Последен Завет


Слово на Виссарион


Писания


Повествование на Вадим, ЧастГлава 1

Дух… Безмълвие на Духа…

Глава 2

Мозъкът на човека е Храм на неговата душа,

Глава 3

Някога, по Волята на Бога, човешкият род явил лицето си пред великото Мироздание.

Глава 4

Именно днес погледнете към истината, според която ще стане преходът от епохата на царството на силата към равнището на Царството на Душата.

Глава 5

Битието на човешката душа след завършването на живота в плът протича по подобие на великия Закон на движението на Вселената,
Която се върти около великия Източник — Творецът на Вселената.

Глава 6

Днес настъпи часът да бъде разкрита пред вашия взор истината, относно която Божиите чеда са били в пълно неведение —

Глава 7

Из главните компоненти на развитието на човешката душа, една от тях се съдържа във формулата: когато мъжкото и женското станат едно.

Глава 8

Човекът е олицетворение на великото разнообразие в Природата.

Глава 9

Чудесата представляват изкуствено изменяне на естествения ход на развитието на Битието или представляват това, което е естествено, но още неизвестно за възприемащото съзнание.

Глава 10

Тайнството на вживяването на вашата плът в материалния свят

Глава 11

Съдба… Какво е предначертание?

Глава 12

Скъпи чеда Божии! Изминаха пет години, откакто се сбъдва Събитието, предначертано от великия Бог от първите дни на вашите първи крачки по Майката Земя,


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.основи.12 included.