от вас като ваша, вие вече се проявявате като единно цяло със своята природа. И в този случай вие сте толкова единни, че на вас вие сложно да се погледнете от страни.
16. Ето защо е много важно, да умеете да слушате съвети: от страни могат да се забележат много интересни неща, отколкото вие самите можете да забележите.
17. И това, разбира се, е произлязло благодарение на това, че по Волята на Отеца вашата духовна тъкан е била уплътнена и приближена към законите на материята, за това, вечно да съществувате в съприкосновение със законите на материята. Затова тук се проявяват определени характерни качества.
18. Когато аз пребивавам в това тяло, всичко произлиза малко по-друг начин. Моето тяло носи следи от вашето общество, защото то е родено от родители, които се явяват неотнимаема част от това общество. Значи, Моето тяло е трябвало да понесе информацията на това общество и тя е трябвало вече да бъде запазена във всяка една клетка.
19. Колкото повече е закрит Моят Дух, толкова повече Аз се намирам в зависимост от информацията на това тяло. Това позволява да бъда много близък до вас.
20. И когато започва Събитието, когато произлиза Осъществяването, то най-ярко и пълно се проявява такава особеност: попадайки в тези или други условия, които по Волята на Отеца обезателно в определена последователност трябва да бъдат на Моя път, Аз трябва да усетя и почувствам това или друго обстоятелство.
21. И когато Аз го чувствам като Своя природа, като Свое тяло, получава се, че то е като уред, на който Аз гледам за отклонението на стрелките.
22. А тялото носи информацията на вашето общество, тоест, чрез него Аз зная това, което вие възприемате. За Мен това е разбираемо: ето така се възприема това от вас по уреда. Аз сравнявам това с Духа, който се явява Моя Същност – а как звучи Моят Дух в това отношение - и гледам колко се съпоставят тези съществуващи отклонения с вашето съзнание.
23. И затова сега особено, потъвайки в различни обстоятелства, Аз гледам: стрелките дават отклонения и за вас това се отчита като – може, а Аз гледам: при Мен това не се съгласува, при Мен не трябва.
24. Аз сега гледам, защо не трябва, защо вие сте сметнали, че може и започвам да пробвам да аргументирам и да ви давам съвет, защо това не бива. И обратно. Ето по такъв начин на Мен ми е по-лесно да узнавам, какво чувствате и какво ви е близко”.
25. “Учителю, понятието прелюбодеяние изменя ли се някак?”
26. “Вие погледнете на една особеност: в тази заповед не е казано за любовта. Когато трябваше да се докосна до тази страна, Аз пробвах малко да се потопя в нея, но видях, че така категорично, както беше до това време – твърде грубо и примитивно – не трябваше да се дава.
27. Аз пробвах малко да я смекча, но все едно, това беше недостатъчно, защото това е тема, която не трябва да се изрази със заповед, нея трябва да разкривам с огромни, огромни понятия.
28. И тогава, тъй като времето за това не беше дошло, това е беше оставено само в качеството на заповед. Поне някак, в някаква степен това е трябвало да изиграе своята роля и то в определена степен е играло своята роля.
29. А сега Аз ще започна да разкривам просто тази тема много широко и вие ще видите всичко необходимо, и по-нататък ще започнете да действате съгласно всичко това, което ние сега ще уговаряме.
30. Защото такава забрана за прелюбодеяние – това е нещо подобно на инструкция. Но инструкцията е добра за там, където трябва да се запали трактор, тогава още може да се употреби някаква инструкция.
31. А тук трябва да знаете тази тема, трябва да знаете този свят. Това е цял свят от взаимоотношения между мъжът и жената, това е чудесна уникалност, толкава глобална и голяма. И тук трябва изцяло да разбирате този свят, само тогава може вътре правилно да се почувства и да се направи някаква крачка. И тук никак няма да подхожда някаква кратка инструкция
32. Затова и ние сега започваме да засягаме тази тема, защото даже и ако Аз съм давал тази заповед, все едно вие сте се старали да извлечете удобното от нея и да правите така, както ви е удобно. Тоест, тази малка поправка, която Аз пробвах да добавя там, вие така сериозно сте коригирали за себе си, добавили и по такъв начин преобразували почти във все-позволение.
33. Това вече е невярно разбиране при вас. Така, че тази страна трябва да бъде погледната чрез цялата тази тема, която ние много широко засягаме сега. Сега иначе трябва да погледнете, правилно, пълно и обемно”.
34. “Учителю, нормално ли е да идеализирам всички жени?”
35. “Всяка добра крачка е нормална. Но просто не трябва да се привързваш към това. Ето тук бъдете внимателни. За много неща преди всичко обичате илюзията, която съставяте един за друг и се разстройвате, когато узнавате истинското лице. В това се състои вашата грешка, тоест, в това има сериозни отклонения във вашите усилия.
36. Когато вие сега започнете повече да споделяте един с друг, когато Аз съм ви призовал да бъдете по-откровени един с друг, за да доверявате повече един на друг, това сега ще ви позволи да видите истинското един в друг.
37. Тъй като вие много неща не сте знаели един за друг, много сте скривали един от друг и естествено, това е подтиквало към това, че сте започвали да измисляте някаква илюзия един за друг, и сте обичали тази илюзия. Вие един друг не се обичате, вие наистина обичате илюзията един за друг.
38. И ето сега призовавайки ви към правилни усилия, Аз ще ви помогна да видите истинското един в друг и да заобичате това истинското един в друг. Ето това именно е много важно, защото това, което имате вътре в себе си е това Божието.
39. Всичко, което произлиза с вас, жизненият ви път – това е, което Отец удържа и позволява да ви се случва в живота, натрупвайки богатства.
40. Така, че всичко, което имате е Божие, то е истинско и трябва да умеете правилно да го оцените. А това, което възниква във вашите фантазии – това не е Божие, това е ваше. Така, че умейте да различавате вашето и Божието и се научете преди всичко да обичате Божието.
41. Ето затова, научавайки се да се разкривате един пред друг и доверявайки един на друг, вие по-добре ще разберете един друг. Вие трябва да разберете това, трябва по-добре да се видите един друг и да се научите да обичате, прощавайки това, което намирате един в друг. Ето тогава това е истинско, ето тогава това е надеждно, и тогава вие ще бъдете приятели.
42. А когато обичате илюзията, вие няма да бъдете приятели. Цялото това благо състояние между вас ще продължава до време, докато не се разкрият някакви качества, които вие до това време търпеливо сте пробвали да скриете. Това ще се разкрие и при вас всичко ще се прекърши и цялата ви дружба се дяна някъде, като вятър я отнесло.
43. Затова се научете правилно да цените това, което се намира вътре във вас. И откривайки се един пред друг не бързайте да кажете: “Как така, при теб ето такова...” някак си да пробвате да гледате на това от високо. Не. Ако вие пробвате да гледате от високо, това не означава, че вие се намирате по-високо, въобще не означава. Това точно означава, че вие пребивавате в много нещастно и опасно състояние.
44. Вие трябва да умеете правилно да разберете това и правилно да оцените. Ако с мир и добър отзив откликнете на истинското същество на вашия ближен, сестра или брат – ето това вече говори за вашата сила, за вашето истинско добро качество. Ето това ще бъде истинско.
45. Затова умейте да се разкривате един пред друг и умейте именно това да цените. Вие ще узнавате истинското, именно Божието един в друг. Ето тогава при вас действително дружбата ще започне да разцъфтява.
46. Затова можете да идеализирате, разбира се, че може да дорисувате нещо, възможно е такова. Но към това не трябва да се привързвате, защото ако вие сериозно се привързвате към това и някакъв идеал малко се промени в реалността, тоест, в реалността ще се направи крачка, не съответстваща на това, което сте дорисували – в този случай вие от негативна страна да не чувствате проявления на някакви ваши чувствени изблици.
47. Защото ако тези негативни изблици са произлезли – при това недоволство, че сте видели, как в реалността човек е направил крачка иначе, от това както вие сте си представяли – това означава, че сте били силно привързани, тоест, свръх мерно сте били привързани към своите илюзии и не сте дооценили Божието в този случай. А след като не сте дооценили Божието, в този случай не сте дооценили Отеца.
48. А след като е така (ето тази поредица сега ще започне веднага да се построява), това говори за вашето не хармонично състояние. При това състояние, даже идеализирайки жените, вие мъжете няма да разцъфтите правилно вие ще загрубявате. Тук трябва да умеете ето тези акценти правилно да видите и правилно да оценявате. Това е много сериозен момент”.
49. “А може ли това да има място в творчеството? Тоест, определена жена да вдъхновява за определен период от време именно за творчество. После може би друга жена, която така вдъхновява. Това нормално ли е или не?”
50. “Нормално е. Жените трябва да вдъхновяват мъжете за творчество, те със своето същество са призвани неизбежно да правят това, искат или не искат.
51. Тя тихичко минава от някъде, а мъжа целият пламнал, бързо бяга да прави нещо, той целия гори. А тя даже не се замисля, че някой я е видял. Тоест, това е естествена страна, тя и трябва да бъде проявена по такъв начин.
52. Жената е носител на красотата, която мъжът се стреми да възпява. Ето ви такова опростено съчетание и такъв поглед един върху друг.
53. Така, че мъжа трябва така да се окрилява от една или друга жена, от някакви различни, интересни оттенъци, някакви цветове и особени нюанси, защото в дадения случай той се любува ту на зеленият цвят на дъгата, ту на червеният, ту на жълтият и в различен период възпява различен цвят.
54. Но той не сравнява: аха ето тук е най-хубавият, а тук по-лош. Не, той не сравнява така. Той се вглежда и възпява всеки цвят и в определен период всеки цвят по-своему го вдъхновява”.
55. “Главното е да не бъда привързан, така ли?”
56. “Да. Въобще към нищо не трябва да бъдеш привързан. Това е много опасно явление, когато сте привързани, вие огрубявате своите действия. Вашата привързаност създава някакъв канон вътре във вас, тоест, поставяте някаква насоченост в себе си, идеологическа догма и това винаги ще огрубява вашите действия. Вие няма да летите, а ще бъдете привързани към някакви колчета. Тях не трябва да ги инсталирате.
57. Вие трябва да бъдете много свободни, много открити един пред друг, тоест, тогава можете, вече махайки всички тези колчета, наистина да почувствате, какво е това лекота, когато на вас ви се иска да летите, когато на вас ви се иска да порите, да пеете песни, иска ви се да тържествувате, просто във вас отвътре блика някак си вашето тържество.
58. Но за това е нужно всичките тези колчета и догми да се махнат. Но това състояние може правилно да се формира само в един случай, когато във вас духовните ориентири са безпогрешни, истинни.
59. Защото ако там има някакви отклонения, ще се отклоните и това ще доведе до някакъв бурен хаос и нечистотии.
60. Тоест, такива страни са прекрасни, но те могат да се разкриват само в един случай, когато има гарантирано духовно развитие. Ако го няма, не трябва да се разкрива това. Колкото и да е прекрасно това, не трябва да се разкрива, трябва да издържите времето, докато не съзреете за това, да стъпите на духовния път.
61. Иначе, за егоистически сформирания човек, такава свобода ще приведе само към някакви хаотични, диви и пошли прояви. При него всичко ще бъде извратено, доведено до крайни безобразия. Затова в никакъв случай това не трябва така да се разкрива.
62. И затова тук при вас ще възниква някакво наслагване. Вие още не сте се освободили от егоизма, току що сте започнали да се борите с него и ние вече започваме да затрогваме тази тема. Затова, ако вие изгубите ориентира, отклоните се от пътя – при вас всичко ще започне да се разбърква и вие ще се втурнете в нещо безобразно.
63. Но тук вече не трябва да се отлага във времето, а е време да действате. Затова и сега цялата надежда е на тези, които действително с достойнство ще следват законите на Истината. При тях всичко ще започне да се получава и те ще започнат да тържествуват.
64. А на другите ще им остане само да се заразяват с тяхната радост и тържество, и точно така да пробват после да направят такава крачка, отлагайки своите ненормални убеждения”.

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.9.58 included.