Последен Завет

"Ако по-рано дяволът гони Истината, то унищожавайки Я, той Й даде живот. Сега той има друга цел: хората, обърквайки се в разсъжденията си за Истината, сами да започнат в тези разсъждения да се отказват от Нея."
(Повествованиe от Вадим, Част VII, гл. 17: 92-93)


Писания


Повествование на Вадим, Част


© Екодвижение "На Зазоряване", вход