Последен Завет

"Смиреният човек е този, който е щастлив от това, че Бог му е дарил живот.
Той знае, че е сляп. Знае, че е невеж, че засега нищо не умее. И какво от това?! Животът му е даден от Бога. И човекът помни, че Отец очаква от него велики дела!"
(Повествование от Вадим, Част IV, гл. 14:10-11)


Писания


Повествование на Вадим, Част


© Екодвижение "На Зазоряване", вход