Последен Завет

"Ако желаете бързо да се избавите от много груби грешки, трябва задължително да се научите да се движите смело, открито, твърдо, решително, без да се поддавате на емоциите, които в изобилие започват да бликат около вас."
(Повествованиe от Вадим, Част VI, гл. 2: 14)


Писания


Повествование на Вадим, Част


© Екодвижение "На Зазоряване", вход