"Ако желаете бързо да се избавите от много груби грешки, трябва задължително да се научите да се движите смело, открито, твърдо, решително, без да се поддавате на емоциите, които в изобилие започват да бликат около вас."
(Повествованиe от Вадим, Част VI, гл. 2: 14)