Последен Завет


Слово на Виссарион


Писания


Повествование на Вадим, Част


За Отец и Сина

Обръщение към современното човечество

"Това ви говорих с притчи; но настава час,
когато няма да ви говоря вече с притчи,

а открито ще ви известя за Отца." (Йоан 16:25)


Глава 1

Настъпи поредният етап от разгръщащото се предначертано Събитие на Майката Земя и сега вече Ми се налага да ви кажа много неща направо.

Глава 2

Жизнената дейност на материалните организми както от растителния и животинския светове, така и на вашето материално тяло, е основана върху триединството на инстинктите: за самосъхранение, самозадоволяване и продължаване на рода.

Глава 3

И ето веднъж настъпило епохално Събитие в Мирозданието - вие в обилие сте започнали да се въплъщавате в малки и мили бебенца, раждащи се по присъщите им закони на материята.

Глава 4

В периода на началото на вашето обилно въплъщение на земята, съществуващата тук и започваща своето формиране поредна цивилизация на подвижния разум на Света на материята, внезапно претърпяла невиждано в Мирозданието преобразяване.

Глава 5

Природните чувствени привързаности, в чиято абсолютно пълна зависимост сте се поставили от древността, започнали постоянно да влияят на дейността на формиращия се разум, принуждавайки го да работи само в направление, необходимо на разцъфтяващия егоизъм.

Глава 6

Особена страна на вашия живот се характеризира с всевъзможни опити да се определи Същността на Отеца Небесен и да се встъпи в общение с Него.

Глава 7

По пътя на увеличаване способността да чувствате и да възприемате всичко по-фино, защото подобно развитие се извършва само в това направление – всяка достигната граница показва само разширилите се възможности да се възприема преминатото досега.

Глава 8

И така първите въплъщения се състояли, и младата човешка цивилизация неосъзнато встъпила в тайнството на самоопределението.

Глава 9

А сега, отваряйки следващата страница, дойде време да ви открия тайна немалка, отразяваща усилието на Небесния Отец за спасяване на блуждаещите Си деца.

Глава 10

Качествената основа на Моята душа се различава в известна степен от вашата и е малко по-приближена до тънките проявления на законите на материята.

Глава 11

Равнището на развитие на разума, влияещ ви от извънземните светове превъзхожда многократно вашето равнище.

Глава 12

Знаейки за пребиваването на Своите деца от народа на Юдея в състояние на лъжлива избраност, Небесният Отец предопредели Моето първо явяване във вашия живот да започне именно от този народ.

Глава 13

Извънземният свят, опекунстващ над народа на Юдея, много бързо оценил, че някои от законите, поставени от Мен, са способни да разрушат въведената от тях програма, процъфтяваща вече няколко века, чрез усилията на този неосведомен народ.

Глава 14

Знаел Отецът Велик за това неугледно засъхващо дърво, на което вие, като многочислени листа, от време на време падате и шумите твърде много, когато задухат ветровете на своенравието.

Глава 15

Задължително трябва вече да настъпи видоизменение на вашето възприятие относно произтичащата реалност.

Глава 16

В даденото обръщение Аз накратко показах разликата между законите на материята и законите на Великия Бог, за което вие не знаехте, безпорядъчно бъркайки и смесвайки разнородното и несъвместимото в течение на цялата си история до днес.

Глава 17

Скоро след пробуждането Ми и началото на предопределеното Осъществяване, Аз се потопих в някакво безбрежие от неповторими проявления на вашите особености,

Глава 18

Пробуден по време на решаващия Час за съдбата на целия ви род и по Волята на Великия Бог, Аз посетих много обособени различни ваши общества, където видях една единствена характерна форма на жизнени прояви, независимо от принадлежността към едно или друго вероучение или към други обединения.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.надежда.18 included.