Последен Завет


Слово на Виссарион


Писания


Повествование на Вадим, Част


40 година от Епохата на Зазоряването (2000г.)Глава 50

1. На 9.11.(2000г.) на Учителя му предстоеше път от Новосибирск до дома. В това време Борис Пермски вече беше пристигнал в Новосибирск с автомобила, подарен на Учителя в Германия.

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.10.50 included.