Последен Завет

"Оттук нататък вие трябва да станете неспособни да носите студ. Вие нямате право дори и да помислите за някого нещо лошо - при никакви обстоятелства и под ничие знаме, никога. "
(Предизвестие: 183)


Писания


Повествование на Вадим, Част


© Екодвижение "На Зазоряване", вход