"Аз съм с вас и вие сте с Мен, не забравяйте това.
Учете се да Ме виждате във всичко, на всякъде и в ближните свои.
Учете се да виждате Отец във всичко, навсякъде и разбира се, в своите ближни"
(Повествование от Вадим, Част VIII, гл. 18:208)