Последен Завет


Слово на Виссарион


Писания


Повествование на Вадим, Част


36 година от Епохата на Зазоряването (1996г.)Глава 2

Гуляевка
Съботни срещи с Учителя.
20 януари. Фрагмент от Словото.
Курагино
3 февруари. Среща с Учителя. Слово на Учителя на срещата. Слово на Учителя след отговора на един от въпросите.
10 февруари. Слово на Учителя на срещата.
Февруарски ден. Разговор за художниците и творчеството със Софа, дошъл при Истината от Дегестан.

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.6.2 included.