Последен Завет


Слово на Виссарион


Писания


Повествование на Вадим, Част


Велико е стремлението да се постига. При всяка наша среща вие се устремявате да надникнете в Потайното. Сега това ви е разрешено по Волята на великия Родител на човешкия род.

Много неща имам да ви кажа. Ще съумее ли да го вмести ограниченото?


I. Тайнството на висшите и низшите светове

1. Кои учения дават правилно разбиране за живота на душата след смъртта: близкоизточните, в които се казва, че съществуват ад и рай, или източните, говорещите за прераждането на душите?
2. Какво е това рай?
3. Какво усещат душите, попаднали в рая?
4. Раят награда за праведен живот ли е?
5. Колко време още ще съществува раят?
6. Какво е това ад?
7. Съществува схващане, че адските светове се намират в недрата на Земята, така ли е наистина?
8. А страданията, които изпитват душите в ада – Божие наказание ли са?
9. Може ли да се помогне на тези, които се намират в ада?
10. В Библията се говори за втора смърт. Какво означава това?

II. Душата след смъртта

11. Какво става с душата след смъртта на плътта?
12. Намирайки се в стая, където е живял покойник, дори и след неговото погребение, човек смътно усеща присъствието на починалия. С какво е свързано това? Съществуват ли призраци?
13. Запазват ли се роднинските връзки след смъртта?
14. Как се отразява на починалия това, че близките му го оплакват?
15. Какво значение за душата на починалия има посещаването на гроба му от неговите близки?
16. Необходимо ли е да се поменават починалите в определени дни?
17. С какво е свързано поменаването на третия, деветия и четиридесетия ден след смъртта на човека?
18. Как трябва да се държим край смъртния одър на умиращ човек? Съществува мнение, че когато плачем за него, ние му пречим да отиде в друг свят и му причиняваме страдания, заставяйки го отново и отново да се завръща в болното тяло. Така ли е това?
19. Ако във Вселената няма случайности, самоубийството предначертано ли е?
20. Самоубийството грях ли е?
21. Защо преди самоубийството е било смятано за голям грях и дори е било забранено да бъдат погребвани самоубийците в църковните гробища?
22. Вярно ли е, че душата на самоубийците веднага попада в ада?
23. Съществува ли възможност да се общува с тези, които са си отишли от живота?
24. Може ли астралната обвивка да се запази по-дълго време
25. Всеки ли има Ангел Пазител?
26. Много хора се страхуват от самата дума “смърт”. Как трябва да се отнасяме към нея?
27. Как трябва да се оценява смъртта на някое бебе?
28. Внезапната смърт наказание ли е?
29. Възможно ли е да бъде върнат умрелия към живота? В Библията са описани няколко случая на възкръсване на мъртъвци, в частност Христос е върнал към живот Лазар, въпреки че тялото му вече е било започнало да се разлага.
30. Как се отнасяте към книгата на Моуди „Живот след живота“? Истина ли е това, което е написано там?
31. Много хора, които са преживели клинична смърт разказват, че са видели светещо същество, което е излъчвало Любов. Може ли да се смята, че те са видели Небесния Отец?

III. Законът за движението на душата

32. Съществува ли преселение* на душите и през колко превъплъщения преминава човек?
33. Защо са необходими преражданията на душата, може би ако се продължи живота на плътта, те няма да бъдат нужни?
34. Тоест, всяко превъплъщение е нова възможност човек да разкрие своето предначертание.
35. Носят ли отговорност тези, които са редом с този нещастен човек?
36. Вие казвате, че в зависимост от замърсяването, на душата се дава по-болна плът. Защо тогава се срещат хора, които носят голямо зло, а са надарени с прекрасно здраве и красота?
37. Винаги ли човек, който има болна плът, е бил голям грешник в някой минал живот?
38. Може ли в следващо превъплъщение да бъде дадена по-благоприятна плът?
39. Може ли душата сама да си избира плът или прераждане?
40. Ако има превъплъщения, защо в Библията нищо не се говори за това?
41. Защо душите след смъртта страдат от своите грехове, щом като не попадат в ада?
42. Може ли душата на човека да се преражда в животно и обратното?
43. Защо в индийските книги се казва, че това е възможно?
44. Кога става вселяването на душата в плътта? Има ли душа още нероденото дете?
46. Съществуват ли хора, лишени от душа?
47. Какво е това зомби?
48. Истина ли е, че душата на убиеца при прераждането си ще бъде вложена в плът, на която й предстои сама да загине от насилствена смърт?
49. Какво става с душата на човек, умрял от насилствена смърт? Изкупва ли мъченическата смърт греховете, извършени в миналото?
50. Има ли особености в битието на душите на хора, загинали в резултат на нещастен случай?

IV. Тайните на тъмнината

51. Съществува мнение, че дяволът е паднал Ангел. Това така ли е?
52. Щом като Бог е безгрешен, защо тогава е породил дявола?
53. Как е възможно самият човек да породи дявола?
54. Кой е Луцифер?
55. Защо не ни се удава да победим злото и възможно ли е въобще това?
56. Нима е възможно всички хора на Земята да станат неспособни да сеят студ?
57. Защо Бог не може сам да унищожи дявола?
58. Защо Бог първоначално не е сътворил човека неспособен да носи зло?
59. Известен е философският закон за борбата на противоположностите, въз основа на който става развитието, където едното начало не може да съществува без противоположното. Възможно ли е съществуването на доброто, ако изчезне злото?

V. За края на света

60. Как ще става преходът от Царството на Силата към Царството на Душата? Този преход към по-съвършен свят ли е?
61. Какво представлява пропастта, към която се движи човечеството?
62. Какво представлява краят на света?
63. Защо това време е наречено в Свещеното Писание „време на Страшния Съд“? Нима Бог е толкова жесток, та да погуби милиони свои деца?
64. В края на всеки век, особено в края на първото хилядолетие, се е говорило за Края на Света, но той така и не е дошъл. Сега, много хора също говорят за Края на Света, назовават точната дата. Какво мислите вие за това?
65. Тогава какво ще кажете Вие за сроковете на Страшния Съд?
66. Можете ли да кажете, на колко хора им е съдено да преживеят страшната граница на 2000 година?
67. Щом като бъдещето може да бъде изменено в зависимост от действията на хората, може ли да се избегне края на Света?
68. По какъв начин Земята чувства това, което произтича от хората?
69. Но нали при стихийни бедствия ще загинат и хора, които имат светли души. Защо трябва да загинат и те?

VI. За различни, но крайно важни неща

Извънземен разум, контактьорство, антихриста, духовни центрове и духовни водачи, Шамбала, единството на религиите, астрология, медиуми, ясновидство, биоенергетично лечение, кодиране (зомбиране), магия, йога, гонене на бесове, врачки, обсебване, омагьосване и урочасване, болести, Ванга

VII. Житие далечно и настоящо

Иисус Христос, Второто Пришествие, за Неговите ученици, различни случки от житието преди 2000 години, за Христос, който е сега на Земята.

VIII. Официалната твърдина

133. Какво е Вашето отношение към Православната Църква? Тя признава ли Ви? Много убедени православни не желаят дори да дойдат на Вашите проповеди. Защо?
134. Защо свещенослужителите не винаги от душа изпълняват своя дълг?
135. Разкажете, ако обичате, нещо повече за обредите Те от хората ли са създадени или са били изпратени Свише? Защо именно обредите са основата на разделянето на хората на различни вярвания?
136. Какво представлява молитвата? Молитвите също ли могат да бъдат различни?
137. Трябва ли сега да се ходи на църква? В каква?
138. Какво носи в себе си символът на кръста и какво означава той? Как да се отнасят към него хората, които изповядват Исляма?
139. Как е правилно да се кръстим, отляво надясно или отдясно на ляво?
140. Кога хората за първи път са започнали да носят кръстчета?
141. На иконите са изобразени светци, чиито пръсти на дясната ръка са поставени по определен начин. Какво означава всеки пръст?
142. В протестантските концесии се отхвърлят иконите. Не е ли преклонението пред иконите нарушаване на заповедта за несътворяването на кумири?
143. Задължително ли е църковното кръщение? Или кръщението може да бъде получено от самия живот и това са изпитанието, покаянието и вярата?
144. Трябва ли да се кръщават децата?
145. Ако съм кръстена като дете, мога ли още веднъж да се кръстя, ако взема това решение съзнателно?
146. Трябва ли да се приема обредът на кръщението в църква, ако човек приема със сърцето си Последния Завет и Единната Вяра?
147. Ще бъдат ли наказани православните за това, че не почитат съботата?
148. Как се отнасяте Вие към изповедта в Божия храм?
149. Имат ли право свещенослужителите да опрощават греховете?
150. Може ли човек да се причестява, без да разкрива себе си пред духовния служител, а в мислите си само да изповяда всичко пред Бога?
151. В какво се състои смисълът на обреда венчание?
152. Как се отнасяте вие към монашеството и монашеския начин на живот?


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.срещи.8 included.