37 година от Епохата на Зазоряването (1997г.)Глава 17

Москва
14 юли. Интервю на Учителя за американския канала Си-Ен-Ен.
Петропавловка
17 юли. Седмица на индивидуални срещи.
Небесна Обител
29 июля. Избор на Учителя на долината за слияние.
Петропавлока
Дните преди празника и седмицата след празника. Срещи с Учителя. Фрагменти от казаното.